Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Soho Development nie zaakceptowało złożonych przez potencjalnego nabywcę spółek Recycling Park i Recycling Park Kamionka propozycji dotyczących zmiany harmonogramu transakcji, zmiany zasad jej negocjowania, zawarcia aneksu do listu intencyjnego i realizacji transakcji w zmienionej strukturze w stosunku pierwotnie ustalonej, w związku z czym list intencyjny wygasł, podało Soho.

Prezes URE wszczął postępowanie przeciwko Libetowi dotyczące naruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń poboru energii elektrycznej w sierpniu 2015 roku, poinformowała spółka.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 13,1% r/r do 3 191,8 mln zł w okresie od stycznia do czerwca 2017 r., podała spółka.

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę kapitałową Kruk w II kw. br. wyniosła 3 526 mln zł i była niższa o 41% w skali roku, zaś nakłady na zakupy portfeli wierzytelności sięgnęły 292 mln zł, co oznacza spadek o 56% r/r. Wzrosła natomiast - o 47% r/r/ do 338 mln zł wartość spłat z tytułu obsługi portfeli, podała spółka.

Mespila Investments Limited ogłosiła dzisiaj wezwanie na wszystkie akcje spółki Paged niebędące w posiadaniu wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych, tj. na 5 438 391 akcji stanowiących 35,1% akcji, poinformowała spółka. Proponowana cena za jedną akcję wynosi 57,63 zł.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Morizon, zwołane na 3 sierpnia br., zdecyduje o zmianie firmy spółki na MZN Property Group, wynika z projektów uchwał na walne.

Zarząd Alior Banku wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji zwykłych o wartości do 250 mln zł. Bank planuje przeprowadzenie emisji w III kwartale br., ale zarówno termin jak i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji, podał Alior.

OT Logistics podpisał ramową umowę o współpracy z chorwackim eksporterem drewna Exportdrvo, podała spółka. Umowa określa zakres procesów logistycznych, które OT Logistics będzie świadczyło na rzecz chorwackiego partnera.

Braster ustalił cenę maksymalną jednej akcji w rozpoczynającej się ofercie publicznej do 3 mln akcji serii I na 16,5 zł, podała spółka.

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, występujące w imieniu i na rzecz Ipopema 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zażądała od Sygnity natychmiastowego wykupu obligacji w związku z naruszeniem wskaźników finansowych, podała spółka.

Rada nadzorcza PMPG Polskie Media powołała zarząd w osobie prezesa Michała M. Lisieckiego na nową, 5-letnią kadencję, podała spółka.

Oferta Torpolu, warta 62,9 mln zł netto (77,4 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zamówienia "Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki)", podała spółka.

Braster ocenia, że efekty podpisanych umów dystrybucyjnych i rozpoczęcia sprzedaży w kilkunastu krajach na świecie w tym i 2018 roku będą widoczne w przychodach spółki w IV kwartale przyszłego roku, poinformował prezes Marcin Halicki. Braster liczy, że w Polsce uzyska próg rentowności na przełomie 2018 i 2019 roku.

Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie i oddał VI etap osiedla Lokum di Trevi we Wrocławiu, obejmujący 100 lokali. Do tej pory ponad 90% mieszkań w tym etapie znalazło nabywców, podała spółka.

Energa podpisała list intencyjny z władzami Torunia, poświęcony współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności na terenie miasta, poinformowała spółka.

Mostostal Warszawa podpisał z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie umowę na realizację budynku dla Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji na terenie AGH w Krakowie za 16,87 mln zł brutto, podała spółka.

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider) i Acciona Construccion, warta 76,8 mln zł brutto, została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą w przetargu na budowę drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice - w. Lotnisko, podała spółka.

Marvipol sprzedał 364 mieszkania i lokale usługowe w I półroczu 2017 r., co oznacza wzrost o 25,1% r/r, podała spółka. W samym czerwcu spółka sprzedała 63 lokale (+117,2% r/r).

PKO Bank Polski podjął uchwałę w sprawie warunków emisji euroobligacji w euro w ramach programu EMTN do kwoty 750 mln euro, podała spółka. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na cele związane z ogólną działalnością biznesową banku.

Netia uruchamia usługę "omnichannelowej" komunikacji w chmurze dedykowaną małym i średnim firmom, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum w związku z ofertą publiczną akcji serii W, poinformował urząd.

Apator zawarł umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę liczników energii elektrycznej o wartości 19,1 mln zł netto w 2018 r. z opcją dostaw na 2019 r. o wartości 5,7 mln zł.

LC Corp sprzedał 1084 lokale, a przekazał 847 lokali w I półroczu 2017 r., podała spółka.

Zarząd Qumaka ustalił cenę emisyjną akcji L na 2,29 zł, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Krka zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 88,64 mln euro z zysku za 2016 rok na dywidendę. Oznacza to wypłatę dywidendy na akcję w wysokości 2,75 euro brutto, podała Krka.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wyniosły 65,36 mln zł Łącznie w pierwszej połowie br., co oznacza wzrost o 3% r/r, podała spółka. W okresie styczeń - czerwiec wzrost w polskim kanale e-commerce wyniósł 16%, co przełożyło się na przychody w wysokości 6,53 mln zł.

Kernel zrealizował ogłoszoną w ub.r. strategię powiększania banku ziemi - obecnie posiada ponad 600 tys. ha, podała spółka. Obecnie skupi się na integracji nabytych aktywów w celu podniesienia ich efektywności.

Artifex Mundi planuje wydać 4 nowe gry premium z gatunku HOPA oraz wprowadzić 4 dotychczasowe gry na konsole w III kwartale br., podała spółka.

4Mobility car sharing powiększa dotychczasową flotę o co najmniej 50 nowych aut BMW i MINI, podała spółka.

Vigo System wypracowało 8,57 mln zł przychodów w II kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 22% r/r, podała spółka.

Oferta publiczna do 3 mln akcji serii I Brastera rozpoczyna się dziś od podania do publicznej wiadomości ceny maksymalnej. Braster chce pozyskać szacunkowo 54-63 mln zł, a środki mają zostać przeznaczone na globalną ekspansję systemu domowej profilaktyki raka piersi i rozwój działalności w obszarze telemedycyny.

Czeski koncern CEZ wchodzi na niemiecki rynek firm usług energetycznych (ang. Energy Service Company, w skrócie ESCO) poprzez zakup 100% akcji Elevion od funduszu DPE Deutsche Private Equity, podał CEZ.

Zarząd Merlin Group zdecydował o podniesienie kapitału zakładowego, zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego, o kwotę 1 382 tys. zł do 6 515,5 tys. zł w drodze emisji 13 820 000 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Akcje te mają posłużyć do finansowania transakcji przejęcia przez Merlin Group praw do znaku towarowego merlin.pl.

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Tomasza Kubiaka, Michała Piotra Lehmanna, Marka Lusztyna i Tomasza Styczyńskiego w skład zarządu i powierzyła im pełnienie funkcji wiceprezesów od 7 lipca, podał bank. Jednocześnie Marek Tomczuk zostaje powołany w skład zarządu na funkcję wiceprezesa banku z dniem 1 września.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) podjął decyzję o zawieszeniu oferty akcji Raiffeisen Bank Polska z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone w zobowiązaniu wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącym notowania akcji banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał RBI.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem