Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

AmRest Holdings SE podpisał umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen (SSD) pod prawem niemieckim na łączną kwotę 75 mln euro (ok. 316 mln zł), podała spółka.

Akcjonariusze Prime Car Management podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 28,1 mln zł, czyli 2,36 zł na jedną akcję, podała spółka.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podjął decyzję o emisji w drodze oferty prywatnej obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł, podała spółka.

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o emisji 27,78 mln akcji serii C, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał.

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o wypłacie 12,2 mln zł, czyli 1,5 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XVII realizująca inwestycję 'Dorzecze Legnickiej' przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu zawarła z firmą Erbud dwie umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o łącznej wartości 55,1 mln zł netto, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 204,65 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Geotrans zdecydowali o przeznaczeniu 500 tys. zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Rada nadzorcza Wasko powołała Jarosława Zagórowskiego na prezesa zarządu spółki, podało Wasko.

Rada nadzorcza Rafako powołała zarząd na nową kadencję, z Agnieszką Wasilewską-Semail jako prezesem, podała spółka.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkaniowego przy ulicy Cybernetyki w Warszawie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i wynosi 33,6 mln zł netto, podano także.

Termin zakończenia wezwania na akcje Komputronika w dniu 7 lipca jest terminem ostatecznym i nie nie ma możliwości jego wydłużenia, poinformował ISBnews.tv prezes Wojciech Buczkowski.

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o przeznaczeniu 27,7 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, poinformowała spółka.

Lokum Deweloper otrzymał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę osiedla Lokum Vena na Śródmieściu we Wrocławiu, poinformowała spółka. Osiedle obejmować będzie docelowo 283 lokale, podano także.

CI Games zrezygnuje z z produkcji gier klasy AAA i skoncentruje się na mniejszych pod względem skali projektach, które ma cechować wysoka jakość i zrównoważone budżety produkcyjne oraz marketingowe, dostosowane do rzeczywistego potencjału sprzedażowego danego projektu, wynika z przyjętej strategii rozwoju CI Games na lata 2017-2019.

Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Qumaka podjęli uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 13 mln akcji zwykłych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki.

iFun4all ustalił uzyskał zgodę od wydawcy Curve Digital Publishing, że premiera gry "Serial Cleaner" nastąpi w lipcu br., podała spółka.

Zarząd PKP Cargo zawarł porozumienie ze stronami społecznymi Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Uzgodniono podwyżkę wynagrodzeń, której koszt wyniesie 26,7 mln zł do końca 2017 r.

Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu 110,36 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, poinformowała spółka.

Famur zawarł umowę z jednostkami zależnymi od TDJ dotyczącą zakupu 48,93 mln akcji zwykłych na okaziciela Kopeksu, stanowiących 65,83% udziału w kapitale zakładowym za łączną kwotę 204,05 mln zł tj 4,17 zł za jedną akcję, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Wojciecha Jasińskiego na prezesa zarządu spółki na kolejną kadencję, podała spółka. Z kandydowania do zarządu na kolejną kadencję zrezygnował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk oraz członek zarządu ds. rozwoju i energetyki Piotr Chełmiński, podano także.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem