Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zaskarżył postanowienie sądu upadłościowego oddalające wniosek ZUS o ogłoszenie upadłości spółki, podała firma.

"Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że w dniu dzisiejszym zostały uregulowane wymagalne zobowiązania spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

W związku ze spłatą zobowiązań, Petrolinvest złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ o oddaleniu wniosku ZUS o ogłoszenie upadłości spółki. W uzasadnieniu sąd uznał, że spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego.

"Zdaniem spółki, przesłanki upadłości w postaci niewypłacalności nie są spełnione. W związku ze spłatą zobowiązań wobec ZUS zarząd spółki w pełni podtrzymuje to stanowisko i nie zgadza się z uzasadnieniem postanowienia sądu upadłościowego. Spółka zaskarżyła zażaleniem postanowienie sądu upadłościowego w ustawowym terminie" - czytamy dalej.

Zawarcie odpowiednich umów i dokonanie czynności umożliwiających spłatę wymagalnych zobowiązań wobec ZUS nastąpiło w ramach procesu negocjacji i realizacji warunków transakcji polegającej w szczególności na sprzedaży przez Occidental Resources Inc. (ORI) - spółki zależnej Petrolinvestu - udziałów w TOO OTG na rzecz spółki celowej z grupy spółek działających w interesie inwestora.

"Transakcja będzie mogła zostać przeprowadzona w przypadku zrealizowania się ostatniego uzgodnionego pomiędzy Stronami warunku zawieszającego, to jest: uzyskania zgody Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu na zawarcie umowy sprzedaży 100% udziałów w TOO OTG" - czytamy dalej.

W lipcu br. Petrolinvest informował, że działania Novej Giełdy w sprawie obrotu instrumentami finansowymi Petrolinvestu podejmowane są bez wiedzy i zgody spółki. Petrolinvest podkreślał wówczas, że podejmuje natomiast działania mające na celu przywrócenie obrotu akcjami na głównym rynku GPW, bądź na rynku New Connect.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2007 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem