Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rafako odnotowało 10,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4Fun Media odnotowało 0,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bytom odnotował 1,35 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus odnotował 3,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 4,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Solar Company odnotował 2,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende odnotowało 0,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics odnotowało 3,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) odnotowały 10,41 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 9,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa odnotowała 1,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

i2 Development odnotowało 4,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Nextbike Polska podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału i ubieganiu się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect, podała spółka. Debiut planowany jest na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2017 r.

Zarząd J.W. Construction Holding zdecydował o emisji do 70 000 obligacji serii JWC0520 o łącznej wartości nominalnej do 70 mln zł, podała spółka.

Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo budowy wraz z przebudową dębickiego szpitala za 15,26 mln zł, podała spółka.

Konsorcjum firm Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. oraz Famur Pemug Sp. z o.o. podpisały umowę z Tauron Wydobycie na roboty budowlane i budowę Szybu Grzegorz, podały spółki w osobnych komunikatach. Wartość umowy to 227,87 mln zł netto.

Zmiany kursu euro obniżyły skonsolidowany zysk brutto LC Corp o 52,98 mln zł w I kw. 2017 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita w związku z ofertą publiczną i planowaną emisją papierów w ramach V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała Komisja.

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowało zysk netto za 2016 r. w wysokości 20,04 mln zł przeznaczyć w części wynoszącej 8,52 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 1,8 zł na akcję. Kwotę w wysokości 11,52 przeznaczono na kapitał zapasowy, wynika z przyjętych uchwał.

W ramach zakończonych w piątek zapisów do sprzedaży akcji Pelionu akcjonariusze złożyli zapisy obejmujące łącznie 6 942 165 akcji, podał pełnomocnik Korporacji Inwestycyjnej Polskiej Farmacji (KIPF).

Zarząd Lokum Deweloper zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na 20 czerwca br., a terminu wypłaty dywidendy - na 5 lipca 2017 r., podała spółka.

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 2 zł na jedną akcję dywidendy, poinformowała spółka.

ZUE ocenia, że złożona przez nie oferta, warta 372,75 mln zł, jest najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim, wynika z komunikatu spółki. Oferta wpłynęła do PKP PLK dziś, jako jedna z 6 złożonych.

Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2016 r. w wysokości 2,51 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z przyjętych uchwał walnego zgromadzenia.

Neuca skoncentruje się w tym roku na uspójnianiu zasad i standardów medycznych w przejętych przychodniach. Na akwizycje pojedynczych przychodni spółka może wydać kilka milionów złotych w II półroczu. Neuca chce też zwiększyć do ok. 800 liczbę aptek na swojej platformie Apteline.pl do końca roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

CCC podtrzymało plany zwiększenia powierzchni handlowej o co najmniej 100 tys. m2, poinformowała spółka. W I kw. powierzchnia ta zwiększyła się o 13 tys. m2.

CCC planuje przeprowadzić emisję pięcioletnich obligacji zamiennych w ramach programu o wartości ok. 100 mln euro do końca 2017 roku, podała spółka.

Akcjonariusze Asbisu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 1,67 mln USD z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,03 USD na akcję , wynika z projektu uchwały na ZWZ.

Abadon Real Estate (Abadon RE) sfinalizował transakcję zakupu 100% udziałów spółki Petrofox, co oznacza, że posiada teraz bezpośrednio i pośrednio 50,49% udziału w kapitale akcyjnym Awbudu, podał Abadon RE.

Plaza Centers odnotowała 46,52 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 46,12 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bowim odnotował 8,48 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. tj. o 6,89 mln zł więcej niż w I kw. 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Vigo System odnotowało 2,45 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca - po wynikach I kwartału - podtrzymuje cel finansowy na ten rok zakładający wypracowanie 115 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Mostostal Warszawa odnotował 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 12,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ovostar Union N.V. odnotował 4,28 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,97 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Talanx podtrzymuje, że wypracuje ok. 800 mln euro zysku netto w 2017 r., podała spółka.

Talanx odnotował 238 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 222 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rawlplug odnotował 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pepees odnotował 5,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator odnotował 16,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 13,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

X-Trade Brokers odnotował 10,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 31,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL odnotowało 1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GTC odnotowało 136,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 71,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getback dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii MN o łącznej wartości nominalnej 6 430 000 zł, podała spółka.

CCC odnotowało 50,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 19,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oficjalne zezwolenie na odstąpienie od spełnienia kowenantów na koniec I kw. br., podała spółka.

Neuca odnotowała 30,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 35,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impexmetal odnotował 28,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 25,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować przeznaczenie na dywidendę 90,24 mln zł, tj. 70,7% skonsolidowanego zysku netto za 2016 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych, co oznacza wypłatę w wysokości 2,15 zł na akcję, podała spółka.

ABC Data odnotowała 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 994,8 mln zł przychodów w I kw. 2017 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem