Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Oferta publiczna do 3 mln akcji serii I Brastera rozpoczyna się dziś od podania do publicznej wiadomości ceny maksymalnej. Braster chce pozyskać szacunkowo 54-63 mln zł, a środki mają zostać przeznaczone na globalną ekspansję systemu domowej profilaktyki raka piersi i rozwój działalności w obszarze telemedycyny.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych i budowa księgi popytu rozpoczną się 10 lipca i potrwają do odpowiednio 17 i 18 lipca. Okres składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych ustalono na 19 do 21 lipca. Oferującym akcje jest Ipopema Securities.

Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia, nowe akcje zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności akcjonariuszom obecnym na walnym zgromadzeniu 20 kwietnia 2017 r., proporcjonalnie do dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym spółki.

"Środki, które planujemy pozyskać z emisji akcji przeznaczymy przede wszystkim na międzynarodową ekspansję firmy. Już w tym roku planujemy rozpocząć sprzedaż na pierwszych rynkach zagranicznych - w tym w Wielkiej Brytanii - oraz zainicjować projekty pilotażowe na terenie kilku kolejnych państw. Jesteśmy jednocześnie w trakcie zatwierdzania przez FDA naszego wniosku o dopuszczenie urządzenia Braster do sprzedaży na rynku amerykańskim" - powiedział prezes Marcin Halicki, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spodziewa się, iż przedstawiona niedawno aktualizacja strategii - w jego ocenie, pokazująca wyraźnie atrakcyjność rynku telemedycyny oraz ogromny potencjał komercyjny rozwiązań spółki na rynkach zagranicznych - zachęci inwestorów do wzięcia udziału w nadchodzącej ofercie publicznej.

Pozyskane środki finansowe firma przeznaczy na następujące cele, przedstawione w kolejności priorytetów:

- Ekspansja na rynki zagraniczne i bieżące koszty utrzymania firmy (45,6-47,1 mln zł): Wraz z opublikowaną w marcu aktualizacją strategii na lata 2015-2021 spółka planuje w latach 2017-2018 debiut na kilkunastu rynkach zagranicznych. W kolejnych tygodniach spółka spodziewa się podpisania kolejnych umów w Portugalii i Holandii. Do końca bieżącego roku, poza krajami pilotażowymi, Braster chce zadebiutować w Wielkiej Brytanii. W przypadku uzyskania zgody FDA, jeszcze w tym roku spółka chciałaby wejść do USA. Jednocześnie w Kanadzie, Brazylii, Chinach oraz Indiach mają rozpocząć się pilotaże techniczne. Na kolejne rynki (Niemcy, Korea) Braster wejdzie w roku 2018. W celu realizacji planu ekspansji niezbędne jest poniesienie wydatków, w szczególności na zwiększenie kapitału obrotowego, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowych, zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie systemu do wymogów poszczególnych rynków, jak i przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych i utrzymanie zdolności operacyjnych spółki.

Do roku 2021 Braster planuje zaistnieć na rynkach gwarantujących dostęp do ponad 21 mln osób ze ściśle określonej grupy docelowej. Do tego czasu sprzedaż zagraniczna odpowiadać ma za ponad 90 proc. sprzedaży ogółem.

- Budowa globalnej platformy telemedycznej (4,8-12,8 mln zł): Celem strategicznym spółki jest budowa globalnej platformy telemedycznej integrującej, poza systemem Braster, także rozwiązania i urządzenia telemedyczne innych producentów charakteryzujące się globalnym potencjałem sprzedażowym. Realizacja wizji będzie możliwa m.in. poprzez potencjalne akwizycje. W kręgu zainteresowania spółki są w szczególności producenci urządzeń telemedycznych, dostawcy usług i produktów e-health oraz firmy świadczące usługi telemedyczne.

- Zakup nieruchomości w Szeligach (3,5 mln zł): W grudniu 2016 r. Braster zakupił nieruchomość obejmującą działkę w podwarszawskich Szeligach i umiejscowiony na niej budynek, w którym mieści się siedziba spółki oraz realizowany jest proces produkcji matryc ciekłokrystalicznych. Przedmiotową nieruchomość nabyto za cenę sprzedaży w wysokości 5,3 mln zł. Płatność została rozłożona na dwie transze zakupu nieruchomości wynoszące odpowiednio: 1,3 mln zł i 4 mln zł. Spółka uregulował pierwszą transzę i część drugiej ze środków pochodzących z kredytu bankowego. Pozostała do zapłaty kwota 3,5 mln zł ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z emisji nowych akcji.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.