Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 15-19 maja br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Trendy : Niemal 70% użytkowników tabletów w Polsce przegląda na nich portale społecznościowe, a 40% osób używa tego sprzętu do gier lub oglądania filmów, podał Huawei. Źródło: ISBnews

Legislacja : Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo prasowe, w którym zmienił przepisy dotyczące autoryzacji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Źródło: ISBnews

E-administracja : Ministerstwo Cyfryzacji, Poczta Polska, należąca do niej spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe - Envelo oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisały porozumienie w ramach którego można aktywować profil zaufany (eGO) w dowolnej z 4,5 tysiąca placówek pocztowych, poinformowały Poczta Polska i resort infrastruktury. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo : Jak podaje IBM y baz danych wyciekły ponad 4 mld rekordów w 2016 roku, tj. o 566% więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu IBM X-Force Threat Intelligence Index 2017 (dane pochodzą od ponad 8 tys. klientów ze 100 krajów). Eksperci z IBM Security wskazują także na zmieniające się cele cyberprzestępców ? coraz częściej są nimi nieustrukturyzowane dane, takie jak archiwalna poczta elektroniczna, dokumenty biznesowe, kody źródłowe oprogramowania czy przedmioty własności intelektualnej. Źródło: IBM

Cyberbezpieczeństwo : Liczba wykrytych cyberataków w firmach w 2016 r. wzrosła na świecie o 38%, a w Polsce aż o 46% wynika z danych PwC. Największe koszty związane z cyberatakami dotykają sektor finansowy (16,53 mln USD ? średni roczny koszt), energetyczny (14,8 mln USD) i technologiczny (11,04 mln USD). Ze znacznymi stratami muszą liczyć się również inne branże, jak: usługi (8,99 mln), przemysł (8,05 mln) i ochrona zdrowia (7,35 mln), a nawet handel (7,12 mln). Źródło: PwC

Cyberbezpieczeństwo : UNODC (United Nations Office of Drugs and Crime) szacuje, że roczna wartość nielegalnych transakcji jest równa od 2 do aż 5% światowego PKB, czyli nawet 2 bilionom USD. Zaawansowana analityka oraz takie technologie jak machine learning i text mining pozwalają na optymalizację wykrywania przypadków prania pieniędzy oraz umożliwiają identyfikację komórek terrorystycznych. Źródło: UNODC

Legislacja : Ministerstwo Finansów podało, że w wyniku weryfikacji otrzymywanych plików JPK_VAT stwierdzono liczne uchybienia, przez co rozpoczęto proces kontaktowania się z podatnikami w tym zakresie. Według MF do najczęstszych błędów popełnianych przez podmioty wysyłające JPK_VAT należą: rozbieżności w wartościach wynikających z JPK_VAT oraz w odpowiadających im polach w deklaracjach składanych za tożsamy okres rozliczeniowy, rozbieżności co do kwot wykazywanych przez dwie strony tej samej transakcji, jak również odliczanie VAT naliczonego na podstawie faktur zakupowych wystawionych przez podmioty nieposiadające statusu czynnego podatnika VAT.

Ź ródło: MF

Trendy : Przyznanie pierwszeństwa otwartym technologiom staje się częścią odgórnej polityki jednostek administracyjnych w wielu krajach Europy i nie tylko. Administracja USA, włoska armia, hiszpańskie samorządy i polska gmina Jaworzno ? tym co stanowi wspólny mianownik dla wszystkich tych podmiotów jest wdrożenie otwartych technologii. Chodzi o rozwiązania oparte na oprogramowaniu open source, którego kod źródłowy jest powszechnie dostępny, w odróżnieniu od rozwiązań zamkniętych, gdzie dostęp do kodu ma wyłącznie właściciel ? producent danego programu. Ź ródło: Linux

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Play : Akcjonariusze i kierownictwo operatora sieci Play rozważają obecnie potencjalną strukturę kapitałową spółki po pierwszej ofercie publicznej. Część wpływów z ewentualnego IPO może być wykorzystana do wykupienia obligacji Impera Holdings, podała Impera Holdings. Źródło: ISBnews

Grupa AB : Ocenia optymistycznie perspektywy dalszego rozwoju, na bazie pozytywnych czynników makroekonomicznych, napływu środków UE z nowej perspektywy do przygotowywanych projektów IT w Polsce i Czechach, czy oczekiwanego wpływu programu 500+, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa ma dużo przestrzeni do sfinansowania dalszego wzrostu. Grupa AB odnotowała 55,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 50,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ABC Data : Ocenia, że cel strategiczny osiągnięcia udziału 10% w rynku regionu CEE do 2018 r. jest osiągalny, poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data spodziewa się, że wyniki S4E będą "szczególnie pozytywnie" kontrybuować do wyników grupy w II połowie roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data spodziewa się coraz większych efektów działań optymalizacyjnych w kolejnych kwartałach, poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data prognozuje wypracowanie w tym roku 27,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 50,55 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy 4 468,23 mln zł skonsolidowanych przychodów, podała spółka. ABC Data odnotowała 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CD Projekt : Zapowiedział publiczną betę gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana na 24 maja, podała spółka. Gra będzie dostępna na PC oraz na konsolach Xbox One i PlayStation 4. Źródło: ISBnews

Platige Image : Ma współpracować z Netflix Entertainment przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie (The Witcher), podał Platige Image. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media : Odnotowały 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2017 r. wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CI Games : Adam Pieniacki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ds. finansowych CI Games, nie podając przyczyn jej złożenia, podała spółka. Źródło: ISBnews

iFun4all : Ukończył produkcję gry ?Serial Cleaner", która do sklepów trafi na początku trzeciego kwartału, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco Poland : Podpisało umowę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na wdrożenie i uruchomienie systemu Promak TS do obsługi handlu instrumentami finansowymi, który spełnia wymogi dyrektywy unijnej MIFID II, podała spółka. System zostanie uruchomiony w pierwszym dniu sesyjnym 2018 roku. Źródło: ISBnews

iAlbatros Group : Otrzymał wezwanie do zapłaty od Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) na kwotę 4,8 mln zł, datowane na 16 maja 2017 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

ATM Grupa : Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 18,55 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r. i zysków zatrzymanych, co oznacza wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Stoppoint (dawniej Produkty Klasztorne) : Rozpocznie w poniedziałek emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dla akcjonariuszy z ceną emisyjną 0,12 zł za sztukę na inwestycje w urządzenie końcowe systemu teleinformatycznego połączonych w sieć dotykowych terminali samoobsługowych, podała spółka. Z ogłoszonej emisji spółka zamierza pozyskać ok. 4 mln. zł. Źródło: ISBnews

OEX : Odnotowało 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Comarch : Odnotował łączny dodatni wpływ operacji związanych z różnicami kursowymi na wynik netto grupy na poziomie ok. 9,7 mln zł za I kwartał 2017 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Unified Factory : Odnotował 1,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Grupa WP : Odnotowała niemal 50% wyniku EBITDA z e-commerce i spodziewa się, że udział tego segmentu w wyniku na tym poziomie powinien sukcesywnie rosnąć, poinformował prezes Jacek Świderski. Jednocześnie grupa jest nadal zainteresowana przejęciami w tym segmencie. Źródło: ISBnews

Arteria : Odnotowała 0,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

QubicGames : Podpisał umowę z NoobzPL na wydanie gry Total Tank Simulator (TTS) w 2017 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

iME : Ministerstwo Finansów podpisało sześcioletni kontrakt o wartości 23,4 mln zł na projekt wsparcia informatycznego z iMe - całodobowym help deskiem komputerowym, podało ministerstwo. Źródło: ISBnews

Multimedia Polska : Odnotowały 6,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Simple : Odnotowało 87 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Bull : Odnotował 1,25 mln zł zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PlayWay : Zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 r., w wysokości 6,11 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Źródło: ISBnews

4Fun Media : Odnotowały 0,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Atende : Odnotowało 0,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asbis : Akcjonariusze spółki zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 1,67 mln USD z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,03 USD na akcję , wynika z projektu uchwały na ZWZ. Źródło: ISBnews

Vigo System : Odnotowało 2,45 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Grupa Voicetel : w I kw. br. zanotowała 1,87 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 1,29 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost odpowiednio o 88% i 86%. Voicetel wdrożył w I kw. swój produkt Dialla - czyli inteligentnego robota, który może zastąpić zarówno systemy IVR, jak i operatorów call center, w dwóch placówkach medycznych. Źródło: spółka

e-Kiosk : Przekroczył 10 mln zł przychodów w I kw. 2017 r., co oznacza wzrost i ponad 25% w skali roku. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 69%, a EBITDA wyniosła 0,7 mln zł (zwyżka o 18,7% r.r). Tak dobry początek roku, w ocenie spółki, może zapowiadać rekordowy wynik za 2017 rok (w 2016 roku spółka przekroczyła 26 mln zł przychodów). Spółka chce wzbogacać ofertę o komplementarne usługi budowane wokół głównej kompetencji firmy, jaką są cyfrowe treści. e-Kiosk w przyszłości rozważa ekspansję w celu zwiększenia dynamiki wzrostu skali działania. Źródło: spółka

