Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Griffin Premium RE odnotował 5,13 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Na wynik netto wpływ miały przede wszystkim zmiany kursów walutowych, tj. umocnienie się złotego (waluta funkcjonalna) wobec euro (waluta prezentacyjna). Spółka rozpoznała w rachunku zysków i strat ujemny wynik z tytułu aktualizacji wartości godziwej nieruchomości (22,5 mln euro), przy jednoczesnym rozpoznaniu znaczących przychodów finansowych z tytułu przeszacowania zobowiązań finansowych denominowanych w euro (15,9 mln euro), wskazano w komunikacie.

"Co ważne, przeszacowanie wartości aktywów i pasywów miało charakter niegotówkowy. Aktualizacja wyceny nieruchomości nie wpływa na wartość wyniku FFO (funds from operations), czyli kluczowego wskaźnika dla spółki i akcjonariuszy, będącego podstawą do wypłaty dywidendy" ? powiedział dyrektor finansowy Rafał Pomorski, cytowany w komunikacie.

W I kw. br. wartość FFO przekroczyła 2,3 mln euro, natomiast wartość skorygowanego FFO1 to ponad 3,2 mln euro wobec 2,7 mln euro w analogicznym okresie 2016 r., co oznacza wzrost o 18% r/r.

Strata operacyjna wyniosła 18,46 mln euro wobec 5,07 mln euro zysku rok wcześniej.

Strata netto z nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 22,5 mln euro wobec 232 tys. euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z wynajmu netto sięgnęły 5,9 mln euro w I kw. 2017 r. wobec 5,73 mln euro rok wcześniej.

Średni wskaźnik wynajętej powierzchni dla nieruchomości znajdujących się w portfelu Griffin Premium RE.. wzrósł z 84,4% (89,4% z uwzględnieniem listów intencyjnych) na koniec 2016 r. do 88,4% (91,0% z uwzględnieniem listów intencyjnych) na koniec pierwszego kwartału 2017 r.

"Wyższy wskaźnik wynajętej powierzchni przełoży się pozytywnie na przychody z wynajmu w kolejnych kwartałach. Należy ponadto pamiętać, że posiadamy gwarancje dochodu udzielone przez dotychczasowych udziałowców. Począwszy od debiutu Spółki na GPW w kwietniu tego roku, gwarantują oni dochód z niewynajętej aktualnie powierzchni biurowej oraz pełny dochód z powierzchni handlowej, nawet przez 5 lat. Oznacza to, że dochód z naszego portfela nieruchomości będzie na takim poziomie, jak gdyby były one wynajęte w 100%. Takie rozwiązanie zapewnia przewidywalność i stabilność dochodów w długim okresie" ? powiedziała prezes Dorota Wysokińska-Kuzdra, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 13,13 mln zł.

Griffin Premium RE.. to pierwsza w Polsce spółka typu REIT, skoncentrowana na nieruchomościach biurowych i biurowo-handlowych. W portfelu ma 9 obiektów w 5 głównych miastach Polski, o łącznej powierzchni najmu brutto ok. 170 tys. m2. Zakłada 6,5% stopy dywidendy w skali roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem