Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska odnotował 76,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,12 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"W I kwartale 2017 r. grupa odnotowała stratę netto w wysokości 76,1 mln zł wobec 10,1 mln zł straty netto w analogicznym okresie roku ubiegłego, z czego 21,8 mln zł stanowiła strata netto z działalności kontynuowanej i 11,7 mln zł stanowił zysk z działalności zaniechanej. W I kwartale 2017 r. grupa nie wykazywała żadnego wyniku z działalności zaniechanej" - czytamy w raporcie.

Na spadek wyniku grupy w I kwartale 2017 r. miały głównie wpływ poniższe czynniki:

* spisanie wartości niematerialnej - marki "Polbank" w kwocie 114 mln zł wykazane w pozycji pozostałe koszty operacyjne;

* rozpoznanie w kosztach I kwartału 2017 r. całkowitej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r. w wysokości 48,5 mln zł. W efekcie pozycja "Składka i wpłaty na rzecz BFG" w ogólnych kosztach administracyjnych wzrosła o 31 mln zł, tj. 131,6% r/r, podano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 268,22 mln zł wobec 236,08 mln zł rok wcześniej.

Dochody grupy w I kwartale 2017 r. zwiększyły się o 35,7 mln zł, tj. 9,2% w stosunku do dochodów z działalności kontynuowanej w I kwartale 2016 r. i wyniosły 423,3 mln zł.

"Wzrost ten był rezultatem wyższego wyniku z tytułu odsetek będącego następstwem zarówno obniżenia przez grupę kosztów pozyskiwanego finansowania, jak i spadku średniego wolumenu pasywów, a co za tym idzie spadku kosztów odsetkowych o 22,8% r/r. Przychody odsetkowe nieznacznie obniżyły się w I kwartale 2017 r. o 1% z powodu spadku średniego wolumenu aktywów. W konsekwencji marża odsetkowa netto wzrosła z 1,8% do 2,1% w I kwartale 2017 r." - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,61 mln zł wobec 138,51 mln zł rok wcześniej.

Wynik z tytułu prowizji i opłat zwiększył się o 2,2% r./r. z powodu obniżenia kosztów obsługi kart płatniczych i operacji banknotowych w wyniku outsourcingu obsługi transakcji kartowych, wyjaśniła instytucja.

"Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej i z pozycji wymiany pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do I kwartału 2016 r. Pomimo wyższych opłat na rzecz BFG w I kwartale 2017 r., ogólne koszty administracyjne grupy obniżyły się o 12,4 mln zł, tj. 4,1%, co było efektem obniżenia w szczególności kosztów wynagrodzeń, utrzymania i wynajmu budynków oraz amortyzacji. Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe wzrosły o 21,1 mln zł, tj. 53,2%, głównie w wyniku wzrostu odpisów w segmencie bankowości detalicznej w efekcie dojrzewania portfela kredytów niezabezpieczonych, których udział w portfelu detalicznym rośnie od II półrocza 2015 r." - napisał także bank.

Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 53,26 mld na koniec 2016 r.

"Na koniec marca 2017 r. współczynnik kapitałowy Tier 1 osiągnął poziom 15,95%, natomiast łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,53%, co oznacza, że grupa spełniała zarówno wymogi regulacyjne (określone na poziomie 9,42% dla współczynnika kapitału Tier1 oraz 12,06% dla współczynnika TCR), jak i wymogi wynikające z rekomendacji nadzorczych (określone na poziomie 12,42% dla współczynnika kapitału Tier1 oraz 16,06% dla współczynnika TCR)" - czytamy też w raporcie.

Wartość kredytów udzielonych klientom wyniosła 33,38 mld zł na koniec marca 2017 r. (w tym 21,35 mld zł to kredyty klientów detalicznych) wobec 33,86 mld zł na koniec 2016 r. (w tym 22,12 mld zł kredytów klientów detalicznych).

Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 7,8% na koniec I kw. br. wobec 7,9% na koniec 2016 r.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem