Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 7,21 mln zł tj. 2 zł na jedną akcję, podała spółka.

Merlin Group zawarł z Czerwoną Torebką, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sowiniec (właściciel I) oraz Szósta ? Czerwona Torebka SA sp.k. (właściciel II) jako właścicielami 100% akcji spółki Magnus w upadłości układowej umowę inwestycyjną dotyczącą zakupu tego pomiotu w zamian za objęcie 13,82 mln akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Merlin Group, podała spółka. Celem transakcji jest przejęcie przez grup Merlin praw do znaku towarowego merlin.pl.

LPP otrzymało decyzję naczelnika pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, w której określono zobowiązanie podatkowe spółki za 2012 r., skutkujące obowiązkiem uiszczenia dodatkowej kwoty w wysokości 16,4 mln zł wraz z odsetkami, poinformowała spółka. W ocenie zarządu oraz doradców prawnych i podatkowych zaangażowanych przez spółkę do prowadzenia tej sprawy, wyżej wymieniona decyzja dotknięta jest wadami, które powinny doprowadzić do jej uchylenia w całości.

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 25,49 mln zł tj., 1,2 zł na akcję, z zysku za rok 2016 ( 4,949 mln zł) oraz z lat ubiegłych ( 20,541 mln zł), poinformowała spółka.

Grupa AB wyemitowała 7,5 tys.sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB03 200622 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 75 mln zł, poinformowała spółka.

Bolesław Jankowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podała spółka.

Akcjonariusze Unimotu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 9,8 mln zł tj., 1,2 zł na akcję, poinformowała spółka.

ZGH Bolesław ? spółka zależna Stalproduktu ? wypłaci 6 zł brutto dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2016 roku, podał Stalprodukt.

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2016 r., w kwocie 72,27 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Ackerman zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 21 czerwca, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydują 17 lipca br. o przeznaczeniu 36,31 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wynoszącego łącznie 42,72 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,41 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki.

Akcjonariusze Trans Polonia zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., w wysokości 1,64 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podano w uchwałach walnego zgromadzenia.

Konsorcjum firm Trakcja PRKiI (lider), Unibep, Budrex ? Kobi (spółka zależna Unibepu), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów oraz AB Kauno Tiltai (spółka z grupy Trakcji) podpisało umowę na realizację inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok ? Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne" za 99 mln zł netto, z czego na Unibep przypada ok. 35,9 mln zł netto, a na Budrex ? Kobi ok. 24,9 mln zł netto, podał Unibep.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił zawiesić obrót akcjami spółki iAlbatros Group na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, podała giełda.

Inpro wprowadził do sprzedaży 105 mieszkań w ramach I etapu Osiedla Debiut przy ulicy Dybowskiego w Pruszczu Gdańskim, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy I etapu inwestycji to 30 października 2018 roku.

Zarząd Bowim przyjął politykę dywidendową, zakładającą wypłacanie 5-15% zysku netto w formie dywidendy, podała spółka.

Jednym ze strategicznych celów dla segmentu produkcyjnego Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) jest zwiększenie sprzedaży ciepła i zwiększenie mocy cieplnej istniejącej elektrociepłowni. Grupa rozważa też projekt nowego biomasowego bloku kogeneracyjnego o mocy 100 MWt i 65 MWe, poinformował prezes Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. Marek Mrówczyński.

Elektrociepłownia Będzin S.A. (EC Będzin) planuje zarekomendować walnemu zgromadzeniu skup do 20% akcji w celu zwiększenia płynności i stworzenia akcjonariuszom możliwości wyjścia z inwestycji, poinformował prezes Krzysztof Kwiatkowski.

Uniserv-Piecbud, którego pierwotna oferta publiczna ruszy 29 czerwca, nie prowadzi obecnie rozmów nt. ewentualnej akwizycji (zapisanej w celach emisyjnych), ale ocenia, że poświęci ok. jednego roku na poszukiwania podmiotu do przejęcia, poinformował prezes Dionizy Boryczko. Zapowiedział także, że celem spółki jest raczej utrzymanie dobrych rentowności niż wysokiego tempa wzrostu przychodów.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki iAlbatros od dnia dzisiejszego z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów, podał urząd.

4Mobility otworzyła trzy kolejne punkty car sharing w Warszawie, podała spółka. Dzięki porozumieniu z firmą deweloperską HB Reavis mogą już z nich korzystać pracownicy biurowców Postępu 14 na Mokotowie, West Station przy Dworcu Zachodnim i Gdański Business Center przy stacji metra Dworzec Gdański.

Energa Obrót zawarła z PKP Intercity umowę na dostawę energii elektrycznej, poinformowała spółka. Kontrakt został zawarty na dwa lata począwszy od wrześniu br., a wolumen sprzedanej energii wynosi 12 275 MWH (115 punktów poboru w całej Polsce), podano także.

Prospekt Tower Investments w związku z przejściem na GPW z NewConnect z emisją akcji trafił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka.

Uniserv-Piecbud nie planuje rekomendowania wypłacania dywidend przez najbliższe dwa lata obrotowe, zaś później chce uzależnić poziom wypłat od skali bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych, podała spółka.

Robyg uruchamia kolejny etap Young City 2 - inwestycji na warszawskim Bemowie, podała spółka. W ramach nowej części osiedla wybudowanych zostanie 360 lokali.

Pierwotna oferta publiczna do 3,5 mln akcji nowej emisji Uniserv-Piecbud rozpocznie się 29 czerwca od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie emisyjnym. Spółka liczy na pozyskanie z oferty ok. 35 mln zł netto.

Liczba akcji Netii objętych dywidendą wynosi 335 335 299 sztuk, a ogólna kwota dywidendy wynosi 127,427 mln zł, podała spółka.

Fedha ogłosiła przymusowy wykup 3,38 mln akcji Vantage Development, stanowiących 5,41% ogólnej liczby głosów, po cenie 3,7 zł za akcję, poinformował Dom Maklerski PKO BP, który jest pośredniczącym.

Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) odstąpiło od umowy nabycia akcji iAlbatros oraz porozumienia dotyczącego wzajemnych roszczeń oraz sprzedaży akcji tej spółki, a także opcji zakupu i opcji sprzedaży oraz umowy opcji sprzedaży o europejskim stylu wykonania, wynika z komunikatu spółki.

Akcjonariusze Playway postanowili przeznaczyć cały zysk netto za 2016 rok, w kwocie 6,11 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o przeznaczeniu kwoty na dywidendę 4,73 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, podała spółka.

Elektrociepłownia Będzin S.A. wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez potencjalnych inwestorów due dilligence spółki zależnej Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o., mającego na celu dokapitalizowanie Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. lub sprzedaż jej udziałów w okresie do 4 lat, podała spółka. Wybrani inwestorzy branżowi zostaną zaproszeni do przeprowadzenia due dilligence w okresie wrzesień - październik 2017 r.

Elektrociepłownia Będzin przyjęła założenia do polityki dywidendowej, która zakłada przywrócenie wypłaty dywidendy, począwszy od 2019 roku w kwocie nie przekraczającej 50% wartości wypracowanego zysku, podała spółka.

PKN Orlen ukończył we Włocławku inwestycję polegająca na budowie pierwszego w Polsce bloku CCGT o dużej mocy (463 MWe), podała spółka. Elektrociepłownia wytwarza energię elektryczną i cieplną na potrzeby m.in. Anwil oraz cieplną dla całego kompleksu przemysłowego we Włocławku, którego jest integralną częścią. Pozostała energia elektryczna jest kierowana do Krajowego Systemu Energetycznego. W zakresie wpływu na środowisko, blok spełnia wszystkie najnowsze wymagania przepisów krajowych i unijnych.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem