Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna do 40 mln akcji GetBack - w tym do 20 mln akcji istniejących, sprzedawanych przez jedynego obecnego akcjonariusza DNLD Holdings B.V., oraz do 20 mln akcji serii E nowej emisji - rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. GetBack liczy na uzyskanie wpływów brutto z oferty do 20 mln akcji nowej emisji na poziomie 400-500 mln zł.

Book building potrwa od dziś do 4 lipca. Z kolei na 20 czerwca zaplanowano publikacje ceny maksymalnej, a na okres 26 czerwca - 3 lipca - zapisy inwestorów indywidualnych. 4 lipca ma zostać opublikowana ostateczna cena oraz liczba akcji oferowanych wraz z podziałem oferty według kategorii inwestorów. Na 5-7 lipca zaplanowano przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych, zaś na 10 lipca - przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowań akcji sprzedawanych i praw do akcji (PDA) nowej emisji na GPW to ok. 17 lipca.

O ile wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a akcjonariusz sprzedający sprzeda wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 40% kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

"Zarząd zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji akcji nowej emisji w ramach oferty na poziomie ok. 400-500 mln zł. Wysokość wpływów brutto z emisji akcji nowej emisji będzie uzależniona w szczególności od ostatecznej liczby akcji nowej emisji przydzielonych w ramach oferty, ceny emisyjnej oraz sytuacji rynkowej w czasie oferty" - czytamy w prospekcie.

Zarząd zamierza przeznaczyć wpływy z emisji akcji nowej emisji na nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek (tj. przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte) zarówno w Polsce, jak również za granicą, zaś w przypadku pojawienia się, w ciągu 9-12 miesięcy od dnia otrzymania przez spółkę środków z emisji akcji, atrakcyjnych zdaniem zarządu okazji nabycia podmiotów prowadzących działalność podobną lub komplementarną w stosunku do działalności Grupy, zarząd nie wyklucza przeznaczenia części wpływów z emisji akcji nowej emisji na transakcje przejęcia takich podmiotów, podano także w prospekcie.

W komunikacie aktualizującym do prospektu poinformowano o zawarciu warunkowej umowy o plasowanie między spółką, akcjonariuszem sprzedającym oraz menadżerami oferty dotycząca plasowania akcji oferowanych w ramach oferty. Zgodnie z postanowieniami umowy o plasowanie, spółka zobowiązała się do niezbywania akcji (lock-up) przez 180 dni od daty debiutu na GPW, zaś akcjonariusz sprzedający - przez 360 dni.

W I kw. 2017 r. GetBack uzyskał 57,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 37,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 147,2 mln zł wobec 69 mln zł.

W całym 2016 r. skonsolidowane przychody GetBack wyniosły 422,7 mln zł.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.