Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Konsorcjum w składzie Budimex (partner konsorcjum z udziałem 48,46%), Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider) oraz UAB Kauno dujotiekio statyba (partner) może rozpocząć prace przy nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot 1 na zlecenie JSC "Vilniaus kogeneracin jgain", podał Budimex.

Zarząd Mercator Medical zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 1 376 583 zł z zysku netto za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,13 zł na akcję, podała spółka.

Bowim odnotowało 9,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Pharmeny zdecydowali na walnym zgromadzeniu 309 maja o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., wynoszącego 1,74 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w wysokości 1 597,68 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), 28 czerwca 2017 r. powinien być ostatnim dniem obrotu akcjami Petrolinvest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi z dniem 29 czerwca 2017 r.

Warimpex sprzedał osiem hoteli ze swojego portfolio na rzecz tajskiego inwestora U City Public Company Limited (U City), podała spółka. Transakcja powinna mieć pozytywny wpływ na przychody firmy w roku 2017, powiększając je o kwotę w granicach 25 mln euro.

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 284,7 mln zł z zysku za 2016 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 30,03 zł na akcję, podała spółka.

PZU nie wyklucza, że przeznaczy na dywidendę 80% zysku wypracowanego w tym roku. Spółka nie widzi obecnie żadnego istotnego celu przejęcia, w którą chciałaby się zaangażować, wynika z wypowiedzi prezesa PZU Pawła Surówki.

Rada nadzorcza Baltony dokonała odnowienia kadencji prezesa i powołała Piotra Kazimierskiego na kolejną, trzyletnią kadencję z dniem 1 czerwca 2017 r., poinformowała spółka.

Doniesienia o rzekomej manipulacji akcjami Krezusa w 2012 roku pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację spółki, poinformował prezes Jacek Ptaszek.

Dekpol wprowadził do sprzedaży kolejną inwestycję mieszkaniową w Gdańsku. Jaworowe Wzgórze to kameralny budynek, w którym znajdzie się 27 lokali, podała spółka.

Akcjonariusze Colian Holding zdecydują o przeznaczeniu całego zysku za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 26 czerwca.

Prospekt emisyjny Maxcom jest na zaawansowanym etapie prac w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował ISBnews prezes Maxcom Arkadiusz Wilusz. Spółka chce dzięki giełdzie kontynuować dynamiczny wzrost.

Akcjonariusze Energi zdecydują o przeznaczeniu 78,67 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,19 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca.

Łączny backlog Grupy Vistal Gdynia osiągnął wartość 476,2 mln zł na koniec marca 2017 r., co oznacza wzrost wartości portfela zleceń o 26,4% r/r, poinformował prezes Ryszard Matyka. Drugie tyle grupa ma w negocjacjach. Prezes ocenił, że od II półrocza presja na zadłużenie będzie wyraźnie maleć, a kolejne lata przyniosą bardzo dobre perspektywy rozwoju.

Pierwsze dwie warszawskie przychodnie przybrało barwy i logo PZU Zdrowie, podała spółka. Planowane są dalsze prace nad oznakowaniem placówek własnych i partnerskich.

Zwiększenie liczby floty cystern do 712 to główne założenie programu inwestycyjnego Trans Polonii o wartości 62 mln zł. Pierwsze efekty programu mają być widoczne już w wynikach za 2018 rok, poinformował prezes Dariusz Cegielski. Spółka zapowiedziała również, że w czerwcu zakończy emisję akcji.

Piotr Walczak złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa KGHM Polska Miedź ds. produkcji ze skutkiem od 13 czerwca, podała spółka.

4Mobility i Hyundai nawiązały współpracę, w ramach której flota 4Mobility zostanie rozbudowana o ponad 200 aut modelu Hyundai i30, poinformowała spółka.

Erbud zawarł z CGL VIII spółka z o.o. spółka komandytowa, umowę na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowej Bliskie Bemowo przy ul. Olbrachta róg Powstańców Śląskich w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu 18,07 mln zł.

Europejski Fundusz Energii (EFE) zdecydował o zmianie strategii działania z funduszu venture capital/private equity na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach powstałej grupy kapitałowej, podała spółka. Docelowo EFE ma stać się spółką dywidendową.

Po opublikowaniu wyników za I kw. br. zarząd Griffin Premium RE.. podtrzymał prognozę na cały 2017 rok oraz plany wypłaty dywidendy za ten okres, podała spółka.

Obszar usług kolejowych spółki Euronaft Trzebinia należący do Orlen Południe wejdzie w skład majątku spółki Orlen KolTrans z dniem 1 czerwca tego roku, podał PKN Orlen.

Akcjonariusze Protektora zdecydują o wypłacie 3,04 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca br.

