Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (PZU SA) zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję.

"Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 1 592 951 165,89 złotych w następujący sposób:

1) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 1 208 932 200 zł, tj. 1,4 zł na jedną akcję;

2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 369 018 965,89 zł;

3) przeznacza się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 15 000 000 zł" - czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy został ustalony na 29 września, zaś termin wypłaty dywidendy - na 19 października 2017 roku.

Spółka podała, że dywidenda za 2016 rok w kwocie 1 208 932 200,0 zł stanowi ok. 76% jednostkowego zysku netto PZU SA (zgodnie z PSR).

Akcjonariusze przyjęli także sprawozdanie finansowe PZU SA oraz Grupy PZU oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy za 2016 rok.

Walne udzieliło także absolutorium zarządowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 roku.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.