Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Dom Development sprzedał netto 850 lokali netto (wzrost o 21% r/r) i przekazał 635 lokali (spadek o 13% r/r) w II kwartale, podała spółka.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 30,29 mld zł w czerwcu br., co oznacza wzrost o 80,2% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-czerwiec łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 140,85 mld zł i była o 56,7% wyższa niż rok wcześniej.

Robyg zakontraktował, z uwzględnieniem rezygnacji klientów, 756 umów sprzedaży lokali w II kwartale 2016 r., podała spółka. Rok temu spółka informowała o zakontraktowaniu 648 lokali netto w II kwartale 2016 r.

Braster podpisał z partnerem z Dubaju - MedicaIQ umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie pilotażu medycznego urządzenia do samodzielnego badania piersi. Pilotaż będzie realizowany dwutorowo, jako medyczny (skierowany do lekarzy) oraz techniczny (skierowany do wybranej grupy pacjentek). Rozpoczęcie pilotażu planowane jest na III kwartał 2017 r., podał Braster.

Grupa Vantage Development zrealizowała w II kwartale br. sprzedaż na poziomie 219 lokali, co oznacza wzrost o 21,7% r/r, podała spółka.

Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Pieniężny (poprzednia nazwa Legg Mason Parasol Subfundusz Pieniężny), reprezentowany przez Esaliens TFI, wezwał Sygnity do natychmiastowej spłaty 400 obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 4,0 mln zł wraz z należnymi odsetkami w terminie dwóch dni od dnia doręczenia wezwania, podała spółka.

GPV I sp. z o.o. S.K.A. zażądała od Vivid Games wykonania opcji wniesienia, poprzez emisję warrantów uprawniających do objęcia 1,5 mln akcji Vivid Games nowej emisji w zamian za wkład pieniężny, podała spółka.

Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej J.W. Construction Holding za II kwartał 2017 r. wynosi ok. 140 wobec 575 rok wcześniej, podała spółka.

Tauron Dystrybucja ? spółka zależna Taurona Polskiej Energii ? otrzyma 21,9 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POiIŚ) na dwa projekty związane z inwestycjami w infrastrukturę energetyczną, podał Tauron.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w związku z emisją akcji serii I, podała Komisja.

City Inspire, realizująca przedsięwzięcia w obszarze e-turystyki, planuje wejście na NewConnect, podała spółka, która przystąpił już do akceleratora współtworzonego przez GPW i Beesfund.

Spółki zależne Marvipolu - British Automotive Centrum (BAC) oraz British Automotive Łódź (BAŁ) zawarły dwie ramowe umowy - odpowiednio z Moonde GmbH oraz z Impac Rent UG dotyczące warunków handlowych nabycia łącznie 348 samochodów od lipca 2017 do maja 2018 r., poinformowała spółka.

Sławomir Koszołko został powołany na stanowisko prezesa ATM, podała spółka. Piotr Sieluk, dotychczas pełniący obowiązki prezesa, powraca do składu rady nadzorczej spółki.

MLP Group wynajmie ponad 13,3 tys. m2 powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków II spółce Avery Dennison Polska. Nowy obiekt zostanie udostępniony w maju 2018 roku, podała MLP Group.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group w I półroczu 2017 roku wyniosły ok. 307,8 mln zł i były wyższe o ok. 12,4% w skali roku, podała spółka.

Echo Investment sprzedało umowami przedwstępnymi 297 mieszkań w II kwartale br. wobec 162 mieszkań sprzedanych rok wcześniej, poinformowała spółka.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,94 USD/baryłkę w czerwcu 2017 r. wobec 6,7 USD/baryłkę w maju i 7,09 USD/baryłkę w czerwcu 2016 r., podała spółka.

Grupa Awbud podpisała umowę o wartości 20,96 mln zł na wybudowanie wykonanie budynku handlowo-usługowego wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu inwestycji w Gubinie, podała spółka. Awbud zrealizuje roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa na rzecz Hosso Star Sp. z o.o., właściciela galerii handlowych w kilku miastach Polski.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 901,8 mln zł na 30 czerwca, podała spółka. Na koniec maja było to 4 852 mln zł.

XTPL zakończyła proces budowy księgi popytu i ustaliła cenę emisyjną akcji w ofercie na 66 zł, podała spółka.

Grupa Kruk podpisała z konsorcjum czterech banków: norweskim DNB Bankiem oraz Bankiem Zachodnim WBK, mBankiem i ING Bankiem Śląskim umowę kredytu w maksymalnej wysokości 250 mln euro. Środki te Kruk przeznaczy na zakup lub refinansowanie portfeli wierzytelności za granicą, podała spółka.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia wzrosła o 22,6% r/r i wyniosła 84,62 mln zł w okresie styczeń-czerwiec 2017 r., podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 7,2 USD/b w czerwcu br. w porównaniu do 6,4 USD/b miesiąc wcześniej. W czerwcu ub.r. marża wynosiła 6 USD/b, podała spółka.

Elbląg wybrał ofertę konsorcjum Firmy Budowlano-Drogowej MTM (lider), Vistal Gdynia (partner) oraz Vistal Infrastructure (partner) jako najkorzystniejszą, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych o wartości 34,9 mln zł, poinformował Vistal Gdynia.

Komitet wykonawczy Banco Santander wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o nominalną wartość 729 116 372,5 euro poprzez emisję 1 458 232 745 akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podał bank. Banco Santander 4 sierpnia wypłaci także 0,06 euro dywidendy zaliczkowej z zysku za 2017 r.

LiveChat Software miał 20 765 klientów z całego świata według stanu na 1 lipca 2017 r. W czerwcu ta liczba wzrosła o 483 klientów, a w skali roku wzrost wyniósł 30%, podała spółka.

Sprzedaż spółek zależnych Grupy Archicom realizujących inwestycje deweloperskie w II kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 235 lokali, poinformowała spółka. Liczba sprzedanych lokali wzrosła o 5,4% w skali roku.

Enea Operator podpisała dwie umowy o dofinansowanie z Instytutem Nafty i Gazu (INiG), poinformowała spółka. Zakładają one realizację trzech inwestycji w Wielkopolsce - dwóch w Poznaniu i jednej w Chodzieży.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) wyrazili zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez byłego prezesa Krzysztofa Jałosińskiego oraz byłych członków zarządu, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Do Sygnity wpłynęły od AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (AXA TFI) oraz Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych datowane na ten sam dzień wezwania do wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę, poinformowało Sygnity.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem