Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Konsorcjum Stali szacuje skonsolidowany przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej za I półrocze 2017 r. na poziomie 732,11 mln zł, co stanowi wzrost o 131,65 mln zł w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, podała spółka. Skonsolidowany wynik finansowy netto grupy kapitałowej emitenta za I półrocze wyniósł 15,148 mln zł, co stanowi spadek o 7,905 mln zł w stosunku do I półrocza roku poprzedniego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 41,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 33,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orange Polska i P4, operator sieci Play, podpisały aneks do obowiązującej umowy roamingu krajowego, który zmienia dotychczasowe warunki współpracy, przede wszystkim poprzez odejście od formuły rozliczania per minuta bądź gigabajt i przejście na konkretne pakiety usług, gwarantujące minimalną kwotę przychodów dla Orange Polska (take-or-pay), podała spółka. Orange Polska zakłada minimalny poziom przychodów z tego tytułu w wysokości 321 mln zł przez 4 lata.

Murapol Projekt, spółka zależna Murapolu, wygrała przetarg ogłoszony przez Mikołowską Spółdzielnię Mieszkaniową na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w Mikołowie o łącznej powierzchni 17 658 m2 za cenę zaproponowaną przez spółkę w łącznej wysokości 1,41 mln zł netto, podał Murapol.

Marek Rybiec złożył rezygnację z dniem 30 września 2017 r. z pełnionej przez niego funkcji prezesa Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI, poinformowała spółka.

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na wznowionym po przerwie walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu maksymalnie 18 mln zł na nabycie akcji własnych po cenie od 20 d 30 zł za sztukę, wynika z uchwał walnego.

W dwa tygodnie od premiery "Best Sniper: Shooting Hunter 3D", w najnowszy tytuł studia T-Bull zagrało już prawie milion graczy, z czego niecałą połowę stanowią osoby w wieku od 24 do 35 lat, podała spółka. Gra największą popularnością cieszy się w takich krajach jak: Stany Zjednoczone, Brazylia, Indie, Indonezja czy Tajlandia.

Orange Polska zmierzy się z presją z tytułu zrównania cen usług telekomunikacyjnych na terenie Unii Europejskiej ('roam like at home') na EBITDA w III kw., poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. Mimo tego efektu, spółka czuje się komfortowo z szacunkami całorocznej skorygowanej EBITDA.

CI Games w najbliższym czasie opracuje plan średnio- i długoterminowego finansowania dłużnego, poinformował członek zarządu Maciej Nowotny.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz KGHM Polska Miedź zawarły umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego oraz dwustronne kontrakty indywidualne, które zastąpiły dotychczasowe umowy długoterminowe, na łącznie ok. 4,8 mld zł, podały spółki.

Awbud zawarł z Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji umowę na przebudową oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu - część I ? roboty budowlane, za ryczałtowo 20,99 mln zł brutto, podała spółka.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę spółce GetBack na przejęcie kontroli nad EGB Investments, podał Urząd.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę spółce Archicom z Wrocławia na przejęcie kontroli nad firmą mLocum z Łodzi, podał Urząd.

Erbud zawarł umowę z Dom Development dotyczącą budowy w ramach generalnego wykonawstwa trzech etapów inwestycji mieszkaniowej w Białołęce, poinformowała spółka. Wartość umowy wyniosła 148 335 480,50 zł netto, podano także.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę Asseco Business Solutions na przejęcie kontroli nad spółką Macrologic, podał Urząd.

Działania Novej Giełdy w sprawie obrotu instrumentami finansowymi Petrolinvestu podejmowane są bez wiedzy i zgody spółki, podał Petrolinvest.

Dynamika wolumenów kredytowych mBanku może wynieść około 6% r/r w 2017 r., wobec 2,8% r/r zanotowanych po II kw. 2017 r. ? poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne ze skargi wniesionej przez podmiot sąsiadujący z terenem inwestycji Centrum Marszałkowska, realizowanej przez BBI Development, poinformowała spółka.

mBank nie wyklucza przejęć na rynku bankowym, a jego możliwości kapitałowe bez sięgnięcia do źródeł zewnętrznych wynoszą obecnie około 1 mld zł, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Orbis widzi możliwości dalszego zwiększania przychodu na jeden dostępny pokój (RevPAR), poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski.

Spełnił się ostatni z warunków zawieszających o charakterze technicznym, przewidziany w umowie nabycia łącznie 80% udziałów w Langendorf, zawartej przez Wielton z trzema dotychczasowymi jedynymi udziałowcami Langendorf, podała spółka.

Krka odnotowała 91,66 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 70,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Warszawa podpisał z Mennicą Polską umowę na wykonanie robót budowlanych za 103,15 mln zł netto, podała spółka.

Olympic Entertainment Group odnotował 6,83 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,65 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PlayWay objął udziały w spółce Punch Punk za 300 tys. zł i i zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą jej dalszego dokapitalizowania, poinformowała spółka.

Qubic Games zakończył produkcję gier Astro Bears Party na platformę Nintendo Switch oraz Robonauts na platformy Nintendo Switch i Sony PS4, poinformowała spółka.

Dom Development zawarł z Acciona Nieruchomości Żoliborz przedwstępną umowę nabycia oraz warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w dzielnicy Żoliborz w Warszawie za łącznie nie więcej niż 184,606 mln zł, podała spółka.

PBG planuje oddać głos z posiadanych (pośrednio i bezpośrednio) akcji na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Rafako za podjęciem zaproponowanych uchwał dotyczących emisji akcji, poinformowała spółka.

Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom mBanku zwiększyła się o 1,9% w skali roku oraz o 2% od początku br. i wyniosła 86,22 mld zł na koniec czerwca. Kredyty i pożyczki netto udzielone w II kwartale wzrosły o 2,1%, podał bank.

Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę dotyczącą zakupu gruntu o powierzchni 0,97 ha przy ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej za 4 mln zł netto, podała spółka. Na zakontraktowanym terenie zostanie zrealizowany projekt mieszkaniowy składający się z trzech pięciokondygnacyjnych budynków, w których powstanie 180 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 7,5 tys. m2.

Prognozowany wynik EBITDA Orbisu za 2017 rok powinien osiągnąć wartość w przedziale pomiędzy 450 i 460 mln zł, poinformowała spółka.

Orbis odnotował 82,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 71,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako podpisało z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) list intencyjny o współpracy przy finansowaniu oraz realizacji wybranych projektów strategicznych, podała spółka.

Orange Polska zanotowało zmniejszenie liczby usług telefonii komórkowej (karty SIM) do 14,56 mln w II kw. 2017 r. co oznacz spadek o 12,3% r/r., podała spółka.

mBank odnotował 269,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 388,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Orange Polska podtrzymało prognozę zakładającą osiągnięcie 2,8-3 mld zł skorygowanej EBITDA w 2017 r., podała spółka.

Orange Polska odnotowało 71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem