Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Sygnity przewiduje, że jej operacje księgowe o szacowanej, łącznej wartości ok. 95,9 mln zł negatywnie wpłyną na wyniki I półrocza roku obrotowego 2016/2017, podała spółka.

"W związku z zakończeniem w dniu 22 czerwca 2017 r. analizy skutków finansowo -księgowych oraz perspektyw realizacji kontraktów długoterminowych związanych z ww. przeglądem, w tym samym dniu została podjęta decyzja o ujęciu w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym jednorazowych operacji księgowych o szacowanej, łącznej wartości ok. 95,9 mln zł, które negatywnie wpłyną na jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki za okres I półrocza roku obrotowego 2016/2017. Na ww. operacje składają się w szczególności rezerwy oraz odpisy związane z realizowanymi przez spółkę kontraktami długoterminowymi" - czytamy w komunikacie.

Największą pozycję stanowi odpis w wysokości ok. 76,2 mln zł związany z wyceną wieloletniego projektu z zakresu administracji publicznej. Drugi istotny odpis w kwocie ok. 8,4 mln zł dotyczy innego projektu informatycznego realizowanego na zlecenie podmiotu będącego przedstawicielem administracji publicznej, podano także.

"Pozostałe operacje księgowe, o których mowa wcześniej obejmują łącznie 20 rezerw/odpisów o wartości jednostkowej od 0,04 mln zł do 2,6 mln zł utworzonych przede wszystkim na kontraktach realizowanych przez emitenta w poprzednich okresach sprawozdawczych" - czytamy dalej.

Rezerwy oraz odpisy zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych za I półrocze roku 2016/2017.

"Jednocześnie emitent informuje, iż niezależnie od powyższych operacji księgowych aktualnie w toku czynności rewizji finansowej realizowanych w ramach przeglądu sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy ze strony podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pozostaje weryfikacja wyniku przeprowadzonego przez spółkę testu na utratę wartości aktywów w postaci wartości firmy, przy czym w ocenie emitenta na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu nie wystąpiły przesłanki dokonania aktualizacji wartości ww. aktywów" - podano także w komunikacie.

Szczegółowe informacje nt. wyników finansowych za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy, którego publikacja przewidziana jest na 30 czerwca 2017 r.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.