Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 13 września.

"Walne zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na: dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków zarządu PGNIG S.A., tj. od Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hinca, Mirosława Szkałuby oraz Grażyny Piotrowskiej-Oliwy, w tym w szczególności poprzez wystąpienie z powództwem przeciwko tym osobom w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu" - czytamy w projekcie uchwały.

W związku z analizą umów handlowych z odbiorcami gazu spółka powzięła informacje o nieprawidłowym rozliczaniu przedmiotowych umów poprzez brak naliczania odbiorcom ceny z uwzględnieniem korekty z uwagi na ciepło spalania, podano w uzasadnieniu projektu uchwały.

"Na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych możliwe jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym do członków zarządu, którzy swym działaniem lub zaniechaniem mogli doprowadzić do powstania szkody w majątku spółki. Zgodnie z art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 3 pkt 11 statutu spółki postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu wymaga zgody walnego zgromadzenia PGNiG" - czytamy również.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem