Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w maju br. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 203 mln zł - były one wyższe o ok. 9,6% niż uzyskane rok wcześniej, podała spółka.

Konsorcjum z Erbudem podpisało umowę dotyczącą budowy budynku mieszkaniowo-usługowego "Nordic Astrum" w Bydgoszczy o wartości 73,25 mln zł, w tym wartość dla Erbud ma wynieść nie mniej niż 50,25 mln zł poinformowała spółka.

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 1,38 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 9,63 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,13 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu 12,16 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 16,48 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,26 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. Pozostałe 4,32 mln zł z zysku na trafić na kapitał zapasowy.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) oddelegowała Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności prezesa - na okres od 8 czerwca do 7 września 2017 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania prezesa JSW, poinformowała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Maxcom, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji i planowanym debiutem na GPW, podała spółka. Dokument zostanie opublikowany w poniedziałek, 5 czerwca.

Akcjonarisuze Farmacolu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przekazaniu zysku netto za 2016 r. w kwocie 30,18 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Akcjonariusze Echo Investment zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 29 czerwca, o przeznaczeniu 270,37 mln zł z zysku za 2016 r. (wynoszącego 275,52 mln zł) na dywidendę, a pozostałej jego części (5,16 mln zł) - na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał.

Grupa Azoty uzyskała właśnie zezwolenie na budowę wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej w Podstrefie Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice", poinformowała spółka.

Francois Benaroya złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa BGŻ BNP Paribas ze skutkiem na dzień 30 września 2017 roku, poinformował bank. Rada nadzorcza banku, powołała Przemysława Furlepę do zarządu na stanowisko wiceprezesa z dniem 1 października 2017 roku, podano także.

7Levels planuje debiut na NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował ISBnews wiceprezes Krzysztof Król.

Creepy Jar planuje wejście na rynek NewConnect w IV kwartale br., co może poprzedzić oferta publiczna, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatek.

Vindexus chce w tym roku zainwestować w portfele wierzytelności o wartości nominalnej bliskiej ubiegłorocznej kwocie wynoszącej prawie 470 mln zł. Spółka chce, by docelowo 30% przychodów pochodziło z windykacji polubownej, co będzie skutkować niższymi kosztami i wpłynie pozytywnie na zysk netto, poinformował prezes Vindexusa Jan Kuchno.

Obligacje serii K Idea Banku o łącznej wartości nominalnej 30,43 mln zł będą notowane na Catalyst od wtorku, 6 czerwca, podała Giełda.

Merlin Group chce być najszybciej rosnącą polską spółką e-commerce. Ocenia, że prognoza przychodów w wysokości 50 mln zł w tym roku jest w pełni osiągalna, poinformował prezes Łukasz Szczepański. Grupa prowadzi rozmowy w sprawie kolejnych przejęć w sektorze e-commerce.

Sąd Okręgowy w Białymstoku zatwierdził ugodę między konsorcjum Rafako i Omis a Energą Elektrownie Ostrołęka - spółką zależną Energi - w sprawie kar umownych związanych z realizacją kontraktu na redukcję NOx w Elektrowni Ostrołęka B, podało Rafako.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 6,4 USD/b w maju br. w porównaniu do 7 USD/b miesiąc wcześniej. W maju ub.r. marża wynosiła 5,8 USD/b, podała spółka.

Zapisy na akcje XTPL, która rozwija technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów, rozpoczynają się 9 czerwca i potrwają do 19 czerwca, podała spółka. XTPL zamierza pozyskać do 10 mln zł, które przeznaczy m.in. na rozwój nowych laboratoriów. Niezwłocznie po zakończeniu oferty spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji na NewConnect.

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 78,36 mln zł z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,79 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

PZU Zdrowie nabyło gdańską spółkę Revimed, specjalizująca się w usługach rehabilitacyjnych i medycynie pracy, podało PZU.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 maja 2017 r. wyniosła 4 852 mln zł, podała spółka. Na koniec kwietnia było to 4 823,9 mln zł.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami spółki Mediatel, podała Giełda.

W związku z kwartalną korektą portfeli indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), po sesji 16 czerwca 2017 r. do indeksu mWIG40 wejdzie Dino Polska, a w indeksie sWIG80 znajdzie się Alumetal i CFI Holding, podała Giełda.

Jacek Włodzimierz Papaj złożył rezygnację z funkcji prezesa spółki Comp, podała spółka.

Giełdy Praw Majątkowych Vindexus przyjęła politykę dywidendową na lata 2017-2020, która zakłada regularne rekomendowanie dywidendy i coroczne jej zwiększanie o min. 5 gr, podała spółka.

Petrolinvest wezwał Conwell Oil Corporation do niezwłocznego rozliczenia i zamknięcia transakcji nabycia 79% udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft i nie wyklucza dochodzenia praw nad drodze sądowej, podała spółka.

Erbud zawarł z CGL VIII spółka z o.o. spółka komandytowa, umowę na budowę zespołu mieszkaniowo-usługowego z garażem podziemnym "Grójecka 216" przy ul. Grójeckiej w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 17,31 mln zł.

Pekabex Bet, spółka w 100% zależna od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła umowę ze spółką CD Locum Inwestycje, której przedmiotem jest wykonanie prac projektowych, wyprodukowanie, dostawa i montaż elementów prefabrykowanych na potrzeby wykonania żelbetowej konstrukcji prefabrykowanej wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego pn. Galeria Handlowa ?Stara Ujeżdżalnia" wraz z kinem, jednokondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą położoną w Jarosławiu. Szacunkowa wartość wynagrodzenia wynosi 19,42 mln zł netto.

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydują o przeznaczeniu 65,56 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,29 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca.

Zarząd Compu zdecydował o ustanowieniu programu emisji obligacji do kwoty 100 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Azoty - Zakładów Azotowych Puławy zdecydowali - zgodnie z uchwałą zgłoszoną w trakcie obrad ZWZ - o przeznaczeniu 164 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 8,58 zł na jedną akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Aillerona zdecydowali o przeznaczeniu 2,47 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,2 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Marvipol rozważa wyemitowanie niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł ,bądź równowartości tej kwoty w euro, o terminie zapadalności do 4 lat od dnia emisji, podała spółka.

Bank Pekao zawarł przedwstępną umowę nabycia od UniCredit 50% akcji Domu Inwestycyjnego Xelion, przejmując pełną kontrolę nad spółką, podał bank.

Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2017 Selvity, wynikających z podpisanych kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi obecnie 85,02 mln zł i jest wyższa od backlogu opublikowanego w marcu ub.r. na rok 2016 o 101%, podała spółka.

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydują o przeznaczeniu 1,05 mln zł, tj. całego zysku netto za 2016 r., na dywidendę, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca.

Echo Investment podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty 26 czerwca br. II transzy zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 66 030 493,12 zł, tj. 0,16 zł na jedną akcję, podała spółka.

Bank Pekao zawarł przedwstępną umowę nabycia od Pioneer Global Asset Management S.p.A. 14 746 akcji, stanowiących 51% udziałów i głosów w Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) za łączną cenę 140 mln euro, podał bank. Transakcja będzie miał pozytywny wpływ na skonsolidowany zysk netto wysokości ok. 400 mln zł.

Zarząd Alior Banku rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zaniechanie wypłaty dywidendy za 2016 r. i przekazanie zysku netto w łącznej kwocie 632 075 412,74 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Walne zgromadzenie, które zdecyduje w tej kwestii zwołano na 29 czerwca, podał bank.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG) podjął decyzję o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia kwoty 1 155 662 971,4 zł z zysku netto za 2016 r. na wypłatę dywidendy. Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,2 zł, podała spółka.

Murapol nabył 2 251 152 akcje Skarbiec Holding, stanowiące 32,99% w kapitale zakładowym, za łączną cenę 75 233 499,84 zł, podał Murapol.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem