Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Inwestorzy skupią uwagę w tym tygodniu przede wszystkim na danych dot. wskaźnika CPI w USA i w Polsce, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

"Generalnie, z powodu wyraźnego obniżenia cen ropy naftowej, oczekiwane jest obniżenie wskaźników inflacji, przy stabilizacji / lekkim wzroście wskaźników inflacji bazowej. W przypadku krajowych danych, zgodnie z naszą prognozą skala spadku indeksu CPI w Polsce będzie istotna i wyniesie 0,3 pkt proc. - prognozujemy, że w czerwcu inflacja obniżyła się do 1,6% wobec 1,9% r/r w maju" - napisali analitycy w raporcie.

Ich zdaniem, nie można wykluczyć okresowego obniżenia rentowności krajowych SPW, jeśli bieżące korzystne nastroje wokół rynków wschodzących utrzymałyby i nastąpiłby prognozowany skokowy spadek krajowego wskaźnika CPI.

"Jeśli bowiem spełni się nasza prognoza spadku inflacji w czerwcu, wyraźnie wzrośnie prawdopodobieństwo, iż do końca roku inflacja nie przekroczy już ponownie poziomu 2%, a na koniec roku spadnie w okolice 1,5%, co może stymulować oczekiwania rynkowe co do wyraźnego wydłużenia okresu niezmienionych stóp procentowych NBP" - czytamy także.

Zeszłotygodniowe opublikowane dane o polskiej gospodarce nie wpłynęły na notowania polskich aktywów, wskazują ekonomiści.

"Opublikowane w minionym tygodniu dane nie zmieniły naszej oceny, że osłabienie oddziaływania czynników nadzwyczajnych stymulujących wzrost PKB w I kw., potencjalne ograniczenie kumulacji zapasów oraz wyraźne przesunięcia w zakresie ścieżki dochodów gospodarstw domowych (odmienne niż przed rokiem terminy wypłat dopłat bezpośrednich dla rolników) poskutkują obniżeniem dynamiki PKB w II kw. w kierunku 3,6% - 3,7% r/r wobec wzrostu o 4,0% r/r w I kw., pomimo utrzymującej się korzystnej sytuacji cyklicznej gospodarki polskiej" - czytamy również.

W minionym tygodniu opublikowane wstępne szacunki czerwcowych indeksów koniunktury gospodarczej PMI w strefie euro świadcz ą o utrzymującej się stabilnej aktywności gospodarczej w strefie euro, wskazali analitycy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.