Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Radpol miał 69,67 mln zł przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2017 r. i 2,29 mln zł EBITDA po wyłączeniach (stanowiących odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz koszty emisji akcji ujęte w rachunku zysków i strat), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Ponadto Radpol podał, że koszt własny sprzedaży wyniósł 58,67 mln zł w I półroczu, wynik brutto na sprzedaży 10,99 mln zł, pozostałe koszty (w tym koszty sprzedaży i ogólnego zarządu) 11,83 mln zł, EBIT -0,84 mln zł, amortyzacja 2,97 mln zł, EBITDA 2,13 mln zł, wyłączenia z EBITDA 0,16 mln zł, koszty finansowe 1,18 mln zł, a wynik brutto -2,02 mln zł.

Kredyty razem wyniosły 55,77 mln zł, pozostałe zobowiązania finansowe 0,51 mln zł, zobowiązania pozabilansowe 1,96 mln zł, dług brutto 58,23 mln zł, środki pieniężne 3,34 mln zł, a dług netto 54,9 mln zł.

"Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych zarządowi spółki wstępnych danych finansowych za I półrocze 2017 roku zakończone dnia 30 czerwca 2017 roku osiągniętych przez spółkę. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków" - czytamy w komunikacie.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.