Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - CCC odnotowało 40,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 19,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w skorygowanym raporcie kwartalnym. W opublikowanym wcześniej raporcie CCC podało, że w I kw. odnotowało 50,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 19,5 mln zł straty rok wcześniej.

"Bezpośrednią przyczyną korekty raportu jest podjęcie po dniu bilansowym przez zarząd CCC SA decyzji o wstrzymaniu podatkowej amortyzacji wartości firmy. W związku z powyższym, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w śródrocznym skróconym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i pozostałych dochodów oraz śródrocznym skróconym zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz notach objaśniających" ? czytamy w komunikacie.

Strata operacyjna wyniosła 16,1 mln zł wobec 4,8 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 720,4 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 534,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 1,5 mln zł wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.