Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

GetBack przydzielił w ramach oferty publicznej łącznie 40 mln akcji oferowanych, w tym 20 mln akcji nowej emisji i 20 mln akcji sprzedawanych, podała spółka.

Rada nadzorcza Próchnika, działając na wniosek prezesa zarządu, odwołała ze składu zarządu jego członków: Zbigniewa Nasiłowskiego oraz Rafała Czapula, podała spółka.

Sfinks Polska podpisał aneks do dokumentu, określającego wstępne warunki możliwego nabycia 100% udziałów firmy, do której należy portal internetowy. Na mocy tego aneksu przysługujący Sfinksowi okres wyłączności negocjacyjnej został przedłużony do 30 września 2017 r., podała spółka.

T-Bull złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wniosek o dofinansowanie platformy "C-Camp" na kwotę 4,32 mln zł, poinformowała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę z Euroglas Polska, poinformowała spółka. W ciągu 15 miesięcy PGNiG dostarczy blisko 80 mln m3 gazu ziemnego, podano także.

Best ogłosił wezwanie na 4 269 961 akcji Kredyt Inkaso, stanowiących 33,01% ogólnej liczby głosów ma walnym zgromadzeniu, po cenie 22 zł za sztukę, poinformowała spółka.

Magdalena Tomaszewska została prezesem Polskiej Grupy Farmaceutycznej (PGF), która jest częścią Pelionu, podała spółka.

Stalprodukt złożył wiążącą ofertę na zakup 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek, poinformowała spółka. Głównym przedmiotem działalności GO Steel Frydek Mistek (do niedawna ArcelorMittal Frydek Mistek) jest produkcja blach elektrotechnicznych o ziarnie zorientowanym (blach transformatorowych) oraz blach walcowanych na zimno, podano także.

Ronson Development sprzedał do tej pory 45% z 205 oferowanych lokali w I etapie osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, podała spółka. Ronson poinformował również, że prace konstrukcyjne w ramach tego etapu dobiegły końca.

PKO Bank Polski wprowadził pierwsze stanowiska samoobsługowe: dwa w Warszawie i dwa w Jeleniej Górze, podała instytucja.

Grupa Kruk przeznaczyła ponad 0,5 mld zł na inwestycje w portfele wierzytelności w I połowie 2017 r. Spłaty z portfeli własnych Kruka wzrosły w tym czasie o 45% r/r do 647 mln zł.

Obligacje serii A wyemitowane przez MLP Group zadebiutują na rynku Catalyst w środę, 12 lipca, poinformowała giełda.

Skarbiec TFI powołał na członka zarządu Jacka Janiuka i Jakuba Kocjana na wiceprezesa, poinformował Skarbiec Holding.

Obligacje serii H Voxela o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł będą notowane na Catalyst od wtorku, 11 lipca, podała giełda.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Polcoloritu z obrotu od środy, 12 lipca, br., poinformowała giełda.

Sygnity uzgodniło z obligatariuszami, że do chwili wynegocjowania formalnego porozumienia powstrzymają się oni od jakichkolwiek działań związanych z egzekucją przysługujących im praw w związku z naruszeniem przez spółkę wskaźników finansowych określonych przy emisji obligacji, poinformowała spółka. Jako termin na wynegocjowanie formalnego porozumienia zainteresowane strony ustaliły okres około dwóch tygodni, podano także.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o oddaleniu wniosku Campa o ogłoszenie upadłości Mediatela obejmującej likwidację majątku, poinformowała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem