Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - AmRest proponuje przeniesienie siedziby statutowej z Polski do Hiszpanii, podała spółka. Przeniesienie nie będzie miało wpływu na notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która nadal będzie podstawowym rynkiem notowań. Ponadto AmRest rozważa ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na innej giełdzie papierów wartościowych w Europie Zachodniej.

"W wyniku przeniesienia powstanie nowa siedziba spółki w Hiszpanii, która jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem Grupy. Ponadto spółka planuje rozszerzyć działalność w Europie Zachodniej, która stanie się istotnym rynkiem funkcjonowania znaczącej części spółek z jej portfela. Przeniesienie do Hiszpanii i notowanie na giełdzie papierów wartościowych w Europie Zachodniej spowodują, że akcje spółki będą notowane w euro, które jest walutą silną i dobrze rozpoznawalną na międzynarodowych rynkach finansowych, co powinno przynieść spółce korzyści, w tym dostęp do nowych możliwości finansowania, szerszy dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych, zwiększenie rozpoznawalności marki i promocję" - czytamy w sprawozdaniu zarządu, uzasadniającym przeniesienie siedziby.

Po przeniesieniu spółka stanie się rezydentem podatkowym w Hiszpanii. Zdaniem zarządu, przeniesienie rezydencji podatkowej do Hiszpanii nie powinno mieć istotnego wpływu na jej sytuację podatkową. Podobnie, zmiana siedziby nie wpłynie na działalność gospodarczą obecnie prowadzoną w Polsce, wyjaśniono.

"Mając powyższe na uwadze, zarząd uważa, że przeniesienie i utworzenie nowej siedziby w Hiszpanii jest logicznym kolejnym krokiem na drodze rozwoju spółki" - podkreślono.

Przeniesienie nie będzie miało wpływu na notowanie akcji spółki na GPW. Przeniesienie nie będzie też miało wpływu na kapitał zakładowy, wskazano także.

"Proponowane przeniesienie wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy w drodze uchwały podjętej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie kwalifikowaną większością co najmniej 75% oddanych głosów. [...] Akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale mogą żądać wykupu swoich akcji. [...] Wykup akcji zostanie dokonany po cenie ustalonej według przeciętnego kursu akcji na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy przed podjęciem uchwały" - czytamy także w planie przeniesienia.

Przewidywany harmonogram proponowanego przeniesienia jest następujący:

- złożenie Planu Przeniesienia w Krajowym Rejestrze Sądowym - 28 lipca 2017 r.

- publikacja Planu Przeniesienia i Sprawozdania na stronie internetowej spółki - 28 lipca 2017 r.

- publikacja Planu Przeniesienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 4 sierpnia 2017 r.

- publikacja przez spółkę ogłoszenia o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w raporcie bieżącym - 5 września 2017 r.

- udostępnienie Planu Przeniesienia i Sprawozdania akcjonariuszom i wierzycielom do wglądu w siedzibie spółki - 5 września 2017 r.

- nadzwyczajne walne zgromadzenie - 5 października 2017 r. (po upływie dwóch miesięcy po opublikowaniu Planu Przeniesienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

- złożenie wniosku o publikację uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - w najkrótszym możliwym czasie po ZWZ

- publikacja uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - nie później niż 5 dni roboczych po złożeniu wniosku o publikację Uchwały

- ostateczny termin wnoszenia przez akcjonariuszy żądania wykupu akcji - 15 października 2017 r.

- ostateczny termin zaskarżenia uchwały oraz wnoszenia przez wierzycieli żądania zabezpieczenia lub zaspokojenia ich roszczeń - 13 listopada 2017 r.

- ostateczny termin zakończenia wykupu akcji - 30 listopada 2017 r.

- złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wydanie Zaświadczenia na Potrzeby Przeniesienia - 1 grudnia 2017 r.

- przewidywany termin wydania zaświadczenia na Potrzeby Przeniesienia przez Krajowy Rejestr Sądowy - do 15 stycznia 2017 r.

- złożenie wniosku o rejestrację w Registro Mercantil - do 19 stycznia 2018 r

- skuteczne zakończenie procesu przeniesienia - do 8 lutego 2018 r.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem