Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Famuru zgodzili się na emisję do 43 677 000 akcji serii D i do 29 293 500 akcji serii E, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Emisje obu serii zostaną przeprowadzone w drodze subskrypcji skierowanej do TDJ Equity I Sp. z o.o. Famur poinformował też, że TDJ Equity rozpoczęło proces budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) na 15% akcji istniejących Famuru, by pozyskać środki na objęcie akcji serii D i E.

Akcjonariusze MLP Group zdecydowali na walnym zgromadzeniu, że zysk netto za rok 2016 w wysokości 419 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na zysk zatrzymany, podano uchwałach walnego zgromadzenia.

Konsorcjum firm Budimex (lider z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman podpisało umowę na wykonanie prac na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa ? Dorohusk na odc. Warszawa ? Otwock Dęblin ? Lublin, odcinek Otwock ? Lublin "Etap I ? w zakresie zamówienia częściowego A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odc. Otwock ? Pilawa". Wartość kontraktu to 389,62 mln zł netto, podał Budimex.

Akcjonariusze Abadon RE zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, podała spółka.

Unimot uruchomił pierwszą stację pod marką Avia i planuje do końca roku otworzyć ok. 15 punktów, zaś do 2020 r. - ok. 100 stacji, poinformowała spółka. To początek realizacji umowy między Unimot a Avia International.

Dom Development rozpoczął sprzedaż II etapu Apartamentów Mokotów nad Skarpą zlokalizowanego na warszawskim Mokotowie, poinformowała spółka. W ramach II etapu powstanie 190 apartamentów, a termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kwartał 2018 roku, podano także.

ZUE podpisała z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIIŚ 5.2 ? 4 "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy-Chorzew Siemkowice", poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 174,5 mln zł netto (214,7 mln zł brutto).

Famur i Kopex spodziewają się, że dzięki połączeniu będą w stanie w znacznym stopniu uczestniczyć w realizacji projektów modernizacyjnych w przemyśle wydobywczym w Argentynie, poinformował wiceprezes Kopeksu Bartosz Bielak.

Oferta Mirbudu, warta 15,88 mln zł brutto, została wybrana w przetargu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, podała spółka.

Archicom planuje nadal traktować działalność w segmencie biurowym jako uzupełniającą, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki.

Archicom rozważa finansowanie dłużne, emisję akcji lub przesunięcie środków z puli przeznaczonej na zakup gruntów w celu sfinansowania 54,8 mln zł płatności na nabycie drugiej części pakietu akcji mLocum, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką EDF Polska, podał Urząd.

Zarządy Vistula Group i Bytom podjęły uchwały w sprawie zamiaru połączenia spółek, podały firmy w odrębnych komunikatach. Połączenie ma zostać przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Bytomia (spółka przejmowana) na Vistula Group (spółka przejmująca) w zamian za akcje Vistula Group.

Oferta publiczna łącznie 864 tys. akcji spółki Maxcom o max. wartości ok. 62 mln zł, rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena maksymalna ustalona została na 72 zł na walor, podała spółka w prospekcie. Oferta obejmuje do 660 tys. nowo emitowanych akcji, z których spółka chce pozyskać ok. 45 mln zł na wprowadzenie i rozwój nowych modeli klasycznych telefonów komórkowych oraz smartfonów, a także ekspansję w Europie.

Inpro wprowadziło do sprzedaży 84 mieszkania II etapu prestiżowego osiedla Harmonia Oliwska w Gdańsku, poinformowała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) będzie wychodzić z inicjatywami strategicznymi w celu umacniania inwestowania długoterminowego, powiedział wiceprezes GPW Jacek Fotek.

Zarząd giełdy realizuje jej przyjętą w 2014 r strategię, wdraża i przygotowuje nowe pomysły i liczy, że "duże, mocne debiuty" pozostaną kołem zamachowym rozwoju rynku, poinformował p.o. prezesa GPW Jarosław Grzywiński.

Getback planuje przeprowadzanie pierwszej oferty publicznej do 40 mln nowych i sprzedawanych akcji oraz wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w II lub III kw. 2017 r., podała spółka.

Akcjonariusze Libetu zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w kwocie 6,36 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca br.

PlayWay planuje 9 premier gier na PC, Android i Apple iOS do 31 sierpnia br., poinformowała spółka.

NewConnect spełnia swoją rolę i jest benczmarkiem tego typu rynków za granicą. GPW jest przeciwna, by go likwidować i będzie go rozwijać i ulepszać, poinformował p.o. prezesa giełdy Jarosław Grzywiński.

iAlbatros Group przyjął złożoną przez Walton Spencer ofertę zakupu 3,84 mln akcji własnych po 2 zł za sztukę i spełnienie zobowiązań wobec Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) na kwotę 4,8 mln zł, podała spółka.

LUG zakłada, że jego prospekt związany z technicznym przejściem na GPW z NewConnect trafi do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w wakacje, poinformował ISBnews prezes Ryszard Wtorkowski.

Zortrax w najbliższym czasie złoży prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i liczy na debiut na warszawskiej giełdzie do końca bieżącego roku, poinformował ISBnews prezes Rafał Tomasiak.

Archicom zawarł przedwstępne umowy dotyczące zakupu łącznie 79,99% akcji spółki mLokum od mBanku za łączną kwotę 87,6 mln zł, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydują o przeznaczeniu 68,28 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca.

Sfinks Polska chce uruchomić program motywacyjny, w ramach którego przez 3,5 roku może zostać objętych w sumie blisko 1,12 mln akcji, czyli 1% ogólnej liczby akcji rocznie, podała spółka. Cenę emisyjną, po której osoby uprawnione obejmowałyby akcje, zarząd zaproponował na poziomie 3,7 zł. Decyzję o programie podejmie walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca br.

Kernel Holding sfinalizował przejęcie 92,1% udziałów w przedsiębiorstwie rolniczym na Ukrainie i przejmie pozostałe 7,9% udziału do 1 lipca br. Cena za 100% udziału w przejmowanym podmiocie to 155 mln USD, podała spółka.

Akcjonariusze Integer.pl postanowili znieść dematerializację wszystkich 7 764 217 akcji, poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz wycofać je z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem