Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.08.2017 (ISBnews) - Geotrans odnotował 0,95 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2017 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,63 mln zł wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,07 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 3,3 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 0,31 mln zł straty netto w porównaniu z 1,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7,56 mln zł w porównaniu z 8,54 mln zł rok wcześniej.

"Na poziomie jednostkowym Geotrans S.A w okresie II kw. 2017 r. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży o wartości 3 070 352 zł, co w porównaniu do 3 303 352,25 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego oznacza o spadku osiąganych przychodów o 7,05% r/r. W ujęciu narastającym, obejmującym okres całego pierwszego półrocza 2017 r. przekłada się to na przychody netto ze sprzedaży o wartości 7 555 374,01 zł, tj. niższe o 11,57% r/r od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kontekście omówienia wyników finansowych spółki za raportowany okres należy wskazać na spadek wartości inwestycji długoterminowych, co jest efektem dokonania odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości, wskutek czego wykazana w księgach rachunkowych emitenta wartość akcji spółki zależnej została obniżona z kwoty 2 908 050,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł, tj. o kwotę 1 408 050,00 zł" - czytamy w raporcie.

"Na poziomie wyniku netto spółka osiągnęła w II kwartale br. stratę w kwocie 950 311,08 zł, co w porównaniu do ubiegłorocznego zysku netto za ten okres o wartości 503 901,03 zł świadczy o pogorszeniu w zakresie osiąganego wyniku netto. Strata netto emitenta za okres pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. kształtuje się na poziomie 311 812,08 zł, w porównaniu do ubiegłorocznego zysku netto za ten okres o wartości 1 544 934,67 zł. Należy jednak zaznaczyć, iż również znacząco niższy poziom wyniku netto jest wynikiem wspomnianego odpisu aktualizującego, czego szersze omówienie znajduje się w dalszej części niniejszego raportu. Należy przy tym zaznaczyć, iż emitent w raportowanym okresie wykazał zysk EBITDA (zysk z dz. operacyjnej powiększony o amortyzację) o wartości 649 456,36 zł (spadek o 3,17% r/r), co w ujęciu narastającym, obejmującym całe pierwsze półrocze 2017 r. przekłada się na zysk EBITDA o wartości 1 509 691,84 zł (spadek o 24,8% r/r). W tym kontekście należy uznać, iż sytuacja finansowa spółki jest stabilna i w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej nie pozostaje w żaden sposób zagrożona" - czytamy dalej.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.