Multimedia Polska : Przychody Grupy w I kw. wyniosły 172,9 mln zł, co oznacza spadek o 1,1% w skali roku. Skorygowana EBITDA wyniosła 88,2 mln zł, a marża EBITDA 51,0%. Zysk netto z działalności kontynuowanej w I kwartale 2017 r. wyniósł 7,0 mln zł. Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec marca 2017 r. wzrosła o 2,5% r/r do 1,70 mln. Na koniec marca 2017 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało ponad 774,4 tys. klientów usług telekomunikacyjnych. W I kwartale 2017 r. Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 44,7 mln zł. Źródło: spółka

ABS Investment : Zanotował 0,6 mln zł zysku netto w 1 kw. 2017 r. wobec 0,09 mln zł rok wcześniej. Osiągnięcie wyraźnej poprawy wyników finansowych było rezultatem prowadzenia efektywnej działalności inwestycyjnej. Na koniec marca br. w portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znajdowały się akcje 23 spółek publicznych oraz udziały i akcje nienotowane 9 podmiotów. Całkowita wartość portfela inwestycyjnego wzrosła na koniec 1 kw. 2017 r. do poziomu ponad 27,5 mln zł, z czego wartość spółek notowanych sięgnęła ok. 24,4 mln zł, co jest najlepszym wynikiem w historii ABS Investment. Źródło: spółka

T-Bull : Gracze z całego świata w okresie styczeń - kwiecień ściągnęli gry T-Bulla blisko 40 mln razy. Popularność gier przekłada się na dobre wyniki finansowe. W I kw. przychody spółki wyniosły 2,22 mln zł, a zysk netto 1,25 mln zł. W samym kwietniu gry studia T-Bull zostały pobrane, 10,4 mln razy. Produkcje polskiego studia największą popularnością cieszyły się w Brazylii, USA, Meksyku, Rosji i Turcji. Na Polskę przypadało ok. 1% ściągnięć. Źródło: spółka

Madkom : Wartość sprzedaży w okresie styczeń-kwiecień 2016 r. wyniosła 1,02 mln zł, co oznacza wzrost o 133% w skali roku. Po 4 miesiącach br. spółka znacząco zwiększyła przychody ze sprzedaży usług serwisowych do poziomu 1,165 mln zł wobec 0,9 mln zł rok wcześniej. Spółka liczy, że realizowane obecnie prace wdrożeniowe w ramach prowadzonych projektów pozwolą jej utrzymać wzrost przychodów w kolejnych miesiącach i kwartałach. Madkom chce także zwiększać swoją rentowność dzięki wzrostowi wartości przychodów ze sprzedaży usług serwisowych oraz szkoleniowych, które są wysokomarżowe. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Mediacap : Przejął od swojej spółki zależnej The Digitals Sp. z o.o. pakiet kontrolny 51% udziałów w Edge Technology Sp. z o.o. W ramach transakcji spółka zmieniła nazwę na Plastream Sp. z o.o., co odzwierciedla jej pełne skupienie się na rozwoju platformy do analizy i monetyzacji kontentu wideo funkcjonującej pod nazwą Plastream. Źródło: spółka

PayU : Ogłosiło strategiczne partnerstwo oraz inwestycję o wartości 110 mln euro w firmę działającą w obszarze fintech ? Kreditech. PayU stało się tym samym także jednym z największych na świecie inwestorów w tym obszarze, inwestując w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 245 mln euro w różnych regionach świata. Kreditech udostępni technologię zatwierdzania wniosków kredytowych wykorzystującą sztuczną inteligencję i tzw. uczenie maszynowe, jak również technologię zarządzania kredytami, dzięki którym obsługiwać będzie 300 tys. klientów PayU w różnych regionach na świecie. Źródło: PayU

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

F-Secure : Dostawca rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa wprowadził autorskie urządzenie o nazwie SENSE, które ma za zadanie chronić inteligentne domy. F-Secure Sense to połączenie bezpiecznego routera Wi-Fi z zaawansowaną aplikacją ochronną oraz sprawdzonym rozwiązaniem chmurowym. Jego zadaniem jest zabezpieczenie urządzeń, które łączą się z Internetem, szczególnie w nowoczesnych domach ? dotyczy to zarówno komputerów, smartfonów, tabletów, jak i inteligentnych pralek, lodówek i innych rozwiązań IoT. Źródło: spółka

LG Electronics : Przedstawił podczas konferencji Google I/O gamę inteligentnych urządzeń kompatybilnych z asystentem Google Home. Dzięki rozwiązaniom LG współczesne inteligentne domy zyskają nowe możliwości komunikacji znajdujących się w nich urządzeń. Oferta obejmuje inteligentne urządzenia LG, takie jak pralka i suszarka LG SIGNATURE, lodówka, piekarnik, oczyszczacz powietrza, a także klimatyzator LG i odkurzacz próżniowy. Usługa, która będzie dostępna już w tym miesiącu w Stanach Zjednoczonych, pojawi się także na innych rynkach.

Źródło: spółka

Lenovo, Google : Niebawem zaprezentują wczesną wersję autonomicznych gogli Daydream. Będzie to jedno z pierwszych urządzeń do obsługi technologii WorldSense, która umożliwia poznawanie wirtualnego otoczenia i poruszanie się po nim tak, jak w rzeczywistości. Urządzenie reaguje na ruch, zapewniając użytkownikom jeszcze lepsze i bardziej realistyczne doznania. Produkt stanowi najnowsze wspólne osiągnięcie obu firm. Gogle Daydream są przeznaczone do rozrywki w wirtualnej rzeczywistości (VR). Źródło: spółka

PiLab : Europejski Urząd Patentowy przyznał polskiej spółce technologicznej PiLab patent na rozwiązanie IT. Jest to jeden z nielicznych polskich patentów na oprogramowanie i pierwszy, który dotyczy relacyjnych baz danych. "Chcemy być pierwszą polską spółką, która w modelu licencyjnym oferuje na globalnym rynku rozwiązania klasy enterprise" - podkreślił prezes Paweł Wieczyński. Spółka intensywnie inwestuje zasoby w badania i rozwój, a uzyskane wyniki konsekwentnie patentuje budując portfolio praw własności intelektualnej (IP), aby w przyszłości czerpać z niego zyski. Źródło: spółka

RemoteMyApp : Szczecińska firma uruchamia Vortex ? serwis umożliwiający dostęp do gier komputerowych poprzez telewizory Smart, komputery oraz urządzenia mobilne. Dzięki zastosowanym technologiom streamingowym gry wysokiej jakości staną się dostępne i grywalne z poziomu przeglądarki Chrome, nawet na komputerach nie posiadając odpowiednich wymagań sprzętowych. Źródło: spółka

Cherrypick Games : Po sukcesie gry My Hospital warszawskie studio Cherrypick Games zapowiada dalszą ekspansję na rynkach azjatyckich oraz podwojenie budżetu marketingowego i reklamowego. Cherrypick Games nie wyklucza również możliwości debiutu na giełdzie. Grę My Hospital udostępniono graczom iOS i Android w wybranych regionach od października 2016, a pełna światowa premiera odbyła się 26 stycznia 2017. W tym czasie gra zdołała zgromadzić 3,3 mln użytkowników. Źródło: spółka

Showmax : Podpisał umowę z Play, dzięki której posiadacze abonamentu w wybranych taryfach oraz nowi klienci, którzy zdecydują się wybrać jedną z objętą promocji taryf, otrzymają 12-miesięczny dostęp do serwisu bez dodatkowych opłat. "Polacy chcą oglądać filmy i seriale legalnie, a umowa z Play jest kolejnym krokiem upowszechniania legalnego i łatwego dostępu do treści online. Pozwoli nam dotrzeć do milionów nowych i obecnych abonentów Play, którzy już teraz mogą oglądać dowolne ilości seriali i filmów, gdzie chcą i kiedy chcą, bez dodatkowych opłat w Play" - powiedział dyrektor zarządzający Showmax CEE Maciej Sojka. Źródło: spółka

T-Mobile Polska : Za korzystanie z usług roamingowych T-Mobile Polska w strefie roamingowej 1A od 15 czerwca br. trzeba będzie zapłacić w znakomitej większości taryf nie więcej niż 29 groszy brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego oraz 9 groszy brutto za wysłanego SMSa, MMSa lub MB transmisji danych. W przypadku, gdy stawka jednostkowa za odpowiednią usługę, określona w cenniku podstawowym taryfy wynosi zero lub nie jest ona tam uwidoczniona klienci T-Mobile Polska będą mogli -w ramach Polityki uczciwego korzystania z roamingu w strefie 1A - skorzystać z darmowych pakietów usług. Źródło: spółka

Grupa Polsat, Eurosport : Niebawem zaprezentują nowy produkt - Tenis Premium, który zapewni dostęp 24 godz. na dobę, bez reklam i w jakości HD do całego sezonu rozgrywek tenisowych zaliczanych do Wielkiego Szlema: French Open (Roland Garros) 2017, Wimbledon 2017, US Open 2017 oraz Australian Open 2018. Produkt ten, na który składają się dwa kanały Tenis Premium 1 i Tenis Premium 2, stworzony został z myślą o polskich kibicach tenisa i będzie uruchamiany wyłącznie na czas czterech prestiżowych turniejów, w ramach pakietu ?season pass". Źródło: Grupa Polsat

Laser-Med : Podpisał porozumienie o współpracy ze spółką z branży gier komputerowych - One More Level S.A. Porozumienie obejmuje współpracę pomiędzy podmiotami w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze planowania sprzedaży i budżetowania projektów, prowadzenia projektów i zarządzania ryzykiem projektowym, pozyskiwania finansowania, projektowania gier i aktualnych technologii (silniki gier) oraz procedur certyfikacji gier na poszczególnych platformach: PC, Microsoft, Sony. Obie spółki dostrzegają szerokie perspektywy dla kooperacji oraz korzyści z niej płynące i będą dążyły do jak najbardziej efektywnego wykorzystania doświadczenia, wiedzy i własnego potencjału. Źródło: Laser-Med

Cube.ITG : Został wybrany jako jeden z 5 podmiotów, które będą realizować usługi dla rządowego COI w ramach zamówienia dotyczącego zapewniania zasobów ludzkich z zakresu IT. Wartość 3-letniego kontraktu wynosi 116 mln zł brutto. Źródło: spółka

ZIPSEE ?Cyfrowa Polska" : Dotychczasowy prezes ZIPSEE Michał Kanownik będzie kierował związkiem przez kolejną dwuletnią kadencję. Oficjalnie do Związku dołączyła amerykańska firma z branży internetowej ? Google. Tym samym organizacja będzie reprezentowała interesy 21 największych firm z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii działąjacych w Polsce. Ź ródło: ZIPSEE

LifeTube : Największa sieć partnerska YouTube w Europie Środkowo-Wschodniej została partnerem tegorocznej, jubileuszowej edycji festiwalu SeeBloggers. Wezmą w nim udział m.in. Wapniak, EMCE, Tivolt, Ziemniak, Łukasz Jakóbiak, Iluzjonista Y oraz Szparagi. See Bloggers to festiwal, który co roku przyciąga rzesze Twórców internetowych i osób zainteresowanych rozwojem sektora influencerów w Polsce. W 2016 roku, w IV edycji wydarzenia, wzięło udział ponad 1200 uczestników. Tegoroczna odsłona już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Źródło: LifeTube

Zalando : Rozpoczęło testy dostaw z wykorzystaniem geolokalizacji w Brukseli, Gandawie i Antwerpii wraz z belgijskim start-upem Parcify. Klienci uczestniczący w tym teście mogą wybrać, kiedy i gdzie chcą, aby ich paczka została dostarczona. W odróżnieniu od tradycyjnych dostaw, nie muszą czekać w domu na kuriera, a czas i miejsce dostarczenia zamówienia są w stanie szybko zmienić. Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu geolokalizacji w smartfonach klientów, do której będzie miał dostęp kurier doręczający paczkę. W fazie testowej usługa jest bezpłatna. Źródło: spółka

TOYA : Po raz trzeci z rzędu znalazła się w kwietniu br. na szczycie rankingu ogólnopolskich dostawców łącz internetowych speedtest.pl. Ranking opracowany jest w oparciu o testy łączy przeprowadzane przez abonentów. Średni wynik prędkości pobierania w TOYA w okresie od 1 do 30 kwietnia wyniósł ponad 59 Mb/s. W kwietniu abonenci TOYA przeprowadzili ponad 15 tys. testów za pomocą portalu i aplikacji speedtest.pl. TOYA utrzymała także doskonałe drugie miejsce w kategorii WiFI (pobieranie ponad 33 Mb/s, wysyłanie ponad 10 Mb/s). Źródło: spółka

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem