Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wyniósł 200,6 mld zł na koniec I kw. br. i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła r/r do 5,9% na koniec marca, podał bank.

"W porównaniu do końca 2016 roku portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto nie zmienił się i wynosił 200,6 mld zł. W I kwartale 2017 roku odnotowano wzrost kredytów gospodarczych i konsumpcyjnych, przy jednoczesnym spadku portfela kredytów mieszkaniowych, determinowanym efektem kursowym" - podał bank w raporcie.

Bank podał, że w strukturze rodzajowej portfela należności kredytowych brutto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe z wolumenem wynoszącym 107,6 mld zł, (-0,7 mld zł w stosunku do końca 2016 roku) oraz należności gospodarcze, których wolumen wyniósł 75,2 mld zł (+0,9 mld zł w stosunku do końca 2016 roku). Bank zanotował także wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 0,2 mld zł.

"Według stanu na koniec marca 2017 roku łączne finansowanie klientów segmentu detalicznego przekroczyło 154 mld zł" - czytamy w raporcie.

PKO BP podał także, że z danych prezentowanych przez Związek Banków Polskich wynika, że na koniec I kwartału 2017 roku bank zajmował pierwszą pozycję na rynku posiadając 30,5-proc. udział w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych.

"Od początku roku udzielono kredytów na łączną kwotę ok. 3,3 mld zł. Klienci segmentu detalicznego mogą korzystać z flagowych produktów hipotecznych banku w ramach linii Własny Kąt, dostępnych także w programie 'Mieszkanie dla Młodych'. W omawianym okresie PKO Bank Polski SA udzielił w ramach programu 'Mieszkanie dla Młodych' niemal 3,5 tys. sztuk kredytów na łączną kwotę blisko 0,6 mld zł" - czytamy dalej.

Bank pozostaje także największym kredytodawcą spośród 21 banków udzielających kredytów z gwarancjami de minimis i obejmuje 21,7% udziału w rynku (zgodnie z danymi przekazanymi przez Centrum Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 31 marca 2017 roku).

"Przyznany PKO Bankowi Polskiemu SA limit gwarancyjny w I kwartale 2017 roku po raz kolejny uległ zwiększeniu i wynosi aktualnie 7,8 mld zł. Według stanu z dnia 31 marca 2017 roku zaangażowanie mierzone wartością podpisanych czynnych umów wyniosło ok. 2,2 mld zł" - czytamy dalej.

Wartość udzielonych kredytów w ramach "Portfelowej Linii Gwarancyjnej COSME" na koniec marca br. wyniosła prawie 179 mln zł, a przyznana kwota gwarancji ponad 143 mln zł. Wartość limitu gwarancji w ramach programu PLG COSME obowiązująca do 28 września 2017 roku, po podwyższeniu mającemu miejsce w IV kwartale 2016 roku, wynosi aktualnie 250 mln zł.

Segment korporacyjny i Inwestycyjny w I kwartale 2017 roku obsługiwał 14,5 tys. klientów, w tym ponad 1 tys. klientów strategicznych, blisko 1 tys. klientów zagranicznych oraz ponad 4 tys. jednostek samorządowych i instytucji rządowych szczebla centralnego wraz z jednostkami okołobudżetowymi i powiązanymi.

Według stanu na koniec marca 2017 roku łączne finansowanie klientów korporacyjnych, z uwzględnieniem wyemitowanych obligacji oraz należności leasingowych wyniosło 62 mld zł i wzrosło o 0,6% w skali kwartału.

"Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec I kwartału 2017 roku wyniósł 96,8%, a wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania 82,6%, co świadczy o dobrej kondycji płynnościowej grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA" - czytamy dalej.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,9% na koniec I kw. wobec 6,6% rok wcześniej.

Koszt ryzyka obniżył się o 0,04 pkt proc. w skali roku do 0,76% na koniec I kw.

Bank podał, że zobowiązania wobec klientów, które pozostają podstawowym źródłem finansowania działalności grupy, wynoszą na koniec marca br. 207,1 mld zł, stanowiąc 71,8% sumy bilansowej.

Depozyty segmentu detalicznego wyniosły 165 mld zł i od początku roku ich stan zwiększył się o 2 mld zł (tj. o 1,2%). Przyczynił się do tego wzrost poziomu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej, za sprawą wzrostu wolumenów depozytów bieżących.

"W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowią zobowiązania wobec ludności, które odnotowały w I kwartale 2017 roku wzrost o 2,4 mld zł i wyniosły 150,4 mld zł. Jednocześnie w stosunku do końca 2016 roku nastąpił spadek zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych o 1,6 mld zł, częściowo skompensowany wzrostem zobowiązań wobec jednostek budżetowych o 1,2 mld zł" - czytamy w raporcie.

Wg struktury rodzajowej w zobowiązaniach wobec klientów dominują środki na rachunkach bieżących oraz depozyty terminowe, które na koniec marca 2017 roku stanowiły odpowiednio 55,1% oraz 42,2% zobowiązań wobec klientów.

Od początku 2017 roku środki na rachunkach bieżących klientów wzrosły o blisko 2,5 mld zł, przy stabilnym poziomie depozytów terminowych

Detaliczna sieć placówek PKO BP liczyła 1 171 oddziałów i 8 biur bankowości prywatnej na koniec marca br. W stosunku do stanu na koniec 2016 roku liczba oddziałów detalicznych ogółem zmniejszyła się o 8 placówek.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem