Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PKO Bank Polski wyemitował w ramach programu EMTN euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro, podał bank.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zażądało od Sygnity wcześniejszego wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 6,8 mln zł, poinformowała spółka.

Ergis miał 373,45 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+6,6% r/r) i 16,44 mln zł zysku netto (+17,2% r/r) w I półr. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Energa miała 535 mln zł skonsolidowanej EBITDA w II kw. br. i 1 136 mln zł EBITDA w całym I półroczu, podała spółka dane wstępne.

APS Energia otrzymała potwierdzenie uzyskania certyfikatu Underwriters Laboratories (UL) dla wybranych swoich urządzeń, co umożliwi sprzedaż produktów na rynku amerykańskim i kanadyjskim, podała spółka.

Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XIX - rozwiązała na mocy porozumienia stron przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej przy ulicy Kopalnianej w Warszawie, poinformowała spółka. Umowa miała wartość 14,7 mln zł, podawano wcześniej.

CDI 2, spółka zależna Grupy Kapitałowej Immobile, zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy kredytów: budowlanego do kwoty 31,38 mln zł, obrotowego VAT do 4 mln zł oraz inwestycyjnego do kwoty równej zaangażowaniu w ramach kredytu budowlanego, na okres spłaty najpóźniej do 30 lipca 2033 r., podała spółka.

J.W. Construction Holding otrzymał potwierdzenie o wygraniu przetargu organizowanego przez PKO Bank Polski, na sprzedaż nieruchomości w Krakowie za 44,1 mln zł netto, podała spóła.

Fatima Film, spółka zależna Platige Image, podjęła decyzję o skorzystaniu z umownego prawa odstąpienia od umowy z Imaginew Internacional Unipessoal Lda z Portugalii (Imaginew) z powodu opóźnień w płatnościach, podał Platige Image. Fatima Film planuje kontynuować produkcję filmu "Fatima" i poszukiwać źródeł jego finansowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Alior Bankiem na udzielanie ?pożyczek szerokopasmowych" ze środków Programu Polska Cyfrowa. Już we wrześniu pierwsze pożyczki na rozwój infrastruktury szybkiego internetu trafią do firm telekomunikacyjnych, podała instytucja.

Dekpol przydzielił 15 tys. obligacji serii DA o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł na rzecz banku, podała spółka. Celem emisji jest finansowanie inwestycji deweloperskich.

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing ma kontrakt z Donskoy Anthracite Joit-Stock Company na dostawę sprzętu górniczego do Rosji, poinformowała spółka. Kontrakt będzie obowiązywał do końca 2019 r., podano także.

Amerykańska GLG Pharma LLC zawarła porozumienie typu "lock up" z inwestorami instytucjonalnymi, którzy wzięli udział w prywatnej emisji akcji GLG Pharma, podała spółka. Zgodnie z nim w ciągu 24 miesięcy nie może sprzedać posiadanych akcji polskiej spółki.

Cube.ITG podejmie działania mające na celu dochodzenie należnych roszczeń wobec Sescom z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na drodze postępowania sądowego, podała spółka.

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Firmy Handlowo-Usługowej Efer podpisało z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji umowę na roboty budowlane w ramach przetargu pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I", podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy wynosi 18,21 mln zł brutto.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) otrzymało pozwolenie na budowę Centrum Logistycznego Kraków III, podała spółka. Planowana inwestycja dostarczy ok. 19 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz biurowej.

Dekpol sprzedał 486 lokali w I półroczu 2017 r. (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych), wobec wobec 278 lokali rok wcześniej, podała spółka.

Tauron wygrał przetarg publiczny na dostawę energii elektrycznej dla ponad 100 jednostek administracji państwowej, podała spółka. W ciągu dwóch lat dostarczy do obiektów należących m.in. do ministerstw oraz centralnych urzędów 226 818 MWh energii elektrycznej. W przetargu startowało 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę, o wartości 60 121 592,69 zł, złożył Tauron Sprzedaż.

Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) w Warszawie zawarły umowę z konsorcjum składającym się z Solaris Bus&Coach i BZ WBK Leasing na dostarczenie i sfinansowanie dziesięciu elektrycznych autobusów miejskich Urbino 12 electric, podał BZ WBK Leasing.

Przewodniczący rady nadzorczej Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek, działając w imieniu spółki, zawarł z Marcinem Pirógiem (jako inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą emisji i nabycia 2 mln akcji spółki po 1,07 zł sztuka, podała spółka. Ponadto Biomed zobowiązał się do emisji warrantów subskrypcyjnych na 8 mln akcji po 1,17 zł sztuka.

(ISBnews) -

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem