Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Sygnity uzgodniło z obligatariuszami, że do chwili wynegocjowania formalnego porozumienia powstrzymają się oni od jakichkolwiek działań związanych z egzekucją przysługujących im praw w związku z naruszeniem przez spółkę wskaźników finansowych określonych przy emisji obligacji, poinformowała spółka. Jako termin na wynegocjowanie formalnego porozumienia zainteresowane strony ustaliły okres około dwóch tygodni, podano także.

"W ramach podjętych rozmów z obligatariuszami reprezentującymi ok. 99% obligacji oraz z bankami finansującymi operacyjną działalność spółki, tj. Deutsche Bank Polska oraz ING Bank Śląski dokonano uzgodnień dotyczących zgłoszonych wezwań. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, wszyscy biorący udział w spotkaniu przedstawiciele obligatariuszy oraz przedstawiciele banków złożyli deklarację powstrzymania się od jakichkolwiek działań związanych z egzekucją przysługujących im praw w związku z naruszeniem przez emitenta wskaźników finansowych określonych w warunkach emisji obligacji, do chwili wynegocjowania formalnego porozumienia pomiędzy spółką, wszystkimi obligatariuszami oraz bankami. Jako termin na wynegocjowanie formalnego porozumienia zainteresowane strony ustaliły okres około dwóch tygodni"- czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka wyjaśnia, że mBank jako przedstawiciel obligatariusza posiadającego 750 obligacji o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł, poinformował o zamiarze przedstawienia w ciągu najbliższych dni żądania natychmiastowego wykupu posiadanych obligacji w związku z naruszeniem przez emitenta wskaźników finansowych, przy czym do chwili wynegocjowania formalnego porozumienia mBank w imieniu ww. obligatariusza zobowiązał się do powstrzymania się od jakichkolwiek działań związanych z egzekucją przysługujących im praw z posiadanych obligacji, podano także.

Jak podawała wcześniej spółka, po analizie skutków finansowo-księgowych oraz perspektyw realizacji kontraktów długoterminowych została podjęta decyzja o ujęciu w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym jednorazowych operacji księgowych o szacowanej, łącznej wartości ok. 95,9 mln zł, które negatywnie wpłyną na jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki za okres I półrocza roku obrotowego 2016/2017. Na ww. operacje składają się w szczególności rezerwy oraz odpisy związane z realizowanymi przez spółkę kontraktami długoterminowymi.

Efektem będzie naruszenie zobowiązań umownych wynikających z umów kredytowych oraz umów emisyjnych obligacji, uprzedzano wówczas.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.