Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - Work Service zawarł z Profólió Projekt Tanácsadó Kft. umowę nabycia pozostałych 25% udziałów w kapitale zakładowym Prohuman 2004 Kft. (Prohuman) z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, podała spółka. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca listopada

"Nowa umowa zastępuje umowę z dnia 13 grudnia 2016 roku (umowa oryginalna). [?] Sprzedaż nastąpi w trzech transzach. Pierwsza transza obejmie 12% udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman i nastąpi w dniu 27 lipca 2017 roku (First Completion Date) za cenę 3 000 000 000 forintów węgierskich (HUF). Druga transza obejmie 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman, i nastąpi nie później niż do dnia 17 listopad 2017 roku. Cena nabycia w/w udziałów wynosi 20 538 720,54 zł, zostanie zapłacona w formie potrącenia wskazanej wierzytelności z wierzytelnością przysługującą emitentowi wobec sprzedającego z tytułu umowy przeniesienia prawa własności zdematerializowanych 1 896 187 akcji zwykłych emitenta na okaziciela serii X (akcje WS) (umowa przeniesienia akcji). Umowa przeniesienia akcji i wszelkie dokumenty związane z emisją akcji WS zostaną podpisane nie później niż w dniu 27 lipca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Akcje WS zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych sprzedającego do dnia 17 listopada 2017 r .Po przeniesieniu akcji WS na rachunek papierów wartościowych sprzedającego, sprzedający przeniesie na Work Service własność udziałów w Prohuman objętych drugą transzą najpóźniej do dnia 17 listopada 2017 r pod rygorem kary umownej w wysokości 250 mln HUF, podano również.

"W sytuacji, gdy emitent nie przeniesie akcji WS na rachunek papierów wartościowych sprzedającego do dnia 17 listopada 2017 r. zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz sprzedającego 1 220 000 000 HUF do dnia 20 listopada 2017 roku. Jeżeli dokumenty emisyjne nie zostałyby podpisane do dnia 27 lipca 2017 r. to pierwsza transza obejmie 17% udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman za cenę 4 220 000 000 forintów węgierskich i będzie płatna w dniu 27 lipca 2017 r." - czytamy dalej.

Trzecia transza obejmie 8% udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman, których sprzedaż nastąpi do dnia 27 listopada 2017 roku za cenę 1 975 000 000 forintów węgierskich. Po zapłacie tej transzy emitent będzie właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman, wskazano także.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.