Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd PCC Rokita podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii EA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii EA wyniesie 25 mln zł

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 5,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Introl odnotował 3,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Industrial Milk Company (IMC) odnotowało 5,68 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,01 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PMPG Polskie Media odnotowały 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2017 r. wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AmRest Holdings odnotował 20,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 39,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

X-Trade Brokers podjęło decyzję o wycofaniu się z rynku tureckiego, podała spółka. W związku z tym spółka dokona w sprawozdaniu skonsolidowanym odpisu o wartości ok. 5,6 mln zł.

Atal wyemitował w ramach emisji prywatnej niezabezpieczone obligacje serii AC na kwotę 54 mln zł, podała spółka.

Zarząd Trakcji zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 22,62 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 28,7 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, poinformowała spółka.

ES-System liczy na dalszy wzrost sprzedaży eksportowej, także dzięki rozpoczęciu działalności spółki zależnej w Wielkiej Brytanii, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Efekty jej działania mogą być dostrzegalne w wynikach kolejnych lat.

ES-System liczy na co najmniej powtórzenie w I połowie 2017 r. wyników z I połowy ubiegłego roku, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

Akcjonariusze AC SA zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 30,2 mln zł, tj.2,7 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2016 r, wynika z uchwały podjętej przez walne zgromadzenie.

CEZ zdecydował o utworzeniu dywizji energetyki jądrowej od 1 czerwca br., podała spółka. Jednocześnie obecna dywizja wytwarzania zostanie przekształcona w dywizję energetyki konwencjonalnej.

CEZ nie sprzeda Elektrowni Počerady w związku z brakiem zgody rady nadzorczej na transakcję, podała spółka.

Selvita otrzymała zlecenie w ramach umowy ramowej zawartej z jedną z 20 największych firm farmaceutycznych na świecie z siedzibą w Europie o wartości ok. 3,4 mln zł, poinformowała spółka. Zlecenie otwiera bardzo szerokie możliwości rozwoju współpracy z klientem, z którym spółka współpracuje od roku 2011, realizując mniejsze projekty usługowe w zakresie chemii i biologii kontraktowej.

Best zdecydował o emisji w ramach oferty publicznej do 600 tys. sztuk pięcioletnich obligacji serii R4 o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami Plaza Centers poczynając od sesji giełdowej 19 maja br., podała Giełda.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) postuluje nałożenie przez Komisję Europejską na Gazprom kary związanej z praktykami monopolistycznymi oraz nałożenie dodatkowych środków zapobiegawczych, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Opinię w ramach procedury market test PGNiG prześle do Komisji w najbliższym czasie, zgodnie z ustalonym przez KE terminem - do 19 maja br.

Asseco Poland podpisało umowę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na wdrożenie

i uruchomienie systemu Promak TS do obsługi handlu instrumentami finansowymi, który spełnia wymogi dyrektywy unijnej MIFID II, podała spółka. System zostanie uruchomiony w pierwszym dniu sesyjnym 2018 roku.

Getin Holding oczekuje, że po okresie restrukturyzacji i zmianie modelu biznesowego swoich spółek na Wschodzie w 2016 r., bieżący rok przyniesie wzrost biznesu i poprawę wyników. Spółka Carcade Rosja powinna ten rok zakończyć na "stabilnym plusie", poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

Oferta konsorcjum z udziałem spółki zależnej Bumechu - Kobud została wybrana jako najkorzystniejsza przez Lubelski Węgiel ?Bogdanka" w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie wyrobisk, poinformowała spółka. W wyniku aukcji elektronicznej ostateczna cena ukształtowała się na poziomie 36,47 mln zł brutto, podano także.

Bowim odnotował 9,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. tj. o 7,44 mln zł więcej niż w I kw. 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Stoppoint (dawniej Produkty Klasztorne) rozpocznie w poniedziałek emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dla akcjonariuszy z ceną emisyjną 0,12 zł za sztukę na inwestycje w urządzenie końcowe systemu teleinformatycznego połączonych w sieć dotykowych terminali samoobsługowych, podała spółka. Z ogłoszonej emisji spółka zamierza pozyskać ok. 4 mln. zł.

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o wypłacie 2,32 mln zł dywidendy, czyli 0,2 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 14 czerwca.

Unilin Poland ogłosił przymusowy wykup pozostałych 1,25 mln akcji Polcoloritu, reprezentujących ok. 7% kapitału zakładowego i ok. 5,93% ogólnej liczby głosów, po cenie 5,8 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Pekao Investment Banking.

OEX odnotowało 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Superior Industries International Germany AG podniósł cenę w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Uniwheels AG do 247,87 zł za jedną akcję wobec ceny 236,07 zł za jedną akcję spółki, zaproponowanej wcześniej, podano w komunikacie.

Robyg zakłada skonsolidowany zysk netto na poziomie 90 mln zł w 2017 roku, poinformowała spółka, podtrzymując wcześniejszą prognozę. Planowana na br. kontraktacja to 3 300 mieszkań.

P.A. Nova odnotowała 5,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 6,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robyg odnotował 2,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt zapowiedział publiczną betę gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana na 24 maja, podała spółka. Gra będzie dostępna na PC oraz na konsolach Xbox One i PlayStation 4.

ES-System odnotował 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim odnotował 3,22 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 2,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Car Management (PCM) odnotował 12,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 9,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Holding odnotował 17,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 15,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Paged odnotował 24,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 26,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum ma warunkową umowę inwestycyjną z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN), Rockford (SPV), Zakładem Konstrukcji Spawanych Ferrum (ZKS) określającą zasady współpracy stron przy realizacji projektu inwestycyjnego, którego celem jest zakup i uruchomienie linii do produkcji rur spiralnie spawanych, podał Ferrum.

Best odnotował 6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 34,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

JW Construction odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 9,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem