Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK w I połowie br. sprzedał niepracujący portfel wymagalnych wierzytelności o wartości 726,2 mln zł wobec 646,8 mln zł rok wcześniej (w tym kapitał kredytowy o wartości odpowiednio 662,9 mln zł i 622,8 mln zł). Dodatni wpływ na wynik finansowy brutto wyniósł 142,2 mln zł w br. i 23,1 mln zł w I półr. 2016. Sprzedane wierzytelności obejmowały należności od klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, podał bank.

BZ WBK podał także, że należący do jego grupy Santander Consumer Bank przeprowadził sprzedaż spisanego portfela pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych, kart kredytowych i kredytów samochodowych o wartości 371,7 mln zł, osiągając zysk przed opodatkowaniem w wysokości 48,9 mln zł. Analogiczna transakcja sprzedaży z poprzedniego roku dotyczyła spisanych portfeli kredytowych o łącznej wartości 326,6 mln zł i przyniosła 51,9 mln zł zysku brutto.

Zmiany w wielkości i strukturze odpisów aktualizujących odzwierciedlają ostrożnościowe podejście grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. do zarządzania ryzykiem kredytowym, podano także.

Wskaźnik kredytów niepracujących Grupy BZ WBK uległ znacznej poprawie, obniżając się z poziomu 6,8% na koniec czerwca 2016 r. do 5,9% na koniec czerwca 2017 r. Jednocześnie ustabilizował się wskaźnik kosztu ryzyka, który wyniósł 0,66% wobec 0,75% w I połowie 2016 r.

W I połowie 2017 r. obciążenie rachunku zysków i strat grupy BZ WBK z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 245,9 mln zł i zmniejszyło się o 21,0% r/r.

W I połowie 2017 r. Grupa BZ WBK wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 674,0 mln zł, który był niższy w stosunku rocznym o 5,6% z powodu wysokiej bazy wynikającej z ujęcia w II kwartale 2016 r. kwoty 316,1 mln zł pochodzącej z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc.

"Ponadto zgodnie z zapisami nowej ustawy o BFG redefiniującej odpowiednie opłaty i tryb ich rozliczania, w I półroczu br. Grupa zaliczyła w koszty o 42,8 mln zł wyższą niż w okresie porównywalnym kwotę łącznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków oraz fundusz gwarancyjny banków. Po wyeliminowaniu z okresu bieżącego zwiększenia opłat na rzecz BFG, a z okresu porównywalnego jednorazowego zysku z portfela instrumentów kapitałowych, porównywalny zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 17,8% r/r, odzwierciedlając poprawę wyniku z tytułu odsetek (+12,3% r/r) i prowizji (+2,9% r/r) oraz spadek odpisów z tytułu utraty wartości należności kredytowych (-21% r/r)" - podano także.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Aktywa razem banku wyniosły 149,77 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 150,10 mld na koniec 2016 r. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.