Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Fitch Ratings potwierdził rating A dla listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego o wartości 1,26 mld zł i usunął je z listy papierów oczekujących na decyzję ratingową, podała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Polcolorit złożył do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wniosek o wykluczenie z obrotu na GPW 14 689 975 zwykłych akcji na okaziciela serii B, poinformowała spółka.

Projprzem Budownictwo, spółka zależna Projprzem, zawarła z CDI Konsultanci Budowlani umowę na pakiet robót budowlanych dla inwestycji o nazwie "Budowa budynku handlowo-usługowo-biurowego przy ulicach Magdzińskiego, Przy Zamczysku oraz ul. Plac Kościeleckich w Bydgoszczy" za ryczałtowo 29,72 mln zł netto, podała spółka.

Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 10,74 mln zł, tj. 0,33 zł na 1 akcję, podała spółka.

Tomasz Laudy złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Qumaka, którą rada nadzorcza przyjęła, poinformowała spółka. Tomasz Laudy nie podał przyczyn złożenia rezygnacji, podano także.

Skarb Państwa - akcjonariusz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) żąda umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego, zaplanowanego na 29 czerwca uchwały o zmianach w składzie rady nadzorczej, statutu oraz wynagrodzenia członków zarządu spółki, podało PZU w komunikacie.

Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii E spółki Echo Investment o łącznej wartości 100 mln zł z dużym przekroczeniem zapisów już w pierwszym dniu ich prowadzenia. Dlatego termin zapisów został skrócony, a złożone zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane, podała spółka. Oferta była I transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł.

Klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo zrealizowali ponad 50 tys. transakcji BLIK-iem, wpłacając gotówkę w łącznej kwocie ponad 50 mln zł w ciągu pierwszych sześciu miesięcy dostępności tej funkcji potwierdzanych kodem BLIK, podał bank.

Ursus Bus podpisał umowę założycielską konsorcjum "Polski e-Bus", poinformowała spółka. Celem inicjatywy, która łącznie zrzesza 11 przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych jest współpraca przy poszukiwaniu rozwiązań dla transportu miejskiego opartego o autobusy elektryczne.

Akcjonariusze Hawe, zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych - będący największym ujawnionym akcjonariuszem spółki - wyrazili "głębokie zaniepokojenie" rocznym raportem finansowym spółki zależnej - Mediatel za 2016 r. W efekcie, prezes Hawe Paweł Paluchowski utracił zaufanie akcjonariuszy. Porozumienie deklaruje współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i innymi wierzycielami Hawe w celu wypracowania wspólnych działań naprawczych.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) zakończyła publiczną ofertę obligacji i przydzieliła 5 126 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 5,126 mln zł, poinformowała spółka. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi i nie wyklucza kolejnej emisji obligacji kierowanej tylko do tej grupy inwestorów.

Rada nadzorcza Radpolu podjęła uchwałę o powierzeniu dotychczasowemu członkowi zarządu - Annie Kułach funkcji wiceprezesa spółki ze skutkiem na dzień 8 czerwca br., podał Radpol.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań spółki Mediatel, która nie opublikowała raportu finansowego za I kw. 2017 r., podała Komisja.

Infoscan, który złożył wniosek o rejestrację urządzenia MED Recorder do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) oczekuje, że do końca br. podpisze pierwsze umowy dystrybucyjne, zaś z początkiem 2018 roku rozpocznie sprzedaż urządzenia, poinformował prezes Infoscan Jacek Gnich.

W ramach drugiego okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu Fortbet Holdings Limited na 467 028 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. nie zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) żadne transakcje kupna imiennych akcji zwykłych spółki, wynika z komunikatu pośredniczącego Erste Securities Polska.

Superior Industries ogłosił wezwanie na 954 920 akcji Uniwheels, stanowiących 7,7% w kapitale i głosach i walnym zgromadzeniu, po cenie 247,87 zł za sztukę, podał pośredniczącym w wezwaniu Dom Maklerski Banku Handlowego.

PlayWay zawarł umowy objęcia akcji w Movie Games, podała spółka.

Centralny Ośrodek Informatyki (COI) zawarł z Cube.ITG oraz czterema innymi podmiotami umowę ramową, której przedmiotem jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia COI zasobów ludzkich w obszarze IT przez okres 36 miesięcy poprzez wynajem specjalistów spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie, podała spółka.

QubicGames wydało grę Geki Yaba Runner Habanero na konsolę Nintendo 3DS w Japonii, podała spółka.

Akcjonariusze Archicomu: DKR Investment, kontrolowany przez członków zarządu spółki oraz

SK Inwestycje sprzedali ponad 3 mln akcji, stanowiących 13% udziału w kapitale zakładowym, w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB). Cena sprzedaży wyniosła 15,5 zł za akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Sygnity odwołała Jakuba Leśniewskiego z funkcji wiceprezesa ds. finansowych i delegowała Pawła Zdunka, przewodniczącego rady nadzorczej spółki do czasowego wykonywania czynności prezesa do 8 września, podało Sygnity.

Minister energii działający w imieniu Skarbu Państwa, złożył w PKN Orlen wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca, polegających m.in. na podjęciu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz zmian w radzie nadzorczej, podała spółka.

Kruk przydzielił 20 tys. szt. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AE2, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 1 000 euro oraz o łącznej wartości emisyjnej 20 mln euro, podała spółka.

Infoscan złożył wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food & Drug Administration) dotyczący certyfikacji urządzenia MED Recorder, służącego do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego, podała spółka.

Sare podpisało z Xevin Consulting Limited list intencyjny, na mocy którego strony wyraziły wolę w zakresie prowadzenia negocjacji zmierzających do transakcji nabycia przez Sare aktywów Gadu?Gadu, tj. m. in. sprzętu serwerowego, komunikatora Gadu-Gadu, domeny internetowej gg.pl oraz gadu-gadu.pl, prawa własności do znaków towarowych Gadu-Gadu oraz prawa własności do logotypów Gadu-Gadu, podała spółka. Przejęcie byłoby realizacją założonych w strategii biznesowej spółki akwizycji, które docelowo będą zapewniać poszerzenie jej oferty o komplementarne usługi oraz umożliwiać zapowiedziany w strategii wzrost EBITDA.

Akcjonariusze CCC zdecydowali o emisji do 1,17 mln akcji w ramach programu motywacyjnego, wynika z uchwał na walne.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem