Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Dino Polska odnotowało 30,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 23,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sare odnotowało 0,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Torpolu wynosi obecnie 1,83 mld zł netto, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Torpol odnotował 3,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza TXM pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016, który zakłada przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy, podała spółka.

IMS odnotowało 1,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Holding Nieruchomości odnotował 2,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Vantage Development zdecydują 19 czerwca o przeznaczeniu 8,1 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,13 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ.

W wezwaniu Superior Industries International Germany AG na Uniwheels złożono zapisy na 11 445 080 akcji spółki, to jest 92,3% akcji i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano w komunikacie.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wszczął z urzędu wobec Kopeksu, jako następcy prawnego Fabryki Maszyn i Urządzeń "Tagor", postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, w związku z powzięciem podejrzenia o naruszeniu przez Tagor obowiązku stosowania się do wprowadzonych w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, podał Kopex.

Rada nadzorcza Erbudu z dniem 1 czerwca br. powołała Agnieszkę Głowacką na nowego członka zarządu odpowiedzialnego za politykę finansową grupy, podała spółka.

Wielton zawarł umowy dotyczące nabycia łącznie 100% udziałów w spółce Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech, poinformowała spółka. Grupa Langendorf jest producentem naczep i przyczep oraz pojazdów specjalistycznych do przewozu np. szkła, prowadzącym działalność na terenie Niemiec i posiadającym sieć serwisową w całej Europie, podano także.

Rada nadzorcza Trakcji podjęła uchwałę, w której proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję z zysku za 2016 r., poinformowała spółka. Wcześniej zarząd rekomendował akcjonariuszom wypłatę 0,44 zł na jedną akcję dywidendy.

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2016 r. w wysokości 11,1 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z przyjętych uchwał walnego zgromadzenia.

Zarząd LUG zarekomendował walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C spółki do obrotu na GPW, poinformowała spółka. Akcjonariusze mają również zdecydować o wypłacie 0,14 zł dywidendy za akcję za 2016 r. podano także.

Dekpol nie widzi zagrożenia w realizacji prognozy zakładającej uzyskanie w całym 2017 r. obrotów na poziomie 500 mln zł, poinformował prezes Mariusz Tuchlin.

Dom Development rozpoczął sprzedaż II etapu Osiedla Amsterdam na Targówku Mieszkaniowym, podała spółka. W kolejnym etapie powstanie łącznie 314 lokali w trzech budynkach o wysokości od 4 do 5 pięter, a termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kw. 2018 roku.

PKN Orlen uruchomił pierwszy pilotażowy punkt dla aut zasilanych wodorem - w Mülheim na niemieckiej stacji działającej pod marką star, podał koncern.

Spółka 3LP potrzebuje 2 lat od momentu powstania na osiągnięcie pełnej sprawności operacyjnej, poinformował prezes TIM Krzysztof Folta. Oznacza to, że spółka może osiągnąć rentowność w lipcu 2018 r.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) odnotowały 4,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Polska Properties (EPP) i Echo Investment rozpoczęły prace koncepcyjne nad kolejną fazą rozbudowy obiektu Galeria Olimpia w Bełchatowie, podało Echo.

Akcjonariusze Trans Polonia zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., w wysokości 1,64 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Miraculum odnotowało 2,73 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen został strategicznym partnerem paliwowym Traficara, podał koncern. W ramach współpracy od 1 czerwca br. na wybranych stacjach pod marką Orlen w Warszawie i Krakowie będzie można pozostawić i wypożyczyć samochód.

Artifex Mundi odnotowało 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biomed-Lublin odnotował 0,71 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 0,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter Cars odnotował 53,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 50,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Feerum odnotowało 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy tymczasowo zamknął wydobycie na terenie pola Sabria w Tunezji w związku z trwającymi w południowej części kraju niepokojami społecznymi, podała spółka.

TIM odnotował 1,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch odnotował 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem