Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom mBanku zwiększyła się o 1,9% w skali roku oraz o 2% od początku br. i wyniosła 86,22 mld zł na koniec czerwca. Kredyty i pożyczki netto udzielone w II kwartale wzrosły o 2,1%, podał bank.

"W I półroczu 2017 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom indywidualnym nieznacznie zmniejszyły się o 192,0 mln zł, tj. 0,4%. Wartość kredytów hipotecznych i mieszkaniowych zmniejszyła się o 1 363,7 mln zł, tj. 3,9% pomimo wzrostu sprzedaży, która w I półroczu 2017 roku wyniosła 1 799,6 mln zł, tj. +22,3% rok do roku (1 471,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Spadek ten wynikał z aprecjacji złotego w relacji do franka szwajcarskiego oraz systematycznych spłat kredytów hipotecznych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Grupa mBanku w I półr. udzieliła 3 689,1 mln zł kredytów niehipotecznych, co stanowi wzrost sprzedaży o 20,2% w stosunku do I półrocza 2016 roku.

Po wyeliminowaniu efektu zmian kursów walutowych, kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 4,9% rok do roku, podano także.

"Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom korporacyjnym w I półroczu 2017 roku wzrósł w stosunku do końca 2016 roku o 1 968,7 mln zł, tj. 5,8%. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 7,5%" - czytamy dalej.

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu spadł w ciągu I półrocza 2017 roku o 147,1 mln zł, tj. 12%.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów w bilansie Grupy mBanku (23,5%) stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe. Ich wartość w ciągu I półrocza 2017 roku zmniejszyła się o 923,7 mln zł, tj. 2,9%.

"Portfel dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez bank centralny zmniejszył się o 94,5%, podczas gdy portfel pozostałych dłużnych papierów wartościowych wzrósł o 40,0% w I półroczu 2017 roku do poziomu 1 763,7 mln zł. Portfel dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rząd pozostał na prawie niezmienionym poziomie w I półroczu 2017 roku (tj. +1,0%)"- podał także bank.

mBank podał, że w samym II kwartale kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wzrosły o 1 679,1,9 mln zł, czyli 2,1%.

"Wzrost wartości kredytów zanotowano zarówno w segmencie klientów detalicznych (+419,8 mln zł, czyli 0,9%), jak i korporacyjnych (+1 302,4 mln zł, czyli 3,7%). Wyłączając wpływ wahań kursów walutowych, wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom indywidualnym wzrosła o około 1,4%" - czytamy dalej.

W II kw. roku Grupa mBanku udzieliła 1 001,5 mln zł kredytów hipotecznych oraz 1 887,9 mln zł kredytów niehipotecznych.

"Jednocześnie w omawianym okresie poziom zobowiązań wobec klientów zmniejszył się o 588,1 mln zł, tj. 0,7%, w tym wśród klientów korporacyjnych odnotowano spadek o 2,4% (odnotowano głównie odpływ środków z lokat terminowych). Wolumen zobowiązań od klientów indywidualnych pozostał stabilny w ujęciu kwartalnym, przy czym środki na rachunkach bieżących wzrosły o 1 971,9 mln zł, a depozyty terminowe obniżyły się o 1 978,9 mln zł" - podał bank w sprawozdaniu.

Bank podał, że w efekcie przyrostu kredytów i spadku depozytów, wskaźnik kredytów do depozytów osiągnął poziom 94,6% w porównaniu do 89,4% na koniec 2016 roku.

mBanku na koniec czerwca br. obsługiwał 5 547 tys. klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Czechach i Słowacji w oparciu o internet, bezpośrednią obsługę za pośrednictwem call center, bankowość mobilną i inne nowoczesne rozwiązania technologiczne, a także sieć 157 oddziałów, w tym 138 w Polsce oraz 19 w Czechach i na Słowacji; z wyłączeniem sieci mFinanse (43) i mKiosków (110).

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem