Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - Rynek pierwotny mieszkań w sześciu największych miastach Polski wszedł w fazę ekspansji, wynika z "Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2017 r." Narodowego Banku Polskiego (NBP).

"Rynek pierwotny mieszkań w 6 największych miastach wszedł w fazę ekspansji. Przekroczono poziom sprzedaży mieszkań ze szczytu poprzedniego cyklu. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć w sektorze nieruchomości ani w sektorze finansowym. Nie obserwowano niepokojących wzrostów cen, a finansowanie transakcji nadal odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych nabywców" - czytamy w raporcie.

Analitycy NBP wskazują, że podaż mieszkań jak dotąd elastycznie dopasowywała się do wzrostu popytu - deweloperzy zaczynali nowe i kontynuowali istniejące projekty inwestycyjne - a utrzymanie elastycznej podaży to główne wyzwanie obecnej sytuacji i warunek utrzymania stabilnych cen.

Średnie ceny ofertowe i transakcyjne m2 mieszkań na rynkach pierwotnych i wtórnych wszystkich analizowanych miast były stabilne w omawianym okresie. We wszystkich analizowanych grupach miast ceny na rynku pierwotnym były wyższe niż na rynku wtórnym, podano także.

"Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań w dużych miastach zwiększył się nieco w efekcie wzrostu wynagrodzeń i wyniósł 0,88 m2, tj. był wyższy o 0,4 m2 względem minimum z III kwartału 2007 r. Wskaźnik szacowanej maksymalnej dostępności kredytu mieszkaniowego dla przeciętnych gospodarstw domowych w 7M [tj. w grupie miast Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław] pozostał niemal stabilny" - czytamy dalej.

Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w złotych (bez umów renegocjowanych) wzrosła o 10,9 mld zł, tj. o 10,2% kw/kw i o 12,3% r/r w I kw. br.

"Istotnie więcej kredytów wypłacono w ramach programu 'Mieszkanie dla młodych'. Wyniki ankiety skierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych w II kwartale 2017 r. wskazują na brak istotnych zmian kryteriów i warunków przyznawania kredytów mieszkaniowych. Jakość mieszkaniowych kredytów złotowych nadal jest wysoka, a udział kredytów zagrożonych utrzymywał się na koniec I kwartału 2017 r. na poziomie ok. 2,5%" - napisano w raporcie.

Analitycy wskazali też, że od 2012 r. systematycznie maleje udział kredytów w walutach obcych w strukturze walutowej kredytów mieszkaniowych w bankach, co jest korzystne dla stabilności finansowej i makroekonomicznej. Jakość mieszkaniowych kredytów walutowych jest nadal wysoka, choć udział kredytów zagrożonych nieznacznie wzrósł i na koniec I kw. 2017 r. wyniósł ok. 3,4%.

"Na rynkach nieruchomości komercyjnych kontynuowany był proces narastania nierównowagi wynikającej z nadmiaru podaży powierzchni do wynajęcia w stosunku do dość stabilnego popytu. Dotyczyło to szczególnie najmu powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych. Utrzymująca się wysoka dostępność finansowania zagranicznego przyczyniała się do szybkiego przyrostu majątku trwałego. Zjawisko to w decydującej mierze można łączyć z niskim poziomem stóp procentowych w krajach rozwiniętych, a więc niskim kosztem alternatywnym" - czytamy dalej.

Stan kredytów przedsiębiorstw na nieruchomości obniżył się z 53 mld zł w poprzednim kwartale do 51,3 mld zł. Jakość kredytów dla deweloperów lekko się poprawiła, a wysoki wskaźnik kredytów zagrożonych (22%) wynika głównie z trzymania przez banki w portfelu kredytów z poprzednich lat27. Stan kredytów na powierzchnie biurowe pozostaje stabilny i wynosił 15 mld zł, a udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na poziomie około 5%, podano także.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.