Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Produkcja węgla ogółem Grupy JSW wyniosła ok. 3,78 mln ton w II kwartale 2017 r. i była wyższa o ponad 11% r/r po wyłączeniu produkcji KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos w II kw. 2016 r. oraz KWK Krupiński w I kw. 2017 r., podała spółka. Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,61 mln ton i była wyższa w porównaniu do 2 II 2016 r. o blisko 11%

J.W. Construction zawało przedwstępną umowę kupna od PKO Banku Polskiego nieruchomości w Krakowie za kwotę 44 mln zł, poinformowała spółka.

CD Projekt ujawni plan e-sportowy dla gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana podczas targów gamescom w Kolonii pod koniec sierpnia, podała spółka.

Oferta Torpolu na 173,4 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), podała spółka.

Alior Bank zdecydował o emisji do 250 000 obligacji serii J o łącznej wartości do 250 mln zł, podał bank informując jednocześnie, że łączny popyt na obligacje, zadeklarowany przez potencjalnych inwestorów w procesie budowy księgi popytu przekroczył poziom 400 mln zł.

Ferro otrzymało decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (DIAS) w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji organu pierwszej instancji dotyczącej podatku za 2014 r., poinformowała spółka. Ferro zamierza wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję DIAS, podano także.

Bank Millennium celuje w zwiększenie udziału w segmencie kredytów konsumpcyjnych, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Projprzem - w ramach trwającej od końca ub. roku reorganizacji - podpisał przedwstępną umowę sprzedaży zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim za 3,5 mln euro. Spółka chce skoncentrować się m.in. na rozwoju dochodowego segmentu systemów przeładunkowych, poinformował prezes Piotr Szczeblewski.

Ailleron podpisał umowę z A1 Telekom Austria AG, należącą do grupy Telekom Austria Group, na wdrożenie nowego systemu mobilnej rozrywki Ringback Tones.

Akcjonariusze Mediatela - ze względu na brak wystarczającej większości głosów - nie podjęli uchwał dotyczących roku obrotowego 2016 tj. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu spółki i grupy, podziału zysku lub pokrycia straty, udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej, poinformowała spółka.

Bank Millennium chce przedstawić strategię grupy na kolejne trzy lata przy okazji prezentacji wyników za III kwartał, poinformował prezes Joao Bras Jorge.

Spółka Piaseczno Park w której Setanta posiada 100% udziałów, zrealizuje w Piasecznie budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 mieszkaniami i 2 lokalami użytkowymi, poinformowała spółka. Inwestor otrzymał decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę.

KGHM Cuprum oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (WCB EIT+) połączyły swoje zasoby i oficjalnie rozpoczęły współpracę, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR).

Zarząd Groclinu podjął decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora dla segmentu poszyć spółki. Groclin zawarł w związku z tym umowy z Bankiem Zachodnim WBK oraz Argonas Corporate Finance GmbH jako doradcami w tym procesie, podała spółka.

Projprzem zawarł z Eggersmann Polska przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w Sępólnie Krajeńskim za 3,75 mln euro netto, podała spółka.

Kredyty netto Grupy Banku Millennium osiągnęły wysokość 47,32 mld zł na koniec czerwca 2017 roku, co oznacza wzrost o 0,7% w skali roku, podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,54% i spadł w ujęciu rocznym z poziomu 4,57%. Łącznie środki klientów w Grupie wzrosły o 6,8% r/r do 56,99 mld zł.

Bumech zawarł z Famurem umowę o współpracy oraz umowę sprzedaży używanych kombajnów chodnikowych AM50 wraz z dokumentacją i know-how za 12,84 mln zł, podał Bumech.

Ferrum - w ramach prac nad optymalizacją obsługi zobowiązań finansowych - zawarło z Grupą CZH (dawniej Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa) porozumienie dotyczące harmonogramu spłat zobowiązań wynikających z współpracy, podało Ferrum.

Bank Millennium odnotował 173,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 293,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. W I półroczu zysk netto Grupy wyniósł 314 mln zł i z pomięciem zdarzeń jednorazowych (ubiegłoroczna transakcja Visa Europe, składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG) jest wyższy o 35% w skali roku.

Konsorcjum Stali miało 727,99 mln zł jednostkowych przychodów i 15,64 mln zł zysku netto w I półr. 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Marvipol wyemitował obligacje serii T o łącznej wartości nominalnej 80,08 mln zł, podała spółka.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.