Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - iAlbatros Group zawarła porozumienie, na mocy którego Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) wstrzymuje się z dochodzeniem swych praw z roszczenia o wartości 4,8 mln zł do 2 stycznia 2018 r. Jednocześnie, CIRB zakupiło 3,84 mln akcji iAlbatros Group po cenie 0,26 zł za sztukę.

"CIRB dokonał też na mocy porozumienia zakupu 3 839 642 akcji emitenta będących w jego posiadaniu za cenę 26 groszy za jedną akcję, przy czym CIRB posiada opcję sprzedaży wszystkich akcji do emitenta do dnia 2 stycznia 2018 r. za cenę 26 groszy za jedną akcję. Emitent posiada zaś opcję zakupu wszystkich akcji od CIRB do dnia 2 stycznia 2018 r. za cenę 26 groszy za jedną akcję. Do dnia 2 stycznia 2018 r. lub do dnia skorzystania przez którąś ze stron z opcji CIRB przysługiwać będzie prawo do wykonywania praw korporacyjnych wynikających z akcji" - czytamy w komunikacie.

Porozumienie przewiduje kary umowne m.in. CIRB zobowiązał się w terminie do dnia 2 stycznia 2018 r nie dochodzić roszczenia, pod rygorem zapłaty spółce kary umownej w wysokości roszczenia, podano także.

19 maja br. iAlbatros Group otrzymała wezwanie do zapłaty od CIRB na kwotę 4,8 mln zł. Zostało wystawione na podstawie porozumienia z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartego pomiędzy iAlbatros Group a CIRB i dotyczyło "rzekomej utraty korzyści przez CIRB w związku z niewywiązaniem się w ocenie CIRB przez emitenta z zaciągniętych zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia", podała wtedy spółka.

iAlbatros potwierdzał, że wspomniane w wezwaniu porozumienie zostało zawarte, stąd podstawa roszczenia potencjalnie istnieje, przy czym dokładna analiza sprawy miała dopiero zostać przez spółkę wykonana, co miało być podstawą do dalszych działań.

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej spółki, kapitał dzielił się (wg stanu na 3 kwietnia) na 11,65 mln akcji, z czego 3,84 mln posiadała iAlbatros Group. W piątek na zamknięciu płacono za sztukę 1,89 zł.

iAlbatros Group S.A. (dawniej SMT S.A.) jest holdingiem firm działających w obszarze business travel, zarządzania flotą pojazdów oraz usług informatycznych, programistycznych i doradczych. W 2007 roku Spółka zadebiutowała na rynku New Connect, a od 2011 roku jej akcje są notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.