Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas przeprowadzi działania mające na celu poprawę wskaźników kapitałowych. Wskaźnik Tier 1 grupy na koniec kwietnia br. wynosił 10,90%, a wskaźnik TCR 14,02%, tj. były one poniżej wymogów nadzoru odpowiednio o 0,11 pkt proc. oraz 0,16 pkt proc., podał bank. Bank szacuje, że kwota funduszy własnych potrzebna do osiągnięcia zalecanego poziomu skonsolidowanego współczynnika Tier I wynosi ok. 61,1 mln zł (14,6 mln euro) oraz dla skonsolidowanego TCR ok. 85,5 mln zł (20,4 mln euro).

"(...) według stanu na koniec kwietnia 2017 roku skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I Grupy Banku BGŻ BNP Paribas S.A., wyliczony w dniu 29 maja 2017 roku, na podstawie dostępnych danych rzeczywistych otrzymanych od podmiotów grupy kapitałowej i zweryfikowanych w wewnętrznym procesie sprawozdawczym wyniósł 10,90%, tj. o 0,11 p.p. poniżej poziomu wynikającego z pisma KNF z dnia 23 października 2015 roku oraz z decyzji administracyjnych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2016 roku, który wynosi 11,01%. Skonsolidowany TCR wyliczony zgodnie z powyższymi zasadami wyniósł 14,02%, tj. o 0,16 p.p. poniżej wskazanego poziomu, który wynosi 14,18% dla ujęcia skonsolidowanego" - czytamy w komunikacie.

"Szacowana kwota funduszy własnych potrzebna do osiągnięcia zalecanego poziomu skonsolidowanego współczynnika Tier I wynosi około 61,1 mln zł (14,6 mln euro) oraz dla skonsolidowanego TCR około 85,5 mln zł (20,4 mln euro)" - czytamy dalej.

Bank podał, że wartości współczynnika kapitału Tier I oraz TCR w ujęciu jednostkowym według stanu na koniec kwietnia 2017 roku przekraczały wartości wynikające z pisma KNF z 23 października 2015 roku oraz z decyzji administracyjnych wydanych przez KNF w 2016 roku i wyniosły odpowiednio: 11,26%, tj. o 0,23 p.p. powyżej wskazanego poziomu, który wynosi 11,03% oraz 14,49% tj. o 0,28 p.p. powyżej wskazanego poziomu, który wynosi 14,21%.

"Jednocześnie wartości współczynnika kapitału Tier I oraz TCR w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym przekraczają poziomy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.Wymagane poziomy skonsolidowanego współczynnika kapitału Tier I oraz TCR wynikające z powyższej regulacji wynoszą aktualnie, odpowiednio: 8,01% oraz 10,18%. Wymagane poziomy jednostkowego współczynnika kapitału Tier I oraz TCR wynikające z powyższej regulacji wynoszą aktualnie, odpowiednio: 8,03% oraz 10,21%" - czytamy dalej.

Bank BGŻ BNP Paribas spełnia również wymóg połączonego bufora wskazany w art. 60 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym.

"Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz założenia dotyczące rozwoju działalności Banku, jak również proces zwiększenia bufora zabezpieczającego i wprowadzenia bufora ryzyka systemowego, Bank przeprowadzi działania mające na celu poprawę wskaźników kapitałowych"- podsumowano w informacji.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.