Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Pelionu zdecydują o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 11 lipca br.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia co następuje: znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj,:

a) 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023);

b) 350 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023);

c) 1 250 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C (kod PLMEDCS00023);

d) 23 300 akcji imiennych serii F o numerze PLMEDCS00023;

e) 9 372 414akcji zwykłych na okaziciela (kod PLMEDCS00015);

poprzez przywrócenie im formy dokumentu" ? czytamy w komunikacie.

Zarząd Pelionu zostanie upoważniony do złożenia w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła z dniem 8 czerwca obrót akcjami Pelionu w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji tej spółki. Zgodnie z zapowiedziami z maja, Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) ogłosiła wówczas żądanie wykupu wszystkich akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, po cenie 59,04 zł.

Pelion to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Pelion prowadzi działalność na rynku dystrybucji farmaceutycznej i drogeryjnej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.