Alma Market w restrukturyzacji odnotowała 11,99 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wilbo odnotowało 979 tys. zł jednostkowej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 5 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development odnotował 1,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Indykpol odnotował 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Abadon RE odnotowało 1,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r.,podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują o przeznaczeniu 34,01 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca.

Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2017 Selvity, wynikających z podpisanych kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi obecnie 85,02 mln zł i jest wyższa od backlogu opublikowanego w marcu ub.r. na rok 2016 o 101%, podała spółka.

Selvita odnotowała 5,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trans Polonia odnotowała 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółkom Aplitt i Farmacol na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 20 czerwca 2017 r., podał urząd.

Esotiq & Henderson spodziewa się zakończenia procesu wydzielenia części odzieżowej w tym kwartale, poinformował prezes Adam Skrzypek.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył na wniosek spółki z obrotu giełdowego akcje Kofola ČeskoSlovensko a.s. z dniem 6 czerwca 2017 r., podała Giełda.

Akcjonariusze Qumaka na zwyczajnym walnym zwołanym na 26 czerwca br. podejmą uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 11 mln akcji zwykłych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Esotiq & Henderson chce otworzyć do 20 sklepów w Polsce oraz 3-7 sklepów w Niemczech w tym roku, poinformował prezes Adam Skrzypek. Planowane jest też rozpoczęcie sprzedaży internetowej w Rosji, na Ukrainie i na Białorusi.

Esotiq & Henderson odnotował 1,02 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Griffin Premium RE odnotował 5,13 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ABC Data podjęła decyzję o warunkowej wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017. Przeznaczy na ten cel w sumie ponad 10 mln zł, czyli 0,08 zł na jedną akcję, podała spółka. Wypłata zaliczki nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017 roku.

Murapol odnotował 109,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r., podała spółka w raporcie.

Wojas planuje skoncentrować się na poprawie efektywności posiadanych sklepów oraz ograniczyć wzrost liczby placówek własnych w kraju, podała spółka.

Portfel zamówień Grupy Awbud na bieżący i przyszły rok kształtuje się na poziomie 218 mln zł, podała spółka.

Awbud odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

iAlbatros odnotował 111,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Colian Holding odnotował 9,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 14,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Aplisens postanowili o przeznaczeniu kwoty 3,87 mln zł, to jest 0,3 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego.

Bioton odnotował 10,8 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Próchnik odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Integer.pl odnotował 92,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 21,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InPost odnotował 3,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia odnotował 4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarzut popełnienia przestępstwa karalnej manipulacji akcjami postawiony Romanowi Karkosikowi przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie jest nieuzasadniony, poinformował inwestor.

PZ Cormay zakłada, że komercjalizacja urządzenia Equisse ma rozpocząć się w III kwartale 2017 r. , podała spółka.

Akcjonariusze Próchnika zdecydują o przeznaczeniu zysku w kwocie 249,29 tys. na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca.

Marvipol zakłada w tym roku dwucyfrowy wzrost - w ujęciu procentowym - wolumenu zawartych umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, podała spółka.

Marvipol ocenia, że jego segment motoryzacyjny ma potencjał do zwiększenia sprzedaży do ponad 2 300 samochodów w tym roku, podała spółka. W ub.r. sprzedaż wolumenowa wyniosła rekordowe 2 081 aut.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podtrzymuje, iż oczekuje od Raiffeisen Bank International (RBI) przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) Raiffeisen Bank Polska (RBPL) na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca br., podał KNF.

Leszek Czarnecki potwierdził przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) zamiar długoterminowego zaangażowania kapitałowego w Idea Bank oraz Getin Noble Bank, podała KNF.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowę z Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Copernicus Capital TFI) dotyczącą przejęcia przez Copernicus Capital TFI od Altus TFI zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Altus 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Altus.

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 22,4 mln zł z zysku netto za 2016 r. i lata ubiegłe, tj. 1,13 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

Groclin odnotował 1,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vindexus odnotował 4,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GetBack zawarł umowę warunkową w ramach której kupi od Altus TFI 99,4% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł, poinformowała spółka. Środki na realizację transakcji mają pochodzić w całości lub części z emisji obligacji, podano także.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP) podpisali porozumienie trójstronne powiązane z transakcją nabycia znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki (Pekao) przez PZU działające w konsorcjum z PFR od UniCredit S.p.A. W celu częściowego sfinansowania nabycia akcji Pekao w ramach transakcji PFR zawarł z PKO BP umowę pożyczki.

Marvipol odnotował 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej (segment motoryzacyjny) w I kw. 2017 r. wobec 6,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Klimczaka na stanowisko prezesa Getin Noble Bank, podała Komisja.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem