Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawarł umowę z sześcioma bankami umowę emisyjną, na podstawie której powierzył tym instytucjom przeprowadzenie oferty obligacji podporządkowanych, podał ubezpieczyciel. Oferta obligacji miałaby charakter oferty prywatnej.

PZU zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Bankiem Pekao, Bankiem Zachodnim WBK, ING Bankiem Śląskim, mBankiem oraz PKO Bankiem Polskim.

"Na podstawie umowy PZU powierzył oferującym przeprowadzenie oferty obligacji podporządkowanych, które zostaną wyemitowane przez PZU w celu zaliczenia ich do środków własnych kategorii 2 PZU zgodnie z art. 245 i n. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz z art. 72 i n. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)" - czytamy w komunikacie.

Oferta obligacji miałaby charakter oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

"Przeprowadzenie emisji obligacji jest uzależnione od warunków rynkowych i istniejącego popytu na tego typu instrumenty" - czytamy dalej.

W kwietniu br. akcjonariusze PZU wyrazili zgodę na emisję obligacji podporządkowanych o wartości do 3 mld zł lub jej równowartości w innych walutach.

Wcześniej PZU poinformowało, że planuje przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych na przełomie II i III kwartału tego roku oraz żeby emisja zbiegła się w czasie ze sfinalizowaniem transakcji przejęcia akcji Banku Pekao.

7 czerwca br. UniCredit sfinalizowało transakcję sprzedaży pakietu 32,8% akcji Banku Pekao. W jej wyniku PZU SA nabyło 52 494 007 akcji banku reprezentujących około 20% ogólnej liczby głosów, a PFR - 33 596 165 akcji, reprezentujących około 12,8% ogólnej liczby głosów. Łączna wartość transakcji to 10,59 mld zł.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.