Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Medicalgorithmics zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na akcję z zysku zanotowanego w 2016 r., poinformowała spółka. W kolejnych latach dywidenda ma wynosić do 50% skonsolidowanego zysku netto.

Akcjonariusze APS Energia zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w kwocie 563,71 tys. zł, co daje 0,02 zł na akcję, poinformowała spółka.

Wielton odnotował 14,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Getin Holding podejmą 27 czerwca decyzję o emisji 27,78 mln akcji serii C, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 1,08 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas przeprowadzi działania mające na celu poprawę wskaźników kapitałowych. Wskaźnik Tier 1 grupy na koniec kwietnia br. wynosił 10,90%, a wskaźnik TCR 14,02%, tj. były one poniżej wymogów nadzoru odpowiednio o 0,11 pkt proc. oraz 0,16 pkt proc., podał bank. Bank szacuje, że kwota funduszy własnych potrzebna do osiągnięcia zalecanego poziomu skonsolidowanego współczynnika Tier I wynosi ok. 61,1 mln zł (14,6 mln euro) oraz dla skonsolidowanego TCR ok. 85,5 mln zł (20,4 mln euro).

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Trans Polonia, w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, H oraz I, a także praw do akcji serii I, poinformowała komisja i spółka.

Mostostal Warszawa zawarła ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ugodę przed Sądem Okręgowym w Warszawie dotyczącą sporu na tle realizacji umowy na "Przebudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi ? Jedlińsk", podała spółka. Sąd wydał postanowienie o umorzeniu wcześniejszego postępowania w związku z ugodą. GDDKiA uznała roszczenia spółki i zobowiązała się do zapłaty na jej rzecz 11,31 mln zł.

Zarząd Wieltonu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 15,09 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 42,37 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, poinformowała spółka.

Konsorcjum Mostostalu Kraków, spółki zależnej Budimeksu i jednocześnie lidera konsorcjum z udziałem wysokośći 77,5%, PKP Energetyka i Schweerbau GmbH&Co.KG Bauunternehmen podpisały z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) umowę na realizację prac na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odc. Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin Etap I - w zakresie zamówienia częściowego B - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Lublin (Pilawa-Dęblin) w km 55,600-km 107,283, podał Budimex. Wartość kontraktu to 597,41 mln zł netto.

Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie akcji imiennych nowej emisji spółki PDH Polska serii C w drugim terminie poboru, za cenę emisyjną wynoszącą 10 zł każda, tj. za łączną wartość 22,82 mln zł.

Prezes KGHM Polska Miedź Radosław Domagalski-Łabędzki został powołany przez walne zgromadzenie Taurona Polskiej Energii w skład rady nadzorczej tej spółki, podał Tauron.

Spółka zależna Kruka - InvestCapital Malta Ltd. - zawarła wiążącą umowę nabycia wierzytelności korporacyjnych od BRD Groupe Societe Generale z Rumunii o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,25 mld RON (ok. 1,15 mld zł), podał Kruk.

Dyrektorem finansowym Grupy AB został ponownie Grzegorz Ochędzan, który przed rezygnacją z funkcji CFO i członka zarządu z dniem 7 marca wypełniał te funkcje przez minione 9 lat, podała spółka.

Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę w sprawie otwarcia programu emisji euroobligacji (program Euro Medium Term Note - EMTN) o wartości 3 mld euro lub równowartości w innych walutach (USD, CHF lub PLN), podał bank.

Parcel Technik - spółka należąca do Grupy Midven - planuje w tym roku przeprowadzić emisję akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, poinformowała spółka. Dzięki pozyskaniu do 5 mln zł i zastosowaniu dźwigni finansowej chce mieć w Polsce sieć 600 maszyn dedykowanych do taniej obsługi przesyłek kurierskich z zagranicy (przede wszystkim z Chin i USA), podano także.

eTravel, spółka zależna Netmedii, złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie 100% udziałów spółki Bankowe Biuro Podróży Travelbank za 9,5 mln zł, podała Netmedia.

Akcjonariusze Comarchu zdecydują o przeznaczeniu części zysku netto za 2016 r. w wysokości 12,2 mln mln na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 czerwca.

Przejście na rynek główny GPW jest długoterminowym celem dla InteliWISE, związanym chociażby z potencjalnymi przejęciami, nad którymi spółka pracuje, poinformował ISBnews prezes Marcin Strzałkowski.

InteliWISE chce podwoić liczbę płacących klientów korzystających z rozwiązań na bazie sztucznej inteligencji do 300 w ciągu dwóch lat i zwiększyć obecność za granicą, poinformował prezes Marcin Strzałkowski. Liczy na skokową poprawę wyników w kolejnych latach dzięki partnerstwem dystrybucyjnym.

Rada nadzorcza TXM odwołała obecny zarząd i powołała Tomasza Walusia na stanowisko prezesa zarządu (od 1 października 2017 r.), Krzysztofa Tomczyka na wiceprezesa ds. handlowych i Marcina Łużniaka na wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka.

PKN Orlen i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odkryły nowe złoże gazu ziemnego na koncesji Kórnik - Środa Wlkp. (nr 32/96/p), poinformowało PGNiG. Po raz pierwszy w zachodniej Polsce geolodzy zastosowali technologię wierceń horyzontalnych w znajdującym się tam piaskowcu, a wydobycie gazu ziemnego z tej lokalizacji rozpocznie się wkrótce, podano także.

KGHM Polska Miedź jest przyzwyczajony do zmienności kursów walutowych, a obecnie poziom kursu złotego "nie wygląda źle", poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.

OT Logistics rekomenduje przeznaczenie całego zysku za 2016 r. na kapitał zapasowy, podała spółka.

ES-System uruchomił nową linię do produkcji zaawansowanych modułów elektronicznych w zakładzie w Dobczycach, podała spółka. Umożliwia to produkcję modułów LED, układów oświetlenia awaryjnego, zasilaczy oraz sterowników do produktów ES-System.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) otrzymał od szwedzkiej firmy NextCellPharma (NCP) zamówienie na produkty zaawansowanej terapii medycznej (ATMP) na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę typu 1, podała spółka. Wartość zamówienia wynosi ok. 2 mln zł. Kwota zostanie rozliczona gotówką oraz w formie udziałów w NCP, która planuje wkrótce debiut na giełdzie w Sztokholmie.

Olympic Entertainment Group sfinalizowało likwidację białoruskiej spółki zależnej, podała spółka.

iAlbatros Group zawarła porozumienie, na mocy którego Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) wstrzymuje się z dochodzeniem swych praw z roszczenia o wartości 4,8 mln zł do 2 stycznia 2018 r. Jednocześnie, CIRB zakupiło 3,84 mln akcji iAlbatros Group po cenie 0,26 zł za sztukę.

Petrolinvest nie zgadza się z utrzymaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kary pieniężnej oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i analizuje możliwości zaskarżenia decyzji, podała spółka.

Akcjonariusze TIM zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w wysokości 5,67 mln na pokrycie strat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca.

Selena FM odnotowała 8,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem