Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Fit Invest, podmiot zależny Benefit Systems, zawarł przedwstępną umowę nabycia 15 klubów fitness od Fitness Club S4 za łączną cenę nieprzekraczającą 23,8 mln zł i w terminie do 30 lipca 2018 roku, podał Benefit Systems.

ZUE odnotowało 14,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 1,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rozwiązanie odpisu na należność przysługującą grupie Kopex od kopalni Berezowska zostanie ujęte w wynikach czerwca 2017 r. oraz szacunkowo wpłynie na skonsolidowane wyniki Grupy Kopex za pierwsze półrocze 2017 r. w wysokości 5 526 tys. euro netto tj. 23 635 tys. zł (według średniego kursu EUR/PLN z dnia 2017.08.21), podała spółka.

Gino Rossi rozpoczęło współpracę z brytyjską siecią domów towarowych John Lewis PLC w zakresie dystrybucji produktów, podała spółka. Wartość współpracy spółka szacuje na 3 mln zł rocznie.

Grupa rolnicza IMC wynegocjowała nowe warunki kredytów o łącznej wartości 20 mln USD, dzięki czemu koszty finansowe spadną o 850 tys. USD, podała grupa.

Robyg wprowadził do sprzedaży kolejny etap inwestycji Ogrody Wilanów w Warszawie, w którym powstaną 73 lokale, podała spółka.

Projprzem kończy pracę nad szczegółową strategią rozwoju dla całej grupy i liczy, że zostanie ona opublikowana w IV kwartale 2017 r., poinformował ISBnews prezes Piotr Szczeblewski.

Play oczekuje poprawy zysku netto w kolejnych kwartałach wobec II kwartału oraz dalszego zwiększania bazy klientów, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.

Alumetal zakłada, że średnioterminowo będzie realizować lepsze wyniki niż w rekordowych latach 2014-2016, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Poprawa w sprzedaży może być widoczna już w III kw. tego roku.

Alumetal podtrzymuje plan ok. 50 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2017 r. i planuje ok. 30 mln zł w 2018 r., poinformował dyrektor finansowy Przemysław Grzybek.

Pepees odnotował 8,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2017 r. przy przychodach na poziomie 116,01 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Bank Handlowy oczekuje, że 60-70% wzrostu wyniku z prowizji z II kwartału jest do powtórzenia w kolejnych kwartałach br., poinformował prezes Sławomir Sikora. Wyniki II kwartału są zgodne z oczekiwaniami i zarząd patrzy pozytywnie na drugą część roku.

Nakłady inwestycyjne Aplisens w przyszłym roku ulegną podwojeniu do poziomu 20,6 mln zł w związku z planowaną budową laboratorium do badania przepływomierzy w Radomiu, poinformował prezes Adam Żurawski.

Aplisens spodziewa się wzrostu skonsolidowanych przychodów o ok. 2-3% r/r na koniec 2017 r, przy spadku na rynku krajowym o 6%, poinformował prezes Adam Żurawski.

Prairie Mining Limited otrzymała informację o uchwaleniu przez Radę Miasta Siedliszcze planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni Jan Karski. Wcześniej minister rolnictwa i rozwoju wsi wyraził zgodę na odrolnienie 56 ha gruntów i przeznaczenie ich pod budowę infrastruktury naziemnej kopalni, podała spółka.

Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zaskarżył postanowienie sądu upadłościowego oddalające wniosek ZUS o ogłoszenie upadłości spółki, podała firma.

AMC Capital IV Albatros S.a.r.L z siedzibą w Luksemburgu złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie współkontroli nad ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, podał urząd.

Kruk złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, podał urząd.

The Dust ustalił cenę maksymalną oferowanych akcji na poziomie 12 zł, podała spółka. Wartość całej oferty wynosi ponad 2,6 mln zł. Od dziś do 29 sierpnia na akcje spółki mogą zapisywać się inwestorzy indywidualni.

Mercor odnotował 2,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. roku obrotowego 2017/2018, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r., wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa APS Energia miała wstępnie 46,5 mln zł przychodów i 3,1 mln zł straty netto w I półroczu, podała spółka.

Eurocash zawarł list intencyjny z Argus Retail Holding Limited, Elbrus Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, Robertem Kasnerem, Robertem Załęskim oraz Stanisławem Sosnowskim (sprzedający) w związku potencjalnym zawarciem umowy, w przedmiocie nabycia 100% udziałów spółki prawa cypryjskiego Domelius Limited, a także przejęcia kontroli nad spółkami zależnymi Mila Holding S.A., Mila S.A., Investpol 700 Mila oraz Koja-Mila, podał Eurocash.

Astarta Holding odnotowała 72,57 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 75,22 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ES-System liczy na kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej i stabilizację sprzedaży eksportowej w III kw. 2017 r., podała spółka.

Na zaproszenie Elektrociepłowni Będzin S.A. (EC Będzin) do due diligence Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. odpowiedziało kilka firm. Grupa spodziewa się ofert dokapitalizowania lub nabycia udziałów w listopadzie, a zakończenia procesu do końca marca przyszłego roku, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski.

EC Będzin prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnej realizacji dwóch dużych i dwóch małych projektów kogeneracyjnych z partnerami branżowymi, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski.

ES-System odnotował 3,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Play Communications odnotował 57,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półr. 2017 r. wobec 176,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) chce od jesieni zaoferować kompleksową usługę projektowania i budowy instalacji odsiarczania i odazotowania, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Usługa ma być oferowana przez spółkę zależną Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech w współpracy z SBB Energy.

Aplisens odnotował 6,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 8,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy odnotował 157,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 221,98 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem