Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - IDMSA w upadłości układowej rozpoczął działania zmierzające do sprzedaży 76,61% spółki zależnej Electus, podała spółka.

"Nadzorca sądowy ustanowiony w postępowaniu upadłościowym spółki z możliwością zawarcia układu wyraził zgodę na dokonanie przez IDMSA sprzedaży jednostki zależnej tj. Electus. W związku z powyższym zarząd spółki podjął 01.08.2017 r. decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do sprzedaży Electus (aktywa o znacznej wartości)" ? czytamy w komunikacie.

W wykonaniu podjętej decyzji nastąpi określenie trybu i zasad sprzedaż akcji Electus. Do sprzedaży zostanie przeznaczonych 7 361 862 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, stanowiących 76,61% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Electus, podano również.

"Proces sprzedaży akcji Electus odbędzie się przy udziale nadzorcy sądowego IDMSA, kuratora obligacji oraz administratora zastawów rejestrowych i nie będzie stanowił oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. IDMSA jako sprzedający skieruje zaproszenia do składania ofert do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149" ? czytamy dalej.

Dom Maklerski IDMSA rozpoczął działalność w 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Pod koniec lipca ub.r. sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu. Z dniem 1 lipca 2014 r. zarząd GPW postanowił wykluczyć DM IDM, jako członka giełdy, z działalności na giełdzie oraz w alternatywnym systemie obrotu. Na początku czerwca 2014 r. KNF cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez DM IDMSA.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.