Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Vantage Development zgodzili się na skup do 2,19 mln akcji spółki po cenie 3,7 zł za sztukę w celu ich umorzenia, wynika z podjętych uchwał.

Dekpol zawarł ze spółką z siedzibą na Litwie umowę o generalne wykonawstwo, której przedmiotem jest wybudowanie na terenie Litwy fabryki produkcyjnej o powierzchni ponad 20 tys. m2, poinformowała spółka.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła Wieltonowi zezwolenia nr 313 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy w Podstrefie Wieluń, poinformowała spółka.

Infoscan otrzymał od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food & Drug Administration, FDA) pozytywną ocenę formalną wniosku o certyfikację urządzenia MED Recorder, służącego do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego, podała spółka. Pozytywna ocena przez FDA strony formalnej pozwala na przejście do merytorycznej oceny wniosku - ostatecznego etapu procedury.

Projekt 03, spółka zależna Marvipolu, zawarła z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) umowę nabycia gruntu o łącznej powierzchni 0,4 ha, usytuowanego w Warszawie, w dzielnicy Wola za 37,11 mln zł, podała spółka.

Cube.ITG zawarł z ProService Finteco (Finteco) list intencyjny, którego przedmiotem jest zamiar wstąpienia przez Finteco - w miejsce Cube - do umów z hiszpańską Ingienieria de Software Bancario SL o świadczenie usług oraz umowy handlowej, zawartych w 2015 r., podało Cube. Łączna cena za zbycie praw i obowiązków z umów na rzecz Finteco wyniesie 5 mln zł.

DFM Doors (wcześniej SP Zero), spółka zależna Mercora, rozpoczęła pod marką DFM produkcję drzwi przeciwpożarowych w nowym zakładzie zlokalizowanym w Opolu, podał Mercor.

Obligacje serii serii PP6-V Getin Noble Banku o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł oraz serii PP6-VI Getin Noble Banku o łącznej wartości nominalnej 62 mln będą notowane na Catalyst od piątku, 14 lipca, podała giełda.

Akcjonariusze Pelionu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o zniesieniu dematerializacji akcji spółki poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz upoważnieniu zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji na okaziciela z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z uchwał walnego.

Comp zdecydował o pierwszej emisji obligacji serii I/2017 o wartości nominalnej do 36 mln zł, wynika z uchwały zarządu spółki.

mBank zwrócił się do Sygnity z żądaniem wykupu 750 sztuk obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł, w terminie 11 dni od daty otrzymania zawiadomienia, podało Sygnity.

Orange Polska bierze udział w negocjacjach z Multimedia Polska, dotyczących nabycia przez Orange 100% udziałów w Multimedia Polska Energia, która świadczy sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom biznesowym i indywidualnym, podała spółka.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.