Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.07.2017 (ISBnews) - Deutsche Bank i ING Bank Śląski wypowiedziały Sygnity umowy kredytowe, podała spółka.

"Zgodnie z treścią obu otrzymanych wypowiedzeń, powodem wypowiedzenia umów kredytowych jest pogarszająca się w ocenie banków sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki mogąca wpływać na zdolność spółki do wykonywania swoich zobowiązań, jak również wystąpienie przypadków naruszeń umów kredytowych oraz innych zdarzeń stanowiących w ocenie banków podstawę do wypowiedzenia umów kredytowych, takich jak w szczególności: nienależyte wykonanie przez spółkę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, czy też wystąpienie z roszczeniami przez jednego z podwykonawców, z którym spółka współpracuje w związku z wieloletnim projektem z zakresu administracji publicznej realizowanym przez spółkę, o zapłatę kwot w wysokości ok. 24 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Uzasadniając wypowiedzenia umów, banki wskazały przede wszystkim na ww. okoliczności wzywając spółkę do zwrotu kwot wykorzystanych kredytów wraz z należnymi odsetkami w dniu następnym po dniu upływu okresu wypowiedzenia. Na dzień wypowiedzenia w księgach Deutsche Banku figuruje zadłużenie z tytułu umowy kredytowej w wysokości ok. 14,9 mln zł, a w księgach ING Banku Śląskiego zadłużenie z tytułu umowy kredytowej w wysokości ok. 31,4 mln zł, podano także.

"W ocenie zarządu spółki otrzymane wypowiedzenia nie powinny mieć wpływu na przebieg toczących się rozmów z obligatariuszami oraz bankami finansującymi operacyjną działalność spółki, tj. Deutsche Bankiem oraz ING Bankiem Śląskim w zakresie wykupu obligacji spółki, o których emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2017. Spółka przypomina, że jako termin na wynegocjowanie formalnego porozumienia zainteresowane strony ustaliły okres około dwóch tygodni, przy czym spółka spodziewa się rozstrzygnięcia rozmów w najbliższych dniach" - czytamy dalej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.