Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Groclin zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 września br. o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję do 4 mln akcji, podano w projektach uchwał na NWZ. Celem emisji będzie ułatwienie spółce realizacji projektów akwizycyjnych.

"Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4 000 000 zł poprzez emisję do 4 000 000 nowych akcji spółki o wartości nominalnej 1 złoty każda (kapitał docelowy)" czytamy w projekcie.

Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do wyemitowania nowych akcji wygasa 31 sierpnia 2020 r. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, podano także.

Za zgodą RN, zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego. Zarząd przedstawił następującą opinię w tym zakresie, "którą nadzwyczajne walne zgromadzenie w pełni podziela":

"Wyłączenie prawa poboru akcji spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego jest konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania spółki przez wybranych inwestorów w trakcie realizacji procesów akwizycyjnych stanowi uzupełnienie kompetencji zarządu do skutecznego i szybkiego poszerzania działalności spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z finansowaniem projektów akwizycyjnych. Takie działania wpisują się w strategię spółki, zakładającą zarówno rozwój organiczny, jak i poprzez akwizycje, a w konsekwencji przyczynią się do umocnienia pozycji konkurencyjnej spółki" - czytamy dalej.

Uzasadnieniem upoważnienia jest ułatwienie spółce realizacji projektów akwizycyjnych, w których akcje spółki stanowić mają istotny element finansowania.

"Przeprowadzenie pełnej procedury związanej ze zwoływaniem walnych zgromadzeń oraz rejestracją zmian statutowych powodowałoby istotne wydłużenie procesu rozliczenia planowanych akwizycji; rozliczanie akwizycji przy wykorzystaniu instrumentu jakim są akcje spółki pozwoli zarządowi spółki na ustalenie optymalnych, a zarazem korzystnych dla spółki, warunków inwestycji; możliwość zaoferowania akcji spółki w procesie akwizycji da tym samym zarządowi spółki możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych" - podsumowano w projekcie.

Podstawowym przedmiotem działalności Groclinu jest produkcja siedzeń samochodowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r. W 2015 r. miała 215,01 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem