Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu z zysku netto za 2016 r. na dywidendę kwoty 22,42 mln zł tj. w wysokości 0,13 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

Capital Park uzyskał zgodę rady nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązania w postaci emisji 90 tys. sztuk obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100 euro każda. Na mocy uchwały zarządu, zostaną wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 9 mln euro, poinformowała spółka.

P.A. Nova rozpoczęła inwestycję na własny rachunek, polegającą na zakupie nieruchomości oraz budowie i wynajmie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Wilkowicach przy ul. Dworkowej, poinformowała spółka. Hala będzie realizowana na potrzeby najemcy, z którym P.A. Nova zawarła umowę najmu na okres 7 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata.

Wittchen ustalił z firmą Lidl warunki współpracy w zakresie realizacji dostaw wyrobów skórzanych swojej marki w 2017 r. Łączna szacunkowa wartość umowy wynosić będzie ok. 11,5 mln zł netto, podała spółka.

Wniosek Mabionu o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu wytwarzania terapeutycznego, rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego, w celu umożliwienia przemysłowego wdrożenia pierwszego polskiego leku biotechnologicznego do terapii onkologicznych oraz autoimmunologicznych" został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do dofinansowania, podał Mabion.

Tomasz Stadnik złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Skarbiec Holding oraz wiceprezesa Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) ze skutkiem na 30 czerwca bez podania przyczyn tej decyzji, poinformowała spółka.

J.W. Construction Holding zawarł przedwstępną umowę nabycia działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków położonych w Gdańsku przy ul. Starowiejskiej 67, poinformowała spółka. Przedmiotem umowy są działki o łącznej powierzchni 0,8450 ha, cena za nieruchomości wyniesie 20,5 mln zł netto, podano także.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Torpolem umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Ostrowy ? Otłoczyn ? zakres 2017-2018 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno ? Toruń Główny" za 73,3 mln zł netto (90,2 mln zł brutto), podała spółka.

PKP Cargo zawarło z Minezit SE (MSE) list intencyjny ws. zasad współpracy nad wspólnym projektem joint-venture (JV), dotyczącym wynajmu i leasingu taboru kolejowego. Realizacja projektu będzie sposobem rozliczenia opcji sprzedaży udziałów MSE stanowiących 20% kapitału zakładowego Advanced World Transport (AWT), podało PKP Cargo.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odrzuciła przedstawioną przez Raiffeisen Bank International (RBI) propozycję dotyczącą zmiany realizacji zobowiązania RBI i podtrzymuje, że RBI jest nadal zobowiązany przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną Raiffeisen Bank Polska do końca czerwca br., podała Komisja.

IMC chce zwiększyć w tym roku bank ziemi o 20 tys. ha za kwotę do 16 mln USD i o kolejne 50 tys. ha w latach 2019-2020, poinformował prezes Alex Lissitsa. We wrześniu spółka poda decyzje co do dywidendy i prognozy finansowe na ten rok.

Getin Holding zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Carcade Rosja 32,92% akcji Idea Bank Białoruś, za cenę 716,26 mln RUB, podał holding.

Rada nadzorcza PCC Exol powołała zarząd z Mirosławem Siwirskim jako prezesem na nową kadencję, poinformowała spółka.

Bank Handlowy w Warszawie planuje zakończyć program emisji kwitów depozytowych 10 sierpnia br. i w związku z tym rozwiązał umowę z bankiem-depozytariuszem The Bank of New York Mellon, podała instytucja.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) pożyczki w wysokości 75 mln euro, przeznaczonej na wsparcie inwestycji proekologicznych realizowanych przez małych i średnich przedsiębiorców, spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego, podał BOŚ.

Morizon, którego oferta publiczna rozpoczęła się dziś, zakłada, że udostępni system umożliwiający zawieranie online umów rezerwacyjnych nieruchomości w II połowie tego roku, poinformował prezes Jarosław Święcicki.

Zarząd Nextbike Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii C, oferowanych w ramach oferty prywatnej, na 117,65 zł za sztukę, podała spółka. Oznacza to, że z emisji spółka może pozyskać 6 mln zł oraz implikuje wycenę spółki na poziomie 126 mln zł.

Po uplasowaniu dwóch emisji obligacji o łącznej wartości 40 mln euro w ciągu miesiąca, Kruk planuje przeprowadzać kolejne emisje papierów w tej walucie, poinformował dyrektor finansowy Michał Zasępa.

Nationale Nederlanden OFE jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Marvipolu zaproponował akcjonariuszom wypłatę dywidendy przez Marvipol w wysokości 0,89 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponował wypłatę w wysokości 0,41 zł na akcję. Walne zgromadzenie ma zdecydować o tej sprawie 30 czerwca.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zakończył bez zawarcia umowy negocjacje w sprawie nabycia mniejszościowego pakietu akcji podmiotu branżowego działającego na rynku europejskim, podała spółka.

Pełnomocnik Walton Spencer przekazał iAlbatros Group oświadczenie o wygaśnięciu w całości oferty zakupu 3,84 mln akcji własnych iAlbatros Group po 2 zł za sztukę i spełnienie zobowiązań wobec Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) na kwotę 4,8 mln zł, podała iAlbatros Group.

Spółki zależne Griffin Premium RE.. i Echo Investment ustaliły - w formie aneksu do umowy - wstępną cenę, po jakiej IB 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) z grupy Griffin Premium RE.. nabędzie właścicieli budynku biurowo-usługowego znanego pod nazwą "West Link", w wysokości 18 mln euro, podały spółki. Jednocześnie w związku z zawarciem aneksu IB 14 FIZAN objął obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 18 mln euro wyemitowane przez podmiot zależny od Echo Investment.

KGHM Polska Miedź jest zainteresowany budową hut miedzi w Arabii Saudyjskiej i Indonezji, wynika z informacji "Dziennika Gazety Prawnej". Jednocześnie spółka zmaga się z problemami finansowymi chilijskiej kopalni Sierra Gorda, jak wskazała gazeta.

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 36,42 mln zł z zysku za 2016 rok, co oznacza wypłatę w łącznej wysokości 1,1 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie dywidendy zaliczkowej, na akcję przypada jeszcze po 0,75 zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem