Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Comarch odnotował łączny dodatni wpływ operacji związanych z różnicami kursowymi na wynik netto grupy na poziomie ok. 9,7 mln zł za I kwartał 2017 r., podała spółka.

Trakcja odnotowała 6,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AmRest sfinalizował zakup 100% udziałów w Pizza Topco France SAS (Pizza Topco) od Top Brands NV. oraz zmienił nazwę Pizza Topco na AmRest Topco France SAS, poinformowała spółka. Wartość transakcji wyniosła ok. 12,3 mln euro (ok. 51,5 mln zł), podano także.

Impel odnotował 2,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Moody's Investors Service (Moody's) podwyższył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterminowych PKO Banku Polskiego na stabilną z negatywnej oraz potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych banku na poziomie A2/P-1, podał bank.

Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 15,5 mln akcji serii L bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze będą mogli dokonać wyboru i otrzymać dywidendę w formie nowych akcji serii L, zamiast w formie gotówki.

Akcjonariusze GTC zdecydowali o wypłacie kwoty 124,258 mln zł, czyli 0,27 zł na akcję, na dywidendę, wynika z uchwał walnego.

Zarząd Vantage Development rekomenduje dywidendę w wysokości 8 117 229,51 złotych, tj. 0,13 złotych na jedną akcję, poinformowała spółka.

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca br. o przeznaczeniu 31,5 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 r., wynoszącego 63,98 mln zł, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XIX zawarła z osobą fizyczną przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości, zlokalizowanej przy ulicy Kopalnianej w Warszawie, składającej się z działek o łącznej powierzchni 1,6 ha za łączną cenę 14,7 mln zł, poinformował deweloper. Nieruchomość pozwoli na budowę ok. 200 lokali mieszkalnych.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję o nałożeniu na MNI kary wysokości 1 mln zł i nałożyła karę pieniężną w nowym, niższym wymiarze 0,8 mln zł, podał urząd.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Kofola CeskoSlovensko a.s na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 czerwca 2017 r., podał urząd.

Zarząd Mostostal Warszawa złożył pozew przeciw przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w związku z realizacją umowy dot. rozbudowy drogi krajowej nr 8 o zapłatę 29,06 mln zł z odsetkami, podała spółka. Spółka domaga się zasądzenia na jej rzecz kwoty 28,97 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pawła Surówki na stanowisko prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (PZU), podała Komisja.

Akcjonariusze i2 Development zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 18,43 mln zł, tj. 1,9 zł na akcję na wypłatę dywidendy, poinformowała spółka.

Boryszew uruchomi produkcję dla klientów w nowym zakładzie Maflow w Toruniu we wrześniu br., poinformował prezes Jarosław Michniuk.

Boryszew rozważy możliwość wypłaty dywidendy od przyszłego roku, poinformował prezes Jarosław Michniuk.

Akcjonariusze Inter Cars zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeznaczeniu 10,06 mln zł z zysku za 2016 r., wynoszącego 109,39 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,71 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Adam Pieniacki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ds. finansowych CI Games, nie podając przyczyn jej złożenia, podała spółka.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - podtrzymała plan otwarcia 90 sklepów na 2017 roku, poinformowała spółka.

Akcjonariusze i kierownictwo operatora sieci Play rozważają obecnie potencjalną strukturę kapitałową spółki po pierwszej ofercie publicznej. Część wpływów z ewentualnego IPO może być wykorzystana do wykupienia obligacji Impera Holdings, podała Impera Holdings.

Dom Development uzgodnił z Forum IV funduszem inwestycyjnym zamkniętym istotne warunki przedwstępnej umowy nabycia 100% akcji Euro Styl S.A. oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Euro Styl Development, podał Dom Development.

Alumetal zakłada, że budowa zakładu w ramach projektu rozbudowy stopów wstępnych w Gorzycach rozpocznie się w lipcu br., poinformował prezes Szymon Adamczyk.

Alumetal liczy na poprawę wyników w II kw. br. dzięki dobremu otoczeniu rynkowemu, wyższym marżom i uruchomieniu drugiej linii produkcyjnej w zakładzie na Węgrzech, poinformował prezes Szymon Adamczyk.

Moody's Investors Service podtrzymał rating Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na poziomie Baa3, podała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Unified Factory odnotował 1,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mirbud otrzymał list intencyjny od inwestora Panattoni Development Europe dotyczący generalnego wykonawstwa zadania inwestycyjnego polegającego na budowie hali w Sosnowcu w ramach Panattoni Park Sosnowiec.

Grupa WP odnotowała niemal 50% wyniku EBITDA z e-commerce i spodziewa się, że udział tego segmentu w wyniku na tym poziomie powinien sukcesywnie rosnąć, poinformował prezes Jacek Świderski. Jednocześnie grupa jest nadal zainteresowana przejęciami w tym segmencie.

Arteria prowadzi intensywne testy i przygotowania do poszerzenia portfolio krajów, w których ma świadczyć usługi, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego, podała spółka.

Geotrans odnotował 0,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus planuje skoncentrować całą swoją produkcję w ramach jednego dużego zakładu w Lublinie i obecnie pracuje nad pozyskaniem finansowania na ten projekt. Koszty przedsięwzięcia mogą sięgnąć łącznie ok. 55 mln zł, poinformował prezes Karol Zarajczyk.

Arctic Paper odnotował 24,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa WP celuje w osiągnięcie rentowności projektu telewizyjnego Telewizja WP w III kwartale przyszłego roku, poinformował prezes Jacek Świderski.

Emperia Holding liczy, że inwestor dla spółki zostanie wyłoniony w III kw. tego roku, poinformował prezes Dariusz Kalinowski.

Arteria odnotowała 0,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

QubicGames podpisał umowę z NoobzPL na wydanie gry Total Tank Simulator (TTS) w 2017 r., podała spółka.

Po wynikach pierwszego kwartału zarząd Getin Noble Banku ocenia, że wypracowanie zysku netto w bieżącym roku będzie bardzo trudne, poinformował p.o. prezesa Artur Klimczak.

Multimedia Polska odnotowały 6,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Simple odnotowało 87 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ulma Construccion Poland odnotowała 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

T-Bull odnotował 1,25 mln zł zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank, który zanotował 203,6 mln zł odpisów w I kw. szacuje, że kolejne kwartały przyniosą poziom odpisów o podobnej wartości, poinformował p.o. prezesa Artur Klimczak.

Milkiland odnotował 1,18 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 16,33 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski zdecydował o dokonaniu przedterminowego wykupu obligacji podporządkowanych emisji OP0922 o łącznej wartości nominalnej 1,6 mld zł (opcja call) oraz emisji dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 1,7 mld zł, podał bank.

Pragma Inkaso odnotowała 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotował 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dębica odnotowała 44,71 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 28,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Stali odnotowało 10,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Biotonu powołała Roberta Neymanna w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa, podała spółka.

Vistula Group będzie dążyć do uzyskania skonsolidowanego zysku netto w tym roku na poziomie zbliżonym do konsensusu rynkowego, który wynosi co najmniej 33 mln zł, podała spółka. Vistula Group chce też sprostać oczekiwaniom pod względem zysku EBITDA - konsensus rynkowy w tym wypadku wynosi co najmniej 60 mln zł.

PCC Intermodal odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Exol odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistula Group odnotowała 0,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Altus Agent Transferowy, kontroli nad spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podała spółka.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 55,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 73,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PlayWay zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 r., w wysokości 6,11 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Portfel zamówień Unibepu wynosi ok. 1,5 mld zł na 2017 r. i ok. 1,3 mld zł na kolejne lata, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. Według niego, rekordowy portfel i wyniki za I kw. br. pozwalają z "umiarkowanym optymizmem oczekiwać solidnych wyników Grupy Unibep za cały rok 2017".

Ciech odnotował 78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 102,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alumetal odnotował 16,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 28,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep odnotował 5,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal odnotował 39,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 21,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud wypracował portfel zamówień w wysokości ponad 2 031 mln zł na koniec 2016 r., z czego 1 351 mln przypadało na rok 2017, podała spółka.

Getin Noble Bank odnotował 96,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 18,27 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wartość portfela zamówień Seco/Warwick spadła r/r do 403 mln zł na koniec I kw. br., podała spółka.

Seco/Warwick odnotowało 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud odnotował 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew odnotował 65,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 35,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem na działalności kontynuowanej sięgnął 78,46 mln zł wobec 45,55 mln zł w I kw. 2016 r.

Emperia Holding odnotowała 6,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wirtualna Polska Holding odnotowała 1,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem sięgnął 2,98 mln zł wobec 8,19 mln zł w I kw. 2016 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem