Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

MLP Group odnotowało 15,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez zarząd wniosek w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016 w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję, podała spółka. Oznacza to, że po wypłacie w marcu br. dywidendy zaliczkowej akcjonariusze otrzymają po 0,1 zł na walor.

Grupa APS Energia miała w portfelu zamówienia do realizacji do końca roku za ponad 42 mln zł na koniec marca br., z czego ponad 70% to zlecenia krajowe, podała spółka.

APS Energia odnotowało 2,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Integer.pl odnotował 196,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Obligacje serii AB spółki Atal zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 23 maja, podał BondSpot.

Akcjonariusze Simple zdecydują 20 czerwca o przeznaczeniu 0,24 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ.

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) złożyła zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki Pelion, podał Pelion. Wykup ma się rozpocząć 8 czerwca br. po cenie 59,04 zł za akcje.

Akcjonariusze Wojasa zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 czerwca br. o przeznaczeniu 1,27 mln zł za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ.

Komisja ds. prywatyzacji w Czarnogórze odrzuciła odwołanie złożone przez OT Logistics dotyczące unieważnienia prywatyzacji Portu Bar i przewoźnika kolejowego AD Montecargo, poinformowała spółka. Pomimo zakończenia obecnego postępowania prywatyzacyjnego zarząd OT Logistics przedstawił rządowi Czarnogóry potencjalne dalsze warunki, które jest w stanie zaoferować w ramach nowych przetargów czy ewentualnych rozmów w sprawie sprzedaży udziałów w obu czarnogórskich spółkach, podano także.

Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym 14 czerwca br. o przeznaczeniu 184,87 mln zł za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę wysokości tj. 1 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ.

Zarząd TXM podjął uchwałę w której rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 r. w wysokości 12,78 mln zł na kapitał zapasowy i zyski zatrzymane, poinformowała spółka.

PKO TU oraz PKO Życie TU, spółki z Grupy PKO Banku Polskiego, oferujące produkty pod marką PKO Ubezpieczenia, mają 1,1 mln klientów, podał PKO Bank Polski.

IMC zakończyła wiosenną kampanię siewną przy skomplikowanych warunkach pogodowych, ale w optymalnych terminach. W tym sezonie największy udział w strukturze upraw zajęła kukurydza - 67,4 tys. hektarów, podała spółka.

Akcjonariusze Briju zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w wysokości 4,28 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) jest zainteresowana akwizycjami, w szczególności sieci ciepłowniczych, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

Dostosowanie przejętych aktywów EDF do konkluzji BAT (tj. do nowych norm emisyjnych) wymaga nakładów rzędu 600-700 mln zł, poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Henryk Baranowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nie planuje wycofywać Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja z giełdy po przejęciu spółki od EDF, poinformował prezes PGE Henryk Baranowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przygotuje program rozwoju dla Elektrowni Rybnik, powiązany z planami rozwoju sieci ciepłowniczych w regionie, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

Spółka pośrednio zależna od i2 Development sfinalizowała transakcję nabycia 100% udziałów w hiszpańskiej 2017 Tenerife i2 Development & Investment, będącej właścicielem nieruchomości w Adeje, na Teneryfie (Wyspy Kanaryjskie), za 3 mln zł, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy na finalizację transakcji przejęcia aktywów EDF w ciągu kilku miesięcy, poinformował prezes Henryk Baranowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przedstawi strategię dla sektora ciepłowniczego i kogeneracji na początku września 2017 r., poinformował prezes Henryk Baranowski.

Monnari Trade nadal szuka potencjalnego celu do akwizycji i przygotowuje nową platformę do sprzedaży w e-commerce, wynika z wypowiedzi prezesa Mirosława Misztala. Wśród celów na ten rok pozostaje obrona zysku brutto na sprzedaży.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce, podała spółka. Wartość transakcji to ok. 4,51 mld zł.

Atal wprowadził do sprzedaży 139 mieszkań w V etapie projektu Atal Francuska Park przy ul. Francuskiej w Katowicach, podała spółka.

Zarząd Kofoli ČeskoSlovensko rekomenduje akcjonariuszom wypłatę 457 047 500 CZK dywidendy z zysku za 2016 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, co po odjęciu wypłaconej dywidendy zaliczkowej oznacza wypłatę 13,5 CZK na akcję, podała spółka.

Biomed-Lublin planuje trzykrotne zwiększenie mocy produkcyjnych preparatów onkologicznych serii Onko BCG. Wartość projektu szacowana jest na 650 tys. zł i zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych, podała spółka. Nowe moce produkcyjne pomogą realizować plany dalszej ekspansji zagranicznej, w tym znaczące zwiększenie sprzedaży wysokomarżowych leków onkologicznych.

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu zatwierdziła plan rozwoju grupy na lata 2017 - 2023 tj. Kompleksowy Plan Rozwoju Działalności Grupy Kapitałowej. Zakłada on odzyskanie pozycji wiodącej polskiej firmy budowlanej poprzez wysoko rentowne zaangażowanie w energetyce, segmencie nafta, gaz i chemia, budownictwie przemysłowym oraz produkcji, wynika z prezentacji. Realizacja celów strategii ma pozwolić m.in. na poprawę średniorocznej marży i obniżenie dźwigni finansowej.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił określić poniedziałek, 22 maja, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 25 445 obligacji serii F spółki OT Logistics, podała giełda.

iFun4all ukończył produkcję gry ?Serial Cleaner", która do sklepów trafi na początku trzeciego kwartału, podała spółka.

Rada nadzorcza powołała zarząd Boryszewa na nową, trzyletnią kadencję z Jarosławem Michniukiem na stanowisku prezesa, podała spółka.

iAlbatros Group otrzymał wezwanie do zapłaty od Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) na kwotę 4,8 mln zł, datowane na 16 maja 2017 roku, podała spółka.

Petrolinvest uzgodnił z inwestorem działającym w branży wydobywczej i paliwowej warunki transakcji zbycia 100% udziałów w TOO OilTechnoGroup (TOO OTG) na rzecz spółki celowej utworzonej przez inwestora, podała spółka.

Akcjonariusze Mabionu podejmą decyzję na najbliższym walnym w sprawie dalszego istnienia spółki, wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 14 czerwca.

Monnari Trade odnotowało 0,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep podpisał z INBAP Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych (z wyłączeniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych) budynku handlowo-usługowego w Cieszynie, podała spółka. Wartość umowy to 21,3 mln zł netto.

Wittchen odnotował 1,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o wypłacie 18,55 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r. i zysków zatrzymanych, co oznacza wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

Gino Rossi odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wszczął z urzędu wobec Kopeksu, jako następcy prawnego Kopex Machinery, postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, w związku z powzięciem podejrzenia o naruszeniu przez Kopex Machinery obowiązku stosowania się do wprowadzonych w dniach 10 - 31 sierpnia 2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, podał Kopex.

Ipopema Securities odnotowała 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem