Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 rok, wynika z uchwał walnego.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa projektu Ursa Park, poinformowała spółka. Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi ok. 40,2 mln zł netto, natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu, w przypadku zlecenia jego realizacji przez zamawiającego, określono na ok. 33,4 mln zł netto.

Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie 1,017 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję, podała spółka.

Work Service zawarła z Profólió Projekt Tanácsadó Kft. aneks do warunkowej umowy sprzedaży 25 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman 2004 Kft., poinformowała spółka. Intencją stron jest zmiana terminu finalizacji transakcji umowy i przesunięcie go na 5 lipca br.

Rada nadzorcza PCC Intermodal podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowych członków zarządu na okres kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji, poinformowała spółka. Dariusz Stefański ponownie wybrany został prezesem, natomiast Adam Adamek wiceprezesem zarządu, podano także.

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 557,13 mln zł na dywidendę, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zaprezentuje strategię z horyzontem do 2030 r. we wrześniu br., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Firma Oponiarska Dębica zawarła z Goodyear S.A. umowę pożyczki, której wartość wyniesie 55 mln zł, poinformowała spółka.

Konsorcjum w składzie Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (Niemcy) - lider, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. (Japonia), Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. (Londyn) i Polimex-Mostostal podpisało umowę z PGNiG Termika - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, podał Polimex-Mostostal. Wartość umowy to 982,28 mln zł i 111,94 mln euro brutto.

Maxcom zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w piątek, 30 czerwca, podała spółka.

Energa powołała Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) i planuje przeznaczać średniorocznie ok. 40 mln zł na innowacje, podała spółka.

Braster podpisał umowę z partnerem z Japonii, której przedmiotem jest przeprowadzenie pilotażu medycznego urządzenia do samodzielnego badania piersi. W kolejnym etapie Braster oczekuje wsparcia spółki w rejestracji urządzenia i wprowadzeniu produktu do sprzedaży na rynek japoński. Kluczowe warunki dot. działań sprzedażowych mają zostać podpisane do końca września, podał Braster.

Akcjonariusze Private Equity Managers (PEManagers) zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 10,03 mln zł z zysku netto za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2,93 zł na akcję, podała spółka.

Marcin Piróg złożył ofertę dokapitalizowania Biomed-Lublin w drodze objęcia 2 mln akcji spółki za cenę 1,07 zł w dwóch transzach - realizowanej do 15 lipca br. oraz do 22 września br. Inwestor, któremu rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa, jest zainteresowany zwiększenia zaangażowania i objęciem akcji spółki spółki za kwotę ponad 9 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Synektika zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwal podjętych na walnym zgromadzeniu.

Zarząd Hawe podjął decyzję o odwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca br., ponieważ nie zostały przygotowane sprawozdania finansowe spółki i grupy kapitałowej za lata 2015 i 2016. Spółka chce przygotować te dokumenty w ciągu najdalej trzech miesięcy i wtedy po raz kolejny zwoła walne zgromadzenie, poinformował prezes Paweł Paluchowski.

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (PZU SA) zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję.

Sfinks Polska zakończył negocjacje dotyczące nabycia akcji Dominium, do której należy sieć ponad 70 restauracji kuchni włoskiej działających pod marką "Gusto Dominium", poinformowała spółka. Sfinks za łączną kwotę 20 mln zł kupi 3 103 320 sztuk akcji stanowiących docelowo 40% kapitału zakładowego tej spółki co powinno nastąpić do końca 2017 r., podano także.

Famur, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Advicom - spółka z grupy kapitałowej JSW - podpisały list intencyjny w zakresie współdziałania w ramach realizacji zadań związanych z wdrażaniem metod proaktywnego utrzymania ruchu maszyn dostarczanych przez Famur na potrzeby JSW, podał Famur.

Prospekt producenta rozwiązań druku 3D - Zortrax - w związku z IPO na warszawskiej giełdzie ma w lipcu trafić do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował ISBnews prezes Rafał Tomasiak.

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrało ofertę ZUE jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych, dla projektu "Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa - Granica LCS Łowicz", poinformowała spółka. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty wyniosła 79,8 mln zł, podano także.

Marvipol wybuduje osiedle apartamentów w Gdańsku i chce pozyskać kolejne działki pod projekty mieszkaniowe w Trójmieście, poinformowała spółka. Realizacja projektu ruszy w I poł. 2018 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie wypłaty 4 300 zł nagrody jednorazowej i podwyższenia ekwiwalentu z tytułu posiłku profilaktycznego, podała spółka.

Zapisy na akcje spółki XTPL zostały przedłużone i odbędą się w dniach 4-7 lipca, podała firma.

Trans Polonia oczekuje utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu na międzynarodowym rynku płynnej chemii, zaś w Polsce - ożywienia na rynku logistyki asfaltów, poinformował prezes Dariusz Cegielski. Spółka pozyskała właśnie 50 mln zł z emisji akcji, a środki te posłużą realizacji programu inwestycyjnego na lata 2018-2020, zakładającego istotny wzrost floty transportowej.

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy oraz o przeznaczeniu 5 mln zł z zysku za 2016 r. na buy-back, jak również o wydzieleniu z kapitału zapasowego 20 mln zł na kapitał rezerwowy celem finansowania wypłat zaliczkowych dywidend, podała spółka.

Pierwotna oferta publiczna 33,85 mln istniejących akcji zwykłych serii AA (stanowiących 15% kapitału) Raiffeisen Bank Polska, sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG, rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie emisyjnym. Przewidywany termin debiutu akcji na GPW to ok. 19 lipca br.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył piątek, 30 czerwca, na pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji J.W. Construction Holding serii JWC0520 o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł, podała giełda.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) utrzymała zawieszenie obrotu akcjami Olympic Entertainment Group do 29 września włącznie, podała giełda.

Akcjonariusze Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o przeznaczeniu 68,28 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Qumaka odwołała ze składu zarządu Włodzimierza Kaweckiego i powołała do składu zarządu Konrada Pogódzia oraz Bartłomieja Łatkę, podała spółka. Jednocześnie rada delegowała Wojciecha Włodarczyka do dalszego czasowego pełnienia obowiązków prezesa.

Tauron Polska Energia zdecydował, że wyemituje dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem