Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Trans Polonia dokonał przydziału 8,5 mln akcji, poinformowała spółka. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane wyniosła 5,8 zł, podano także.

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowali o przeznaczeniu 1,16 mld zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołali nowy skład rady nadzorczej. Do rady weszli nowi członkowie: Grzegorz Tchorek, Piotr Broda, Mieczysław Kawecki, Stanisław Sieradzki, podała spółka.

Akcjonariusze Emperii Holding zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., wynoszącego 18,01 mln zł, na kapitał rezerwowy (18 mln zł) oraz na pokrycie strat z lat ubiegłych (9,45 tys. zł), podała spółka.

Rada nadzorcza Synektik powołała Cezarego Kozaneckiego ponownie na prezesa, podała spółka. Pozostałych członków zarządu wybierze nowa rada nadzorcza.

J.W. Construction Holding złożył najwyższą ofertę na zakup nieruchomości sprzedawanych przez PKO Bank Polski, poinformowała spółka. Spółka zaoferowała za Nieruchomości cenę 44,1 mln zł netto, podano także.

Uniserv-Piecbud zawiesił pierwotną ofertę publiczną z powodu niesprzyjających warunków rynkowych, podała spółka.

Cognor Holding złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną akcji, podała spółka. Spółka liczy na pozyskanie nie mniej niż 101 mln zł brutto na refinansowanie części zadłużenia.

Tauron Polska Energia podpisał z wojewodą małopolskim list intencyjny w zakresie rozwoju elektromobilności, zakładający wdrażanie rozwiązań służących rozwojowi pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury do ich ładowania w województwie małopolskim, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Raiffeisen Bank Polska w związku z ofertą publiczną akcji serii AA oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AA, podał urząd.

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o przeznaczeniu 3,33 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, poinformowała spółka.

Bank Pocztowy w nowej strategii na lata 2017-2021 zakłada, że podstawowym źródłem wzmocnienia kapitałów w 2017 roku będzie dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy - Pocztę Polską oraz PKO Bank Polski łączną kwotą 90 mln zł, podał bank. Pocztowy zakłada, że dokapitalizowanie to będzie proporcjonalne do udziałów, posiadanych przez obu akcjonariuszy.

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydowali o przeznaczeniu 65,65 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,29 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusz Echo Investment - spółka Lisala zgłosiła projekt uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok, zakładający zwiększenie wypłaty dywidendy o 0,5 zł na jedną akcję ponad wypłaconą już zaliczkę, poinformowała spółka.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprzedał 50% swojego pakietu akcji Grupy Azoty, który stanowi 2,9% całkowitej liczby walorów spółki, poinformował bank. Transakcja została przeprowadzona w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book-building, ABB), uruchomionej po zamknięciu notowań na giełdzie w Polsce 27 czerwca 2017 r przy dyskoncie wobec ceny z zamknięcia notowań wynoszącej 69,52 zł, podano także.

Orlen Lietuva i Koleje Litewskie podpisały w Wilnie porozumienie, kończące wieloletnie spory pomiędzy spółkami, poinformował PKN Orlen.

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Rada nadzorcza OT Logistics powołała w skład zarządu Andrzeja Klimka i Richarda Jenningsa na stanowiska wiceprezesów, podała spółka.

4Mobility uruchomiła kolejną bazę wynajmu aut, tym razem w ramach współpracy z firmą doradczą JLL, podała spółka. Samochody 4Mobility dostępne są już na terenie kompleksu Warsaw Spire przy placu Europejskim 1.

Oferta Apatora, warta 18,1 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Taurona Dystrybucji - spółki zależnej Taurona Polskiej Energii - na dostawy liczników energii elektrycznej, podał Apator.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Petrolinvest od czwartku, 29 czerwca br., poinformowała giełda.

Akcjonariusze BBI Development przedłużyli upoważnienie dla zarządu spółki do nabywania akcji własnych do 30 czerwca 2017 r. (termin upoważnienia upłynął 30 czerwca 2016 r.), jednocześnie zwiększając liczbę akcji, które może objąć buy-back do 8 mln sztuk (z 5,8 mln), a ich łączną wartość - do 4 mln zł (z 2,92 mln zł), podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Inter Cars odnotował przerwę w działaniu systemów sprzedażowych w wyniku zakłócenia funkcjonowania systemów teleinformatycznych grupy, podała spółka.

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o przeznaczeniu części zysku za 2016 r. w łącznej wysokości nie wyższej niż 7,887 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,2 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze TXM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przyjęciu oraz realizacji programu motywacyjnego dla członków zarządu, wynika z podjętych uchwał.

Rada nadzorcza Radpolu ustaliła cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 1,40 zł za każdą akcję, